Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13920/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:NIF Zrt. székhelye, 1034 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Partner Mérnök Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 1802576
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési engedély, illetve egyéb szükséges engedélyek beszerzésével (PST kód: B001.01)
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Tervezési szerződés az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Budapest-Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció, engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési engedély, illetve egyéb szükséges engedélyek beszerzésével
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NIF Zrt. székhelye, 1034 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervező feladatát képezi az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal
Budapest-Szentendre közötti, mintegy 5,5 km hosszú szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó
előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési
engedély, illetve egyéb szükséges engedélyek beszerzése.
Tervfajta:
• Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
• Engedélyezési terv
• Kiviteli terv
Útszám: Eurovelo 6 kerékpáros útvonal
Határszelvények:
• Budapest-Budakalász közigazgatási határ:
Budapest III. ker., Királyok útja (Barát-patak feletti közúti híd)
• Szentendre:
Dunaparti kerékpárút (Dera-patakon való átvezetés után)
Érintett települések: Budakalász, Szentendre
Tervezési paraméterek:
Az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” és az e-UT 03.04.11. „Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése (KTSZ kiegészítése) című Útügyi Műszaki Előírás alapján, valamint a
korábbi tanulmányoknak megfelelően a tervezett Eurovelo 6 kerékpáros útvonal főbb
paraméterei:
Műszaki jellemzők (kerékpárútra vonatkozóan):
- Útkategória: „A” hálózati szerep (kategória),
- Tervezési sebesség: legalább 20 km/h,
- Domborzati viszony: A, B
Egyéb műszaki paraméterek:
- Haladósávok száma: 3 sáv
A keresztmetszeti kialakítás paraméterei a tervezés során pontosítandók, az ehhez esetlegesen
szükséges munkarészek elkészítése is a Tervező feladatát képezik.
Önkormányzati utak (mellékutak, egyéb utak) paraméterei a tervezés során pontosodnak.
Műtárgyak:
A tervezéskor az alábbi műtárgyat kell figyelembe venni:
- Szentendre, Dera-patak feletti, tervezett kerékpáros híd
A tervezett nyomvonalat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 2014. évben
készíttetett Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, mely dokumentáció a tervezési munkához
felhasználható.
A tervezési feladat részét képezi az esetleges (kezelői, hatósági, ill. egyéb egyeztetéseket követő)
nyomvonal módosítással járó feladatok elvégzése is - azaz amennyiben a tervezett nyomvonal
fejlesztése bármely okból ellehetetlenül, akkor a nyomvonalat módosítani szükséges, és a
tervezői feladatokat erre vonatkozóan kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5893 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011545 Rész száma: Elnevezés: tervezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Partner Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c fszt. 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7700000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NIF Zrt. székhelye, 1034 Budapest, Váci út 45.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervező feladatát képezi az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal
Budapest-Szentendre közötti, mintegy 5,5 km hosszú szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó
előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési
engedély, illetve egyéb szükséges engedélyek beszerzése.
Tervfajta:
• Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
• Engedélyezési terv
• Kiviteli terv
Útszám: Eurovelo 6 kerékpáros útvonal
Határszelvények:
• Budapest-Budakalász közigazgatási határ:
Budapest III. ker., Királyok útja (Barát-patak feletti közúti híd)
• Szentendre:
Dunaparti kerékpárút (Dera-patakon való átvezetés után)
Érintett települések: Budakalász, Szentendre
Tervezési paraméterek:
Az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” és az e-UT 03.04.11. „Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése (KTSZ kiegészítése) című Útügyi Műszaki Előírás alapján, valamint a
korábbi tanulmányoknak megfelelően a tervezett Eurovelo 6 kerékpáros útvonal főbb
paraméterei:
Műszaki jellemzők (kerékpárútra vonatkozóan):
- Útkategória: „A” hálózati szerep (kategória),
- Tervezési sebesség: legalább 20 km/h,
- Domborzati viszony: A, B
Egyéb műszaki paraméterek:
- Haladósávok száma: 3 sáv
A keresztmetszeti kialakítás paraméterei a tervezés során pontosítandók, az ehhez esetlegesen
szükséges munkarészek elkészítése is a Tervező feladatát képezik.
Önkormányzati utak (mellékutak, egyéb utak) paraméterei a tervezés során pontosodnak.
Műtárgyak:
A tervezéskor az alábbi műtárgyat kell figyelembe venni:
- Szentendre, Dera-patak feletti, tervezett kerékpáros híd
A tervezett nyomvonalat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 2014. évben
készíttetett Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza, mely dokumentáció a tervezési munkához
felhasználható.
A tervezési feladat részét képezi az esetleges (kezelői, hatósági, ill. egyéb egyeztetéseket követő)
nyomvonal módosítással járó feladatok elvégzése is - azaz amennyiben a tervezett nyomvonal
fejlesztése bármely okból ellehetetlenül, akkor a nyomvonalat módosítani szükséges, és a
tervezői feladatokat erre vonatkozóan kell elvégezni.
Megrendelő és Tervező a fent leírtaknak megfelelően nem láthatta előre, hogy a vízügyi hatóság további feltételeket támaszt, amely a tervdokumentáció átdolgozását, és egy költségesebb műszaki megoldás kialakítását vonja maga után és szükségessé válik a nyomvonal kialakításának, vízelvezetésének áttervezése mintegy 880 méter hosszon.
A kidolgozott alternatív vízelvezetési megoldást 2018. február 14-i dátummal bezáródóan az emlékeztetők aláírásával, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság elfogadta.
A tervezett változtatás után, pedig szükséges volt az eddig megkapott kezelői és tulajdonosi hozzájárulások újbóli megszerzése, a Lupa-tó kezelőjének és tulajdonosának befogadói és tulajdonosi hozzájárulása, valamint a tulajdonosi és kezelői lehatárolási tervek módosítása és kezelői pecsétek megszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 435
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7700000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Partner Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.)
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
határidő hosszabbítás plusz, előre nem látható feladatokra tekintetttel
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jogszabályváltozások és a lerövidült engedélyezési határidők miatt az engedélyezési eljárás megkezdése előtt szükséges az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat megszerezni, és a lakossági fórumokat megtartani az érintett településeken, valamint a kezelői lehatárolási tervek kezelőnkénti több példányos lepecsételtetése tárgyában intézkedni.
2018. január 15-én az előzetes szakhatósági állásfoglalás kérelemre, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályától az alábbi figyelemfelhívásokkal megszüntető végzés érkezett:
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.Rendelet 12. §-a szerint tárgyi ingatlanon tevékenység úgy végezhető, illetve létesítmény úgy helyezhető el, hogy annak következtében:
• a vízkészlet természetes védettsége, ne csökkenjen
• a vízkészletbe szennyező anyag, illetve élőlény ne kerüljön
• Tárgyi területen - a külső védőövezetet érintő - gépjárműforgalmat megengedő mezőgazdasági úton szennyeződhető csapadékvíz elszikkasztása nem engedélyezhető. Az így keletkező csapadékvizet vízzáróan burkolt árokrendszerben kell gyűjteni és a külső védőövezeten kivezetni.
• A kiadásra kerülő, az előzetes vizsgálatot lezáró határozatban foglalt, víz- és talajvédelmi szempontból tett kikötéseket/előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
Továbbá a 2018. január 31.-én Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által kiadott PE-06/KTF/94-13/2018. ügyiratszámú határozatában (környezetvédelmi engedély), a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízügyi hatóság) szakhatósági nyilatkozatukat a fenti feltételekkel adták meg.
Fentiek alapján, annak ellenére, hogy az EVD dokumentáció bemutatta, hogy a rendkívül kis forgalom miatt a talajba jutó szennyezettség értéke nem éri el az ezen területekre meghatározott határértékeket, és a jogszabály lehetőséget adott volna a megtervezett műszaki megoldás elfogadására.
Megrendelő és Tervező a fent leírtaknak megfelelően nem láthatta előre, hogy a vízügyi hatóság további feltételeket támaszt, amely a tervdokumentáció átdolgozását, és egy költségesebb műszaki megoldás kialakítását vonja maga után és szükségessé válik a nyomvonal kialakításának, vízelvezetésének áttervezése mintegy 880 méter hosszon.
A kidolgozott alternatív vízelvezetési megoldást 2018. február 14-i dátummal bezáródóan az emlékeztetők aláírásával, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság elfogadta.
A tervezett változtatás után, pedig szükséges volt az eddig megkapott kezelői és tulajdonosi hozzájárulások újbóli megszerzése, a Lupa-tó kezelőjének és tulajdonosának befogadói és tulajdonosi hozzájárulása, valamint a tulajdonosi és kezelői lehatárolási tervek módosítása és kezelői pecsétek megszerzése.
Tervező 2018. február 19-én megkérte az újbóli nyilatkozatkérelem céljából az áttervezett nyomvonal terveit. A nyilatkozatok 2018. március 29-ig megérkeztek.
Ennek megfelelően az akadályoztatás 2018. január 15. napjától 2018. március 29. napjáig (73 nap) állt fent.
A Szerződő Felek a teljesítés határidejét 2018.06.22. napjára (2018.04.10 eredeti határidő +73 nap akadályoztatás) kívánják módosítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 7700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 7700000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben