Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13959/2018
CPV Kód:45232000-2
Ajánlatkérő:Bük Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Bük város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vértes-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01359
Postai cím: Széchenyi utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó András László
Telefon: +36 94358006
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.buk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bükfürdő, csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukció kivitelezési munkái II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bükfürdő, csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukció kivitelezési munkái II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232130-2
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő csapadékvíz elvezető hálózata rekonstrukciójával
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban foglaltaknak
és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
Anyaga: D1000 PP; D800 PP; D600 PP; D400 PP; D300 PP; D200 PP; NA500 csőbélelés; NA300 csőbélelés
Beépítendő mennyiség: 3.059,0 m; 1.095,1 m; 219,8 m; 159,2 m; 147,0 m; 32,0 m; 254,6 m; 129,2 m
Összesen: 4712,1 m
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségek képezik a csatornaépítési munkák mértékét.
A csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójával egyetemben megvalósuló szennyvízelvezető hálózat leválasztásának főbb műszaki paraméterei:
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 150-160 mm REHAU PP AWADUKT SN10, 17 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, 160 x 6,2 mm, hossz.: 5 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 200 mm REHAU PP AWADUKT SN10, 55 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, 200 x 7,7 mm, hossz.: 6 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 300 mm REHAU PP AWADUKT SN10, 155 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, 315 x 12,1mm, hossz.: 6 m
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm REHAU AWADUKT PVC KGF faláttörés DN/OD 160, 110 2 db
A feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 315
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13738 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Agostyáni ú t 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL) www.vertes-ut.hu
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 324588062
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232130-2
45232400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási terü
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő csapadékvíz elvezető hálózata rekonstrukciójával
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban foglaltaknak
és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
Anyaga: D1000 PP; D800 PP; D600 PP; D400 PP; D300 PP; D200 PP; NA500 csőbélelés; NA300 csőbélelés
Beépítendő mennyiség: 3.059,0 m; 1.095,1 m; 219,8 m; 159,2 m; 147,0 m; 32,0 m; 254,6 m; 129,2 m
Összesen: 4712,1 m
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségek képezik a csatornaépítési munkák mértékét.
A csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójával egyetemben megvalósuló szennyvízelvezető hálózat leválasztásának főbb műszaki paraméterei:
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 150-160 mm REHAU PP AWADUKT SN10, 17 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, 160 x 6,2 mm, hossz.: 5 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 200 mm REHAU PP AWADUKT SN10, 55 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, 200 x 7,7 mm, hossz.: 6 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 300 mm REHAU PP AWADUKT SN10, 155 m, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, 315 x 12,1mm, hossz.: 6 m
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm REHAU AWADUKT PVC KGF faláttörés DN/OD 160, 110 2 db
A feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 315
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 324588062
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Agostyáni ú t 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL) www.vertes-ut.hu
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak, valamint ezzel megegyezően a Szerződés megkötésekor a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, mely szerint a teljesítéshez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
2. Tekintettel arra, hogy a teljesítés során Vállalkozó jelezte alvállalkozó bevonására irányuló szándékát, a Szerződés módosítása vált szükségessé.
3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletét a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti tartalomnak megfelelően módosítják, azaz a szerződésmódosítást követően a teljesítésben részt vevő alvállalkozók vonatkozásában a szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét tekintik a Felek irányadónak.
A Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete az alábbiak szerint rendelkezik a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozókról:
1.
Alvállalkozó megnevezése: SYCONS Tanácsadó, Építőipari Fővállalkozó, Kivitelező és Tervező Kft.
Az alvállalkozó által ellátandó feladat: csatorna bélelés
Az szerződésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog működni: 6 %
2.
Alvállalkozó megnevezése: Négy S Kereskedelmi Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Az alvállalkozó által ellátandó feladat: csatorna építés
Az szerződésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog működni: 17 %
3.
Alvállalkozó megnevezése: Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft.
Az alvállalkozó által ellátandó feladat: tömörség és teherbírás mérés
Az szerződésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog működni: 0,1 %
4.
Alvállalkozó megnevezése: Földmérő és Szolgáltató Kft.
Az alvállalkozó által ellátandó feladat: geodéziai munkák
Az szerződésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog működni: 0,2 %
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértettek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben