Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13925/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:9727 Bozsok, Rákóczi u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Orbán-Németh Eszter
Telefon: +36 94517194
E-mail: orban-nemeth.eszter@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9727 Bozsok, Rákóczi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület nettó alapterülete: 1130 m2
A közbeszerzés tárgyát képező épület műemlék.
A közbeszerzés tárgyát képező munkák építési engedély kötelesek, ezért az Áfát a Megrendelő fizeti (fordított Áfa).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Építészet:
Homlokzati keretállvány fém keretvázból 1125 m2
Tetőlécezés bontása, deszkázat bontása 1180 + 25 m2
Palafedés bontása és ártalmatlanítása 12 m3
Tetőlécezés készítése, gerincléc elhelyezése, deszkázat készítése 1180 m2 + 157m + 56 m2
Kémények bontása 11 m2
Palafedés bontása és készítése 1180 m2
Gerinc, élgerinc kialakítása 75 + 82 m
Tetőkibúvó bontása, építése 1 + 2 db
Kazánház kialakítása tetőtérben 1 klt.
Csatornázás:
KG-PVC csatornacső készítése 80 m
Munkaárok készítése 48 m3
Gépészet:
Kondenzációs gázkazán beépítése 80 kW 2 db
HMV tároló beépítése 1 db
Meglévő radiátorok bontása 67 db
Csővezeték bontása 700m
Acéllemez radiátor beépítése 67 db
Fűtési vezeték építése többféle méretben 800 m
Gázkazánokkal szemben támasztott követelmények:
- Saválló nemesacél kazántest (anyagminőség min. 1,4571)
- automata vezérlésű égőfej (gázminőség függvényében égési paraméterek korrigálása)
- égőfelület/borítása nemesacél(bevonatú)
- névleges hatásfok 98% (Hf) / 109% (ha)
- elektromos berendezések kategóriája: min. A+
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4684 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Bozsoki Sibrik Kastély korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: RÓZSA UTCA 80. 2/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
E-mail: interalp@interalp.hu
Telefon: +36 94508020
Internetcím(ek): (URL) http://interalp.hu/
Fax: +36 94508021
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86075382
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9727 Bozsok, Rákóczi u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet:
Homlokzati keretállvány fém keretvázból 1125 m2
Tetőlécezés bontása, deszkázat bontása 1180 + 25 m2
Palafedés bontása és ártalmatlanítása 12 m3
Tetőlécezés készítése, gerincléc elhelyezése, deszkázat készítése 1180 m2 + 157m + 56 m2
Kémények bontása 11 m2
Palafedés bontása és készítése 1180 m2
Gerinc, élgerinc kialakítása 75 + 82 m
Tetőkibúvó bontása, építése 1 + 2 db
Kazánház kialakítása tetőtérben 1 klt.
Csatornázás:
KG-PVC csatornacső készítése 80 m
Munkaárok készítése 48 m3
Gépészet:
Kondenzációs gázkazán beépítése 80 kW 2 db
HMV tároló beépítése 1 db
Meglévő radiátorok bontása 67 db
Csővezeték bontása 700m
Acéllemez radiátor beépítése 67 db
Fűtési vezeték építése többféle méretben 800 m
Gázkazánokkal szemben támasztott követelmények:
- Saválló nemesacél kazántest (anyagminőség min. 1,4571)
- automata vezérlésű égőfej (gázminőség függvényében égési paraméterek korrigálása)
- égőfelület/borítása nemesacél(bevonatú)
- névleges hatásfok 98% (Hf) / 109% (ha)
- elektromos berendezések kategóriája: min. A+
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92742557
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTER-ALP ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: RÓZSA UTCA 80. 2/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
E-mail: interalp@interalp.hu
Telefon: +36 94508020
Internetcím(ek): (URL) http://interalp.hu/
Fax: +36 94508021
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés hatályban van.
4. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során derült fény arra, hogy szükséges a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített költségvetésekben szereplő pótmunka ellátása, mellyel a műszaki tartalom kiegészül.
5. Vállalkozó a pótmunkára 2018. 07. 16. napján költségvetést készített, melyet a műszaki ellenőr nyilatkozatában megfelelőnek talált, és ezáltal javasolta a pótmunkák megrendelését.
6. A pótmunka költségvetés szerinti ellenértéke 6.667.175,- Ft + ÁFA, hatmillió-hatszázhatvanhétezer-százhetvenöt forint+Áfa.
7. Felek fentiek okán az alábbiak szerint módosítják az alapszerződés 2.2. pontját:
„2. A vállalkozó díj mértéke 86 075 382,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanhatmillió-hetvenötezer-háromszáznyolcvankét forint + ÁFA. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott további műszaki tartalom ellenértéke a fentieken túl 6.667.175,- Ft+Áfa, azaz hatmillió-hatszázhatvanhétezer-százhetvenöt forint+Áfa. Az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott munkák ellenértéke a végszámlában érvényesíthető, akként, hogy a korábbi számlák számlázási alapja és mértéke nem változik.”
8. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés 4.1. pontja az alábbira változik:
„Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig terjedő időre kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítés határidejét a munkaterület átadásától számított 120 napban határozzák meg. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott további műszaki tartalom okán a teljesítés határidejét 30 naptári nappal meghosszabbítják.”
9. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
10. Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítások a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdés alapján minősülnek jogszerűnek az alábbiak szerint:
a. ellenérték vonatkozásában megállapítható, hogy tárgyi esetben a Kbt. 141. § (2) bek. a) pontja nem alkalmazandó, míg tárgyi módosítás mértéke megfelel a b) pontban meghatározottaknak, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Megállapítható, hogy a módosítás nem valósítja meg a Kbt. 141.§ (3) bek. utolsó mondatában foglaltakat sem.
b. a műszaki tartalom vonatkozásában megállapítható, hogy az jogszerű, figyelemmel a fentiekre, továbbá arra, hogy tárgyi módosítás a fentiekkel (ellenérték növekedés) közvetlenül összefügg.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Fűtési szerelési munkák elvégzéséhez szükségessé vált az emeleti és földszinti folyosók padozatának megbontása. A Vállalkozó leggondosabb kivitelezése mellett sem lehetett a meglévő cementlap burkolatot oly módon bontani, hogy az visszaépítésre kerüljön.
A folyosó új burkolatának kivitelezésével kapcsolatban az építési engedélyezési eljárást lefolytató Zala Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Főosztályával helyszíni bejárást tartottunk 2018. július 10-én.
Eredeti ajánlati költségvetésben és tervdokumentáció szereplő cserélendő tetőszerkezeti faanyagok cserére kerültek, azonban a bontások, feltárások során megállapítottuk, hogy további szerkezeti részek cseréje szükséges.
A hatósággal folytatott helyszíni bejáráson elhangzottakkal összhangban, illetve a felmért további faszerkezet pótlások, cserék alapján Vállalkozó megküldte árajánlatát, mely a Műszaki Ellenőrrel egyetértésben elfogadásra került.
A folyosók új burkolatának a kiépítése a Bozsoki Sibrik kastély működése és üzemeltetésével kapcsolatban szükséges és indokolt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 86075382 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92742557 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben