Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13897/2018
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Irányítószám Helység Közterület 7400 Kaposvár Toponári út 7400 Kaposvár Orci út 7400 Kaposvár Dr.Kovács Sebestyén utca 7400 Kaposvár Brassó utca 7400 Kaposvár Buzsáki utca 7400 Kaposvár Zaranyi ltp. 7400 Kaposvár Losonc köz 7400 Kaposvár Nagyszeben utca 7400 Kaposvár Kárpát utca 7400 Kaposvár Kereszt utca 7400 Kaposvár Veszprém utca 7400 Kaposvár Virág utca 7400 Kaposvár Keszthely utca 7400 Kaposvár Sávház északi oldal 7400 Kaposvár Nyár utca 7400 Kaposvár Dália utca 7400 Kaposvár Könyves Kálmán 7400 Kaposvár Pécsi utca 7400 Kaposvár Cukorgyár köz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZEMECO SZAKIPARI Kft. közös ajánlattevő;KAPOSVÖLGYI VIZITÁRSULAT közös ajánlattevő
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu,kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására
Hivatkozási szám: IT-974.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Irányítószám Helység Közterület
7400 Kaposvár Toponári út
7400 Kaposvár Orci út
7400 Kaposvár Dr.Kovács Sebestyén utca
7400 Kaposvár Brassó utca
7400 Kaposvár Buzsáki utca
7400 Kaposvár Zaranyi ltp.
7400 Kaposvár Losonc köz
7400 Kaposvár Nagyszeben utca
7400 Kaposvár Kárpát utca
7400 Kaposvár Kereszt utca
7400 Kaposvár Veszprém utca
7400 Kaposvár Virág utca
7400 Kaposvár Keszthely utca
7400 Kaposvár Sávház északi oldal
7400 Kaposvár Nyár utca
7400 Kaposvár Dália utca
7400 Kaposvár Könyves Kálmán
7400 Kaposvár Pécsi utca
7400 Kaposvár Cukorgyár köz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok és mennyiségek:
Csapadékvíz elvezető jele Utcanév Beavatkozás Érintett hossz
CS1-1 Toponári út Árok burkolás 132,2 m
D50-es zárt szakasz építése 53 m felette íves folyóka 185,2 m
CS1-2 Toponári út Árok burkolása 112,4 m
Építendő áteresz 36 m
D50-es zárt szakasz építése 79,2 m felette íves folyóka 227,6 m
CS1-3 Toponári út Árok burkolás 218,8 m
Építendő áteresz 55 m 273,8
CS1-4 Toponári út Árok burkolása 103,2 m
Építendő áteresz 78 m 181,2 m
CS2-1 Orci út Burkolt árok rekonstrukció 44,4 m
D40-es zárt szakasz építése 17,1 m 61,5 m
CS4-1 Dr. Kovács Sebestyén utca NA 200 zárt csatorna építése 61,4 m 61,4 m
CS5-1 Nagyszeben utca Árok burkolása 186,5 m
Építendő áteresz 4,0 m 190,5 m
CS5-2 Nagyszeben utca Árok burkolása 84,2 m 84,2 m
CS6-1 Losonc köz Árok burkolás 128 m 128 m
CS7-1 Kárpát utca Árok burkolás 98 m
Építendő áteresz 23 m 121 m
CS7-2 Kárpát utca Árok burkolás 85,1 m
Építendő áteresz 36 m 121,1 m
CS8-1 Kereszt utca Árok burkolás 80 m 80 m
CS9-1 Veszprém utca Folyóka építés 84,8 m
Építendő áteresz: 6,5 m 91,3 m
CS10-1 Keszthely-Virág utca csp. D80-as zárt csatorna építése 29,8 m 29,8 m
CS11-1 Buzsáki utca NA 200 zárt csatorna építése 81,9 m 81,9 m
CS-11-2 Buzsáki utca rácsos folyóka építés 6 m-en 6 m
CS12-1 Sávház Északi része NA 300 zárt csatorna építése 73,3 m
NA 200 zárt csatorna építése 6,2 m 79,5 m
CS13-1 Nyár utca burkolt árok és átereszek rekonstrukciója 119 m 119 m
CS13-2 Nyár utca burkolt árok és átereszek rekonstrukciója: 127,6 m 127,6 m
CS14-1 Könyves Kálmán utca Árok burkolása: 65,8 m
Építendő áteresz: 4,0 m 69,8 m
CS15-1 Pécsi utca Árok burkolása: 156,24 m 156,24 m
CS16-1 Pécsi utca Árok burkolása: 246,57 m
Építendő áterez: 3,0 m 249,54 m
CS17-1 Pécsi utca Árok burkolása: 17,6 m
Építendő áteresz: 22,1 m
Építendő folyóka: 9,8 m 49,5 m
CS17-2 Pécsi utca Árok burkolása: 36,8 m
Építendő áteresz: 8,0 m 44,8 m
CS18-1 Cukorgyár köz Árok burkolás 74 m
Építendő áteresz: 9,0 m
Építendő zárt csatorna D50: 132,2m
Építendő padkafolyóka: 16,0 m-en 231,2 m
CS18-1 Cukorgyár köz burkolt árok tisztítása: 50,4 m 50,4 m
CS18-2 Cukorgyár köz rácsos folyóka tisztítása: 8m 8 m
CS20-1 Dália utca szikkasztó árok építése 68,8 m
Építendő áteresz: 24,2 m 93 m
ÖSSZESEN 3203,1 m
A megvalósításhoz szükséges engedélyek, így különösen a közterületi bontási engedély, illetve fakivágási engedély, valamint a munkakezdéshez szükséges újraegyeztetések a nyertes ajánlattevő feladatai.
Nyertes ajánlattevő köteles a munkát a közműszolgáltató elvárásának és a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint elvégezni.
A kivitelezés során az esetleges út lezárások megfelelő megvalósítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát fel kell keresni, velük a forgalomtechnikát a helyszínen egyeztetni szükséges.
Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát képezik, külön térítés nélkül.
Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevő kötelessége a meglévő közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani. A szükséges szakfelügyeletet a nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelnie.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15313 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft. közös ajánlattevő
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: KAPOSVÖLGYI VIZITÁRSULAT közös ajánlattevő
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kanizsai u. 031/4. hrsz.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94565272
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A teljesítés helye:Irányítószám Helység Közterület
7400 Kaposvár Toponári út
7400 Kaposvár Orci út
7400 Kaposvár Dr.Kovács Sebestyén utca
7400 Kaposvár Brassó utca
7400 Kaposvár Buzsáki utca
7400 Kaposvár Zaranyi ltp.
7400 Kaposvár Losonc köz
7400 Kaposvár Nagyszeben utca
7400 Kaposvár Kárpát utca
7400 Kaposvár Kereszt utca
7400 Kaposvár Veszprém utca
7400 Kaposvár Virág utca
7400 Kaposvár Keszthely utca
7400 Kaposvár Sávház északi oldal
7400 Kaposvár Nyár utca
7400 Kaposvár Dália utca
7400 Kaposvár Könyves Kálmán
7400 Kaposvár Pécsi utca
7400 Kaposvár Cukorgyár köz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok és mennyiségek:
Csapadékvíz elvezető jele Utcanév Beavatkozás Érintett hossz
CS1-1 Toponári út Árok burkolás 132,2 m
D50-es zárt szakasz építése 53 m felette íves folyóka 185,2 m
CS1-2 Toponári út Árok burkolása 112,4 m
Építendő áteresz 36 m
D50-es zárt szakasz építése 79,2 m felette íves folyóka 227,6 m
CS1-3 Toponári út Árok burkolás 218,8 m
Építendő áteresz 55 m 273,8
CS1-4 Toponári út Árok burkolása 103,2 m
Építendő áteresz 78 m 181,2 m
CS2-1 Orci út Burkolt árok rekonstrukció 44,4 m
D40-es zárt szakasz építése 17,1 m 61,5 m
CS4-1 Dr. Kovács Sebestyén utca NA 200 zárt csatorna építése 61,4 m 61,4 m
CS5-1 Nagyszeben utca Árok burkolása 186,5 m
Építendő áteresz 4,0 m 190,5 m
CS5-2 Nagyszeben utca Árok burkolása 84,2 m 84,2 m
CS6-1 Losonc köz Árok burkolás 128 m 128 m
CS7-1 Kárpát utca Árok burkolás 98 m
Építendő áteresz 23 m 121 m
CS7-2 Kárpát utca Árok burkolás 85,1 m
Építendő áteresz 36 m 121,1 m
CS8-1 Kereszt utca Árok burkolás 80 m 80 m
CS9-1 Veszprém utca Folyóka építés 84,8 m
Építendő áteresz: 6,5 m 91,3 m
CS10-1 Keszthely-Virág utca csp. D80-as zárt csatorna építése 29,8 m 29,8 m
CS11-1 Buzsáki utca NA 200 zárt csatorna építése 81,9 m 81,9 m
CS-11-2 Buzsáki utca rácsos folyóka építés 6 m-en 6 m
CS12-1 Sávház Északi része NA 300 zárt csatorna építése 73,3 m
NA 200 zárt csatorna építése 6,2 m 79,5 m
CS13-1 Nyár utca burkolt árok és átereszek rekonstrukciója 119 m 119 m
CS13-2 Nyár utca burkolt árok és átereszek rekonstrukciója: 127,6 m 127,6 m
CS14-1 Könyves Kálmán utca Árok burkolása: 65,8 m
Építendő áteresz: 4,0 m 69,8 m
CS15-1 Pécsi utca Árok burkolása: 156,24 m 156,24 m
CS16-1 Pécsi utca Árok burkolása: 246,57 m
Építendő áterez: 3,0 m 249,54 m
CS17-1 Pécsi utca Árok burkolása: 17,6 m
Építendő áteresz: 22,1 m
Építendő folyóka: 9,8 m 49,5 m
CS17-2 Pécsi utca Árok burkolása: 36,8 m
Építendő áteresz: 8,0 m 44,8 m
CS18-1 Cukorgyár köz Árok burkolás 74 m
Építendő áteresz: 9,0 m
Építendő zárt csatorna D50: 132,2m
Építendő padkafolyóka: 16,0 m-en 231,2 m
CS18-1 Cukorgyár köz burkolt árok tisztítása: 50,4 m 50,4 m
CS18-2 Cukorgyár köz rácsos folyóka tisztítása: 8m 8 m
CS20-1 Dália utca szikkasztó árok építése 68,8 m
Építendő áteresz: 24,2 m 93 m
ÖSSZESEN 3203,1 m
A megvalósításhoz szükséges engedélyek, így különösen a közterületi bontási engedély, illetve fakivágási engedély, valamint a munkakezdéshez szükséges újraegyeztetések a nyertes ajánlattevő feladatai.
Nyertes ajánlattevő köteles a munkát a közműszolgáltató elvárásának és a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint elvégezni.
A kivitelezés során az esetleges út lezárások megfelelő megvalósítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát fel kell keresni, velük a forgalomtechnikát a helyszínen egyeztetni szükséges.
Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát képezik, külön térítés nélkül.
Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevő kötelessége a meglévő közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani. A szükséges szakfelügyeletet a nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelnie.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94565272
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: KAPOSVÖLGYI VIZITÁRSULAT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kanizsai u. 031/4. hrsz.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
„4.2. A munka megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő 5. munkanap, a szerződés 2.22. pontjára figyelemmel.

Módosított:
A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. augusztus 31.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírásakor előre nem látható eseményként az alábbi többlet kivitelezési időszakot eredményező munkavégzést akadályozó tényező jelentkezett.
A kivitelezés során a Keszthely és Virág utca kereszteződésében a feltárt gázvezeték szintje nem egyezik meg a gázos szakági helyszínrajzon szereplő szinttel, így a kiviteli terven szereplő 0,5 m-es távolság nem tartható a gázvezetéktől. Az előre nem látható műszaki probléma megoldásához további egyeztetések szükségesek a szakfelügyelettel, amelynek a kivitelezéssel együtt az időigénye 30 nap.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94565272 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94565272 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben