Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13911/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Cered Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Cered, Jókai u. 19. hrsz.: 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tarnavölgye 2008 Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cered Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16392
Postai cím: Jókai út 3.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szurok Sándorné
Telefon: 32/506-101
E-mail: ceredkorj@cered.hu
Fax: 32/506-103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): cered.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Cered - Szilaspogony - Zabar orvosi rendelők felújításának, átalakításának és akadálymentesítésének kivitelezési munkái (1-3. rész)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Cered, Jókai u. 19 szám alatti orvosi rendelő felújítása, átalakítása, akadálymentesítése kivitelezési munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Cered, Jókai u. 19. hrsz.: 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Cered, Jókai u. 19. szám alatti orvosi rendelő felújítása, átalakítása, akadálymentesítése kivitelezési munkái
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján az alábbi tájékoztató mennyiségekkel:
Az orvosi rendelő Cered, Jókai u. 19., hrsz.: 13 szám alatti társasház földszintjén helyezkedik el. Az épület részben alápincézett, földszint + egy emeletes, előregyártott pillérvázas, lapostetős szerkezetű.
Az orvosi rendelő összes nettó alapterülete: 290,06 m2
A tervezett felújítás, átalakítás és akadálymentesítés csak a földszinti területet érinti a meglévő alaprajzi elrendezés változatlanul hagyásával.
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák (aljzat, járda, lépcsőszerkezet, betonfal, vakolat, nyílászáró, burkolat, tetőlécezés, hullámlemez fedés, csatornaszerkezet, víz, szennyvíz, gépészeti és elektromos rendszerek)
- Betonozási munkák (aljzat, fal, lépcső), 13 m3
- Bejáratok fölé új faszerkezetű, bitumenes zsindelyfedésű előtető készítés, 2 db
- Vakolat javítás oldalfalon és homlokzaton, 93 m2
- Fal és padlóburkolat készítés, 342 m2
- Bádogos munkák elvégzése, 155 m
- Kül-és beltéri nyílászáró csere, 79 db
- Diszperziós festés két rétegben, 640 m2
- Szilikát homlokzatfestés két rétegben, 287 m2
- Fa felület mázolás, 92 m2
- Térburkolat készítés, 681 m2
- Víz és szennyvíz rendszer felújítás, vizes berendezési tárgyak cseréje
- Fűtési rendszer felújítás kondenzációs kazán beépítésével
- Villamos rendszer felújítása
- Külső és belső téri akadálymentesítés, valamint infokommunikációs akadály-mentesítés
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
627 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Cered, Jókai u. 19 szám alatti orvosi rendelő felújítása, átalakítása, akadálymentesítése kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tarnavölgye 2008 Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
E-mail: tarnavolgye@cered.hu
Telefon: +36 32406235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32406235
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35044144
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Cered, Jókai u. 19. hrsz.: 13.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Cered, Jókai u. 19. szám alatti orvosi rendelő felújítása, átalakítása, akadálymentesítése kivitelezési munkái
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján az alábbi tájékoztató mennyiségekkel:
Az orvosi rendelő Cered, Jókai u. 19., hrsz.: 13 szám alatti társasház földszintjén helyezkedik el. Az épület részben alápincézett, földszint + egy emeletes, előregyártott pillérvázas, lapostetős szerkezetű.
Az orvosi rendelő összes nettó alapterülete: 290,06 m2
A tervezett felújítás, átalakítás és akadálymentesítés csak a földszinti területet érinti a meglévő alaprajzi elrendezés változatlanul hagyásával.
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák (aljzat, járda, lépcsőszerkezet, betonfal, vakolat, nyílászáró, burkolat, tetőlécezés, hullámlemez fedés, csatornaszerkezet, víz, szennyvíz, gépészeti és elektromos rendszerek)
- Betonozási munkák (aljzat, fal, lépcső), 13 m3
- Bejáratok fölé új faszerkezetű, bitumenes zsindelyfedésű előtető készítés, 2 db
- Vakolat javítás oldalfalon és homlokzaton, 93 m2
- Fal és padlóburkolat készítés, 342 m2
- Bádogos munkák elvégzése, 155 m
- Kül-és beltéri nyílászáró csere, 79 db
- Diszperziós festés két rétegben, 640 m2
- Szilikát homlokzatfestés két rétegben, 287 m2
- Fa felület mázolás, 92 m2
- Térburkolat készítés, 681 m2
- Víz és szennyvíz rendszer felújítás, vizes berendezési tárgyak cseréje
- Fűtési rendszer felújítás kondenzációs kazán beépítésével
- Villamos rendszer felújítása
- Külső és belső téri akadálymentesítés, valamint infokommunikációs akadály-mentesítés
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35437844
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tarnavölgye 2008 Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
E-mail: tarnavolgye@cered.hu
Telefon: +36 32406235
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32406235
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződés IV.1. pontjában rögzítettek szerint a közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezés vállalkozói díja: nettó 35.044.144,-Ft+9.461.919,-Ft ÁFA azaz bruttó Negyvennégymillió-ötszázhatezer-hatvanhárom forint.
A vállalkozói díj magában foglalja mindazon költségeket és díjat, ami a szerződés szerinti munkálatok hibamentes, hiánytalan, szakszerű kivitelezéséhez szükséges, így különösen:
a) a közvetlen költséget, ennek keretében
aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
b) a fedezetet, ennek keretében
ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,
bb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza.
A Vállalkozó a kivitelezéséhez szükséges energiát saját költségén biztosítja. A vállalkozói díj tartalmazza az összes - teljesítés érdekében felmerülő - organizációs jellegű létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és létesítmények, stb.), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának költségeit.
Az módosított szerződés IV.1. pontjában rögzítettek szerint a közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezés vállalkozói díja: nettó 35.437.844,-Ft+9.568.217,-Ft ÁFA azaz bruttó Negyvenötmillió-hatezer-hatvanegy forint.
A vállalkozói díj magában foglalja mindazon költségeket és díjat, ami a szerződés szerinti munkálatok hibamentes, hiánytalan, szakszerű kivitelezéséhez szükséges, így különösen:
a) a közvetlen költséget, ennek keretében
aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
b) a fedezetet, ennek keretében
ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,
bb)a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza.
A Vállalkozó a kivitelezéséhez szükséges energiát saját költségén biztosítja. A vállalkozói díj tartalmazza az összes - teljesítés érdekében felmerülő - organizációs jellegű létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és létesítmények, stb.), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának költségeit.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés időszaka alatt - a megvalósítás helyszínén - a támogatási szerződésben vállalt (kiviteli terv szerinti) tulajdonságokhoz képest a projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű, a funkcionalitást javító műszaki jellegű módosítási igények merültek fel a végfelhasználó részéről, amelyek a vállalkozási díjat nem érintik.
Ezen túlmenően a kiviteli terv szerinti fűtés felújítás (meglévő radiátorok átmosása, visszahelyezése) helyett a Megrendelő új radiátorok beépítése mellett döntött, ennek elvégzése pótmunka keretében válik szükségessé. A Megrendelő a piaci ár meghatározása érdekében indikatív ajánlatokat kért be, és a pótmunkára a Vállalkozó adta a legalacsonyabb összegű ajánlatot, melyet a Megrendelő - figyelembe véve a műszaki ellenőr nyilatkozatát - elfogadott.
A Szerződés módosítása a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre tekintettel történt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35044144 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35437844 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben