Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13886/2018
CPV Kód:45112700-2
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagy Imre ÁMK Bölcsőde (Tipegő bölcsőde), 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. (HRSZ: 201031/49);Nagy Imre ÁMK Óvoda (Mesevár Tagóvoda), 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. (HRSZ: 201031/49);Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. (HRSZ: 201031/49);Szivárvány Tagóvoda, 1212 Budapest, Rákóczi tér 31. (HRSZ: 208397/3)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Disposer Kft.;MPaladin Kft.;MPaladin Kft.;MPaladin Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23328
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 14276100
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu/
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15622
Postai cím: Szent Imre tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Vincze Anikó
Telefon: +36 14276100
E-mail: vincze.aniko@budapest21.hu
Fax: +36 12764768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 293181764 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, az 1. részben /Tipegő bölcsőde (ÁMK)/
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nagy Imre ÁMK Bölcsőde (Tipegő bölcsőde), 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. (HRSZ: 201031/49)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tipegő bölcsőde (ÁMK):
- 2700 m2 kiterjedésű fejlesztési terület
- meglevő burkolatok, eszközök, berendezések bontása
- kerítés felújítása
- új, burkolt felületek (homok, térkő, öntött gumi) kialakítása
- új játszóeszközök telepítése
- meglevő játszóeszközök felújítása
- új padok, napvitorlák, hulladékgyűjtők telepítése
- gyepesítés, növénytelepítés
- automata öntözőrendszer telepítése
- közművezetékek cseréje
- opcionális mennyiség: térkő burkolat kivitelezése és az ahhoz kapcsolódó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: opcionális mennyiség: térkő burkolat kivitelezése és az ahhoz kapcsolódó munkálatok elvégzése
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 2. részben /Mesevár Tagóvoda (ÁMK)/:
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nagy Imre ÁMK Óvoda (Mesevár Tagóvoda), 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. (HRSZ: 201031/49)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mesevár Tagóvoda (ÁMK)/:
- 5000 m2 kiterjedésű fejlesztési terület
- meglevő burkolatok, eszközök, berendezések bontása
- kerítés felújítása
- új, burkolt felületek (homok, térkő, öntött gumi) kialakítása
- új játszóeszközök telepítése
- meglevő játszóeszközök felújítása
- új padok, napvitorlák, hulladékgyűjtők, ivókutak telepítése
- gyepesítés, növénytelepítés
- automata öntözőrendszer telepítése
- fúrt kút létesítése
- közművezetékek cseréje
- sportpálya és kisautópálya létesítése
- opcionális mennyiség: térkő burkolat kivitelezése és az ahhoz kapcsolódó munkálatok elvégzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: opcionális mennyiség: térkő burkolat kivitelezése és az ahhoz kapcsolódó munkálatok elvégzése
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 3. részben /Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola/
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. (HRSZ: 201031/49)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola/:
- 3000 m2 kiterjedésű fejlesztési terület
- meglevő burkolatok, eszközök, berendezések bontása
- kerítés felújítása
- új, burkolt felületek (homok, térkő, öntött gumi) kialakítása
- új játszóeszközök telepítése
- új padok, hulladékgyűjtők telepítése
- gyepesítés, növénytelepítés
- automata öntözőrendszer telepítése
- közművezetékek cseréje
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 4. részben /Szivárvány Tagóvoda/
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Szivárvány Tagóvoda, 1212 Budapest, Rákóczi tér 31. (HRSZ: 208397/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szivárvány Tagóvoda/:
- 4200 m2 kiterjedésű fejlesztési terület
- meglevő burkolatok, eszközök, berendezések bontása
- kerítés felújítása
- új, burkolt felületek (homok, térkő, öntött gumi) kialakítása
- új játszóeszközök telepítése
- meglevő játszóeszközök felújítása
- új padok, napvitorlák, hulladékgyűjtők, ivókutak telepítése
- gyepesítés, növénytelepítés
- automata öntözőrendszer telepítése
- közművezetékek cseréje
- kisautópálya létesítése
- előtetők felújítása
- teraszburkolat cseréje
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, az 1. részben /Tipegő bölcsőde (ÁMK)/
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Disposer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sinkovits u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: disposer@digikabel.hu
Telefon: +36 209353268
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23198124-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40.257.402
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40.757.688
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL) http://mpaladin.hu/
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 43.773.464 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Erenbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heltai Jenő u. 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338-2-13

Hivatalos név: Disposer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sinkovits u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23198124-2-41

Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43

Hivatalos név: T.Park Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Losonc u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492321-2-41

Hivatalos név: Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halomi út 108
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 2. részben /Mesevár Tagóvoda (ÁMK)/
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL) http://mpaladin.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 83.768.861
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90.388.998
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Erenbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heltai Jenő u. 73.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: erenbau2016@gmail.com
Telefon: +36 307102144
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 92.653.219 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Erenbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heltai Jenő u. 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338-2-13

Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43

Hivatalos név: T.Park Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Losonc u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492321-2-41

Hivatalos név: Disposer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sinkovits u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23198124-2-41

Hivatalos név: Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halomi út 108
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 3. részben /Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola/
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL) http://mpaladin.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69.412.872
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71.074.338
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Erenbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heltai Jenő u. 73.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: erenbau2016@gmail.com
Telefon: +36 307102144
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 72.855.309 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Erenbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heltai Jenő u. 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338-2-13

Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43

Hivatalos név: T.Park Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Losonc u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492321-2-41

Hivatalos név: Disposer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sinkovits u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23198124-2-41

Hivatalos név: Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halomi út 108
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Környezetrendezési és kertépítészeti munkák 4 oktatási és nevelési intézmény udvarában Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan, a 4. részben /Szivárvány Tagóvoda/
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL) http://mpaladin.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87.250.415
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90.960.740
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Disposer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sinkovits u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: disposer@digikabel.hu
Telefon: +36 209353268
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23198124-2-41
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 93.078.290 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Disposer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sinkovits u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23198124-2-41

Hivatalos név: MPaladin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618-2-43

Hivatalos név: Erenbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Heltai Jenő u. 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338-2-13

Hivatalos név: T.Park Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Losonc u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492321-2-41

Hivatalos név: Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halomi út 108
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Mozaik Kft., (1182 Budapest, Halomi út 108., Adószáma: 10659461-2-43) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen valamennyi részben.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges