Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13910/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. szám,26125/13 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FK-RASZTER Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01251
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bácsi Zoltán
Telefon: +36 13403575
E-mail: bacsizoltan@bp13.hu
Fax: +36 14524143
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp13.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. szám alatti 26125/13 helyrajzi számú csarnoképület bővítésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. szám alatti 26125/13 helyrajzi számú csarnoképület bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. szám,26125/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telek területe: 45834 m2
Beépített terület: 5434,77 m2
Bővítés nettó alapterülete:266,16 m2
Bővítés miatti burkolt terület: 193,3 m2
Zöldfelület területe: 31126,98 m2
Az épület funkciója, alaprajzi elrendezése
- a bővítés funkciója: öltözőblokk
- a földszinten öltözők zuhanyzók, wc-k és raktárak helyezkednek el
- az emeleten öltöző, zuhanyzó, wc-k és egy teraszos rekreációs / pihenő helyiség lesz
- az emeleteket kétkarú lépcső köti össze
- a földszint közlekedő két irányból nyílik: az utca és a sportpályák felé is biztosít gyors átjárhatóságot.
Zöld felületek
A beruházás meglévő épület bővítését jelenti, külön kertépítési feladat nem került meghatározásra.
A kivitelezés időszakában a Sportközpontnak működnie szükséges, így a munkaterület elhatárolásra, a felvonulási területen az organizációról kiemelten kell gondoskodni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1060 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőszinva u. 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 129181723
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. szám,26125/13 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telek területe: 45834 m2
Beépített terület: 5434,77 m2
Bővítés nettó alapterülete:266,16 m2
Bővítés miatti burkolt terület: 193,3 m2
Zöldfelület területe: 31126,98 m2
Az épület funkciója, alaprajzi elrendezése
- a bővítés funkciója: öltözőblokk
- a földszinten öltözők zuhanyzók, wc-k és raktárak helyezkednek el
- az emeleten öltöző, zuhanyzó, wc-k és egy teraszos rekreációs / pihenő helyiség lesz
- az emeleteket kétkarú lépcső köti össze
- a földszint közlekedő két irányból nyílik: az utca és a sportpályák felé is biztosít gyors átjárhatóságot.
Zöld felületek
A beruházás meglévő épület bővítését jelenti, külön kertépítési feladat nem került meghatározásra.
A kivitelezés időszakában a Sportközpontnak működnie szükséges, így a munkaterület elhatárolásra, a felvonulási területen az organizációról kiemelten kell gondoskodni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 140730046
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-Raszter Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőszinva utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződés rendelkezéseit közös megegyezéssel a tartalékkereten felüli pótmunka megrendelése tekintetében a Kbt. 141. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a kiegészítő építési beruházás tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja, a teljesítési határidő módosítása tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, a műszaki ellenőr személyének tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés 3.2. pontjának eredeti szövege:
„3.2. A teljesítés határideje a Vállalkozó ajánlata szerint a munkaterület átadásától számított 150 naptári nap, azaz 2018. június 16.”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.2. A teljesítés határideje 2018. augusztus 31., amennyiben a Megrendelő a földgázszolgáltatótól az engedélyezett gázközmű terveket megkapja és azt 2018. július 20. napjáig átadja a Vállalkozó részére. Amennyiben a Feleken kívülálló okból a szolgáltatótól az engedélyezett gáztervek nem érkeznek meg a fenti határidőig, a Vállalkozó teljesítési határideje a kézhezvételig terjedő napok számával meghosszabbodik.
A Szerződés 3.3. pontjának eredeti szövege:
„3.3. A kivitelezés akkor minősül szerződésszerűnek, ha a vállalt teljesítési határidőn belül az előírt feladatok elvégzését a Vállalkozó készre jelenti.”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.3. A kivitelezés akkor minősül szerződésszerűnek, ha a vállalt teljesítési határidőn belül az előírt feladatok elvégzését a Vállalkozó készre jelenti. A szolgáltatás átadás-átvételére a Ptk. 6:247.§-ában foglaltak az irányadók. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a készre jelentést olyan megfelelő időben kell megtennie, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napja a teljesítési határidő lejártát megelőző időpontra essen.”
A szerződés 4.1. pontjának eredeti szövege:
„4.1. A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - a Vállalkozó ajánlata alapján: 123.030.212,- Ft + 6.151.511,- Ft tartalékkeret, összesen 129.181.723,- Ft; azaz százhuszonkilencmillió- száznyolcvanegyezer-hétszázhuszonhárom forint. Az ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozik.
helyébe az alábbi szöveg lép:
4.1. A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - a Vállalkozó ajánlata alapján: 123.030.212,- Ft + 6.151.511,- Ft tartalékkeret, összesen 129.181.723,- Ft; azaz százhuszonkilencmillió- száznyolcvanegyezer-hétszázhuszonhárom forint. Az ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozik.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a B csarnok raktárhelyiség oszlop kiváltása pótmunka elvégzését, melynek tartalékkereten felüli vállalkozási díja összesen nettó 6.496.438.- Ft (FAD).
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a csarnok épület K-i oldalán és a nyárfasor között 3,5t teherbírású térburkolat kialakítását kiegészítő építési beruházásként, melynek vállalkozói díja nettó nettó 5.051.885,- Ft (FAD).
A Felek a szerződés tárgyát képező építési munkákat - mint szolgáltatást - változatlanul oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik, tekintettel arra, hogy a tartalékkereten felüli pótmunkára, valamint a kiegészítő építési beruházásra külön határidőt nem határoztak meg.
A Szerződés 13. pontjának eredeti szövege:
13.1. A Megrendelő részéről
Név: Kézér Gyula
Telefonszám: 1 239 2313
Faxszám: 1 239 2313
Mobil telefonszám:30 230 7623
E-mail cím: beruhazas@kozszolgaltato.bp13.hu
Az Étv. 38/A. § (2) bek. szerinti ügyekben a műszaki ellenőrök:
Név: Tóth Tibor építési műszaki ellenőr
ME-ÉI-MÉK 15-20275
Telefonszám:+ 36 1 239 4137
Faxszám:+ 36 1 239 4137
Mobil telefonszám:+ 36 70 903 9570
E-mail cím:tothtibor@kozszolgaltato.bp13.hu
Név: Szabó István elektromos műszaki ellenőr
ME-V-I 13-63225
Mobil telefonszám:+ 36 30 950 3254
Név: Fodor Krisztián épületgépész műszaki ellenőr
ME-ÉG-I-13-62197
Mobil telefonszám:+ 36 70 212 3738
helyébe az alábbi szöveg lép:
13.1. A Megrendelő részéről
Név: Kézér Gyula
Telefonszám: 1 239 4137
Faxszám: 1 239 4137
Mobil telefonszám:30 230 7623
E-mail cím: beruhazas@kozszolgaltato.bp13.hu
Az Étv. 38/A. § (2) bek. szerinti ügyekben a műszaki ellenőrök:
Név: Tóth Tibor (építészet)
Névjegyzékszám: ME-ÉI-MÉK 15-20275
NÜJ szám:694030240
Telefonszám:1 239 3559
Faxszám:1 239 2313
Mobil telefonszám:70 903 9570
E-mail cím:tothtibor @kozszolgaltato.bp13.hu
Név: Szabó István
Mobil telefonszám:30 950 3254
Névjegyzékszám ME-V-I 13-63225
NÜJ szám 714379427
Név: Szólláth Attila (Gépészet)
Mobil telefonszám:70 7091 955
Névjegyzékszám:ME-G.-01-63715
NÜJ szám:170875004
A Szerződés 5. számú melléklete helyébe jelen szerződés módosítás 1. számú melléklete lép.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az épület K-i oldalán és a nyárfasor között a kivitelezés során 3,5t teherbírású térburkolat kialakítása vált szükségessége merült fel a kivitelezés során a műfüves pálya és a hozzá tartozó raktár és kiszolgáló épületek megközelítésre, valamint a munkálatok idejére a műfüves pálya karbantartásának biztosítása érdekében.
A Megrendelő megvizsgálta a fentiekben részletezett munka másik eljárás keretében, másik vállalkozótól történő megrendelésének lehetőségét, mellyel kapcsolatban a vizsgálat az alábbi eredményre vezetett:
•az adott építési területen más vállalkozó csakis a Vállalkozó teljes levonulását követően végezhet munkát, azon párhuzamosan két különböző vállalkozó nem tud munkaterületet birtokolni;
•A tétburkolat kialakítása szorosan összefügg az új épületrészből a szennyvíz és csapadékelvezetés közműhálózattal történő összekapcsolásával, mivel ezek bekötései az építendő térburkolat alá kerülnek, a tisztító nyílásaikat a térburkolattal egy síkba kell kialakítani.
•egy vállalkozó, amely csak ezt a kiegészítő feladatot vállalja el lényegesen magasabb költséggel végezné a munkát, míg a generál kivitelező a teljes beruházásra meghatározott eredeti szerződéses árszinten árazott költségvetést nyújtott be a kiegészítő munkára.
•az eredeti szerződés szerinti munka és a kiegészítő építési beruházás garanciális és szavatossági kérdéseit nem lehet külön választani a fenti műszaki okok miatt.
Fenti körülmények alapján az ajánlatkérő megállapította, hogy:
•az újonnan felmerült munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben,
•kizárólag az eredeti nyertes ajánlattevő teljesítheti az újonnan felmerült beszerzési igényt gazdasági és műszaki okból,
•más gazdasági szereplővel történő szerződéskötés az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával járna valamint
•az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A fentiek alapján a kiegészítő építési beruházás eredeti vállalkozótól történő megrendelése, így a szerződés módosítása szükséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 129181723 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 140730046 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítása több jogalapból történt, a VI.2.2. pontban megjelölteken kívüli jogalapok és azok indokolása az alábbi:
1. Tartalékkereten felüli pótmunka megrendelése tekintetében a Kbt. 141. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Indok:A kivitelezés megkezdését követően az épületet üzemeltető XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez bérbevételi megkeresés érkezett a B csarnoképület raktár helyiségére, sportcélú használatra. Az üzemeltető javaslatára a tulajdonos Önkormányzat a közvagyonnal való gondos gazdálkodás körében úgy döntött, megteremti a tárgyi helyiség hasznosíthatóságának, bérbe adhatóságának feltételeit azáltal, hogy a raktárhelyiségbe tervezett tartó oszlopot áthelyezteti. A tervezett tartóoszlop áthelyezése miatt szükségessé vált a statikai tervek módosítása.
Az oszlop áthelyezés miatt a munkákat az ajánlatkérő nevében a műszaki ellenőr 2018. 02. 27-én leállíttatta. A módosított tervdokumentáció 04.10. napjára készültek el, azt a Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr 2018. 04. 10-én adta át a Vállalkozónak, melyre a Vállalkozó egy héten belül adott ajánlatot.
Az oszlop áthelyezésre a tartalékkeret nem nyújt fedezetet, azért a szerződés szerinti vállalkozói díj módosítása szükséges.
A tervmódosítás a vállalkozó teljesítési határidejében 6. hét, a Vállalkozó által előre nem látható késedelmet eredményezett.
A pótmunka összege nettó 10.064.757,- Ft (FAD), melyből nettó 6.496.438.- Ft-ot (FAD) nem fedez a tartalékkeret, így azzal az összeggel a szerződéses vállalkozói díjat módosítani szükséges.
2. Teljesítési határidő módosítása: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
Indoklás:A 2.1.-2.2. pontokban meghatározott indokok alapján a Szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges, melynek keretében a Megrendelő megvizsgálta a pótmunka és a kiegészítő építési beruházás elvégzéséhez szükséges többlet idő szükségletet, valamint az áttervezések és az azok miatti munkavégzés leállítás időtartamát és megállapította, hogy a Vállalkozó érdekkörén kívüli eső, a szerződéskötéskor a Felek által előre nem látható többlet időtartam összesen 76 nap.
3. Műszaki ellenőrök, kapcsolattartó szeméylének változása: Kbt. 141. § (6) bekezdése.
Indoklás: A Megrendelő műszaki ellenőreinek személyében a szerződés megkötését követően bekövetkezett változás miatt a módosítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a tárgyi módosítás nem minősül lényeges módosításnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben