Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13942/2018
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzat;Dóc Községi Önkormányzat;Ópusztaszer Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Sándorfalva, Dóc, Ópusztaszer közigazgatási határán belül
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11072670
Postai cím: Tisza Lajos Körút 2-4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudásné Dr. Lukács Éva
Telefon: +36 202968460
E-mail: dudasne@csongrad-megye.hu
Fax: +36 62425435
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csongrad-megye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82878261
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kériné Csaba Ildikó
Telefon: +36 207771289
E-mail: csaba.ildiko@sandorfalva.hu
Fax: +36 62572976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sandorfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dóc Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82805346
Postai cím: Alkotmány Utca 17
Város: Dóc
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kériné Csaba Ildikó
Telefon: +36 62270231
E-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com
Fax: +36 62270231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.doc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Ópusztaszer Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99199896
Postai cím: Tóhajlat Utca 130.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makra József
Telefon: +36 62575130
E-mail: opusztaszer@invitel.hu
Fax: +36 62575131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusztaszerkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Csongrád Megyei Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000253332018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000253332018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: kerékpárút építése Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer
Hivatkozási szám: EKR000253332018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett kerékpárút nyomvonala Szeged külterület határától Ópusztaszer belterületének határáig tart a 4519 sz. állami közút szelvényezés szerinti bal oldalán, Sándorfalva 1-es és 4-es számú dűlőutjai között a 4519 sz. állami közút szelvényezés szerinti jobb oldalán halad a közút 29+940-47+573 km szelvényei között.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a kivitelezés egy önálló műszaki eredményt megvalósító kivitelezés, egy kerékpárút építése.Tekintettel az elvégzendő feladatok volumenére, a munkafolyamatok egymásra épülésére, a folyamatos, (karakterkorlát miatt lásd a csatolt Dokumentációt)
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer településeket és Szege
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Sándorfalva, Dóc, Ópusztaszer közigazgatási határán belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ópusztaszer - Dóc - Sándorfalva kerékpárút teljes hossza: 17616 m.
Burkolatszélessége:
külterület: 2,50 m 0,12+1,0+0,25+1,0+0,12
belterület 2,25 m 1,0+0,25+1,0+0,75
rétegrendje:
2,5 cm vtg. AC 8 kopóréteg
3,5 cm vtg. AC 11 kötőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat
geotextília
A tervezési szakaszon Vt = 40 km/h a tervezési sebesség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási többletvállalás ideje (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 25
2 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (0-2 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása: A 15 hónapos időtartam részletezése: Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését követően 3 hónap alatt szakaszosan adja át a munkaterületet. A kivitelezést 3 hónapon belül átadott utolsó munkaterület átvételét követő 12 hónap utolsó napjáig kell sikeres műszaki átadás átvétellel befejezni, azaz a teljesítési idő legfeljebb 3+12 hónap.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró okokra vonatkozóan csak az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó
elektronikus űrlap, valamint a dokumentáció 3. számú melléklet (vagy tartalmában annak megfelelő nyilatkozat) kitöltésével szükséges
nyilatkozni, mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. Az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján, a
13. § (3)-(4) bekezdéseire is figyelemmel. A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat és a Kbt. 114. § előírásait. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be. Ajánlatkérő alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint
a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. § valamint 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét (alapterület adatát), a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, aki az építési beruházás során a teljesítésért felelős, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát. Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni felelős műszaki vezetőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) e)/.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 11 éven belül megkezdett és 8 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 5.000 m2 út- és/vagy kerékpárút építésére és/vagy pályaszerkezet építésével járó útrekonstrukciós (kivéve kátyúzási munkák) munkákra vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (vagy a korábbi előírásoknak megfelelően egyenértékű) 1 fő, MV-KÉ kódú (Közlekedési építmények szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-KÉ kódszámú szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítés a határidőtkövető teljesítés. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér és a biztosíték egymásba beszámítandó. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében merül fel, amelynek mértéke a teljes nettó ellenérték naptári napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Garanciális biztosíték:A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a vállalt jótállási idő végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 2,5 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot ad Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
A biztosíték célja a Megrendelő részére annak garantálása, hogy Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. Megrendelő jogosult ezen biztosíték igénybevételére, amennyiben a Vállalkozó valamely jótállási, szavatossági, hibajavítási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
Az ajánlati árnak min. 36 hónapra szóló teljes körű jótállást is biztosítania kell (többlet jótállás értékelési szempont). A jótállási idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előlegfizetés:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összege 50% - ának megfelelő összeg a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet 1. mellékletének 134/B.1. pontja szerint.
A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Ajánlattevő az előleg biztosítékaként a szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani
Az előleget az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére Elszámolás az előleggel: a részszámlákban és a végszámlában arányosan.
Számlázás: Az ajánlattevő 9 db részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbi III.2.2. pontban részletezettek szerint.

A nyertes ajánlattevő köteles a számlákat ajánlatkérőnként külön-külön kiállítani úgy, hogy az adott ajánlatkérő Önkormányzat területén végzett munkáról az adott ajánlatkérő Önkormányzat nevére állítja ki a számlát. A számla melléklete az adott számlában elszámolni kívánt teljesített műszaki tartalom költségvetési soronként való kimutatása.
Fizetési folyamat, határidő: Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)). A Kbt 135. § (2) alapján, ha
az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi,de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Fizetési folyamat: a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § - 32/B. § szerint. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2)bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését számíthatja be. Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai is. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). A fedezetet biztosító támogatás intenzitása: 100,000000%, utófinanszírozással. Az eljárásban irányadó a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet és a Kbt. 135. § (5) bekezdése is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötését megelőzően bemutatni az építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer, és az ISO 14001 környezetirányítási rendszer bevezetését igazoló tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű minőségirányítási és környezetirányítási intézkedéseit, ha az ajánlattevőnek nem volt lehetősége az előírt tanúsítványt az ajánlattételi határidőig megszerezni, feltéve ha az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási és környezetirányítási intézkedések megfelelnek az előírt szabványoknak.
2. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie 50 millió forint / kár és 100 millió forint / év limitösszeggel vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Nyilatkozzon, hogy vállalja ezt a feltételt!
3. A III.1.7. pontban megadott számlázás részletezése:
1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
-2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 20 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-4. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-5. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-6. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-7. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-8. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-9. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 90 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; ''
-végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
rendelkezései szerint (https://ekr.gov.hu/)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint (https://
ekr.gov.hu/)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a jótállási idő esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1)), majd a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és benyújtása
2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított.
3. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor közös nyilatkozatban kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró jogosult képviselőt megjelölni cégnév, székhely telefon, telefax és e-mail elérhetőségek megadásával, valamint a közös ajánlattevők nyilatkozzanak, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az előírt nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján, a 13. § (3)-(4) bekezdéseire is figyelemmel.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá aKbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
6. Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű
elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó jár el: lajstromszám: 00014, tel: +36 20/964-8886, nagymihaly.tamas@gmail.com
9. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.-nek megfelelően az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. Ennek megfelelően azeljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást
10: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
11. Ponthatár 0-10, értékelési módszer arányosítás és abszolút értékelés a dokumentációban előírtak szerint.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges