Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13962/2018
CPV Kód:79341000-6
Ajánlatkérő:Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Teljesítés helye:Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.;Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.;Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.;Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.;Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.;Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási Intézmény (Egyetem)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74513736
Postai cím: Liszt Ferenc Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torda Julianna
Telefon: +36 14624600
E-mail: kommunikacios.igazgato@zeneakademia.hu
Fax: +36 14624610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zeneakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391232018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391232018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény (Egyetem)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kommunikációs szolgáltatások beszerzése 6 részben
Hivatkozási szám: EKR000391232018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére az alábbi 6 ajánlati részben:
1. ajánlati rész: Médiatervezés és –vásárlás ügynökségi médiafelületek
2. ajánlati rész: Médiatervezés és –vásárlás turisztikai kiadványok
3. ajánlati rész: Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása az I. számú rádiókampányok tekintetében
4. ajánlati rész: Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása a II. számú rádiókampányok tekintetében
5. ajánlati rész: Citylight és metró mozgólépcső plakát kampányok megtervezése, hirdetési hely biztosítása
6. ajánlati rész: Hirdetési felületek biztosításának ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Médiatervezés és –vásárlás ügynökségi médiafelület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 6 ajánlati részben
1. ajánlati rész: Médiatervezés és –vásárlás ügynökségi médiafelületek:
A nyertes ajánlattevő feladata a médiatervezési és vásárlási feladatok ellátása keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, nettó 40 769 500,- Ft keretösszegig. Kiemelt fontosságú szempont a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a leghatékonyabb elérésére és költséghatékony megoldásra törekedjen.
A médiatervet Ajánlatkérő bocsátja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére azzal, hogy a végleges médiatervet Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő kölcsönösen egyezteti és az így elfogadott médiatervnek megfelelően köteles nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti feladat teljesítésére. A médiatervnek az egycsatornás- és a többcsatornás kampányok esetében is részletesen tartalmaznia kell Ajánlatkérő által elkészített médiastratégiának megfelelően kiválasztott médiatípusok közösen elfogadott médiumait, az ott megjelentetni kívánt hirdetés típusát, mennyiségét, gyakoriságát, időtartamát és költségét.
Kiemelt szempont, hogy a médiaterv rugalmasan alakítható legyen és bizonyos megjelenések átcsoportosíthatók lehessenek a hatékonyság megtartásával együtt.
A kölcsönösen elfogadott és végleges médiaterv alapján a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felületek biztosítása/vásárlása a médiatervben foglaltaknak megfelelően. Ehhez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata a médiavásárlási feladatrész megvalósításához szükséges produkciós-terv készítése, amely már egyértelműen pontosan tartalmazza a leadási határidőket és a hirdetések technikai paramétereit.
A médiavásárlás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A médiaportfólió tartalmi kialakításának tervezett paraméterei: print felületek, rádió felületek, online felületek.
A nyertes Ajánlattevőnek NEM feladata a kreatív grafikai tervezése, rádió szpotok gyártása, azokat a Megrendelő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes képzett érték médiumonként és összesen (2. részszempont)  20
2 Szerződés teljesítésében részt vevő médiatervező és vásárló szakember többlettapasztalata (hó) (3. részszempont)  5
3 Ajánlattevő az ajánlattétel napján rendelkezik-e Google Partnerminősítéssel (igen/nem) (4. részszempont)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. részszempont (továbbiakban RSZ.) az Útmutató(továbbiakban:ÚM) 1. sz. mell. A.1./b. pont ba) alpontnál ,a 2. RSZ az ÚM 1. sz. mell. A.1./b. pont ba) alpontnál ,a 3. RSZ az ÚM 1. sz. mell. A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint, a 4. RSZaz ÚM1. számú mell. III. fejezet B. pont (Abszolút értékelési módszerek1. alpontjánál (a pontozás)

II.2.1)
Elnevezés: Médiatervezés és –vásárlás turisztikai kiadványok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 6 ajánlati részben.
2. ajánlati rész: Médiatervezés és –vásárlás turisztikai kiadványok: A nyertes ajánlattevő feladata a médiatervezési és vásárlási feladatok ellátása keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, nettó 2 900 000,- Ft keretösszegig. Kiemelt fontosságú szempont a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a leghatékonyabb elérésére és költséghatékony megoldásra törekedjen.
A médiatervet Ajánlatkérő bocsátja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére azzal, hogy a végleges médiatervet Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő kölcsönösen egyezteti és az így elfogadott médiatervnek megfelelően köteles nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti feladat teljesítésére. A médiatervnek részletesen tartalmaznia kell Ajánlatkérő által elkészített médiastratégiának megfelelően kiválasztott médiatípusok közösen elfogadott médiumait, az ott megjelentetni kívánt hirdetés típusát, mennyiségét, gyakoriságát, időtartamát és költségét.
Kiemelt szempont, hogy a médiaterv rugalmasan alakítható legyen és bizonyos megjelenések átcsoportosíthatók lehessenek a hatékonyság megtartásával együtt.
A kölcsönösen elfogadott és végleges médiaterv alapján a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felületek biztosítása/vásárlása a médiatervben foglaltaknak megfelelően. Ehhez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata a médiavásárlási feladatrész megvalósításához szükséges produkciós-terv készítése, amely már egyértelműen pontosan tartalmazza a leadási határidőket és a hirdetések technikai paramétereit.
A médiavásárlás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A médiaportfólió tartalmi kialakításának tervezett paraméterei: print felületek és online felületek.
A nyertes Ajánlattevőnek NEM feladata a kreatív grafikai tervezése, azokat a Megrendelő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hó) (2. részszempont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok Ajánlatkérő a pontkiosztás során a következők szerint jár el: 1. részszempont az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint, 2. részszempont: az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása I.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 6 ajánlati részben.
3. ajánlati rész: Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása az I. számú rádiókampányok tekintetében.
A nyertes ajánlattevő feladata a rádiókampányokhoz hirdetési felületek biztosítása a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, nettó 7 000 000,- Ft keretösszegig. Kiemelt fontosságú szempont a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a leghatékonyabb elérésére és költséghatékony megoldásra adjon javaslatot és ennek megfelelően történjen a megvalósítás.
Kiemelt szempont, hogy a kampányok rugalmasan alakíthatók legyenek és bizonyos megjelenések átcsoportosíthatók lehessenek a hatékonyság megtartásával együtt.
A kölcsönösen elfogadott és végleges médiaterv alapján a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felület biztosítása a médiatervben foglaltaknak megfelelően.
A médiavásárlás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A médiaportfólió tartalmi kialakításának tervezett paraméterei: rádió szpotok.
A nyertes Ajánlattevőnek NEM feladata a rádió szpotok gyártása, azokat a Megrendelő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hó) (2. részszempont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok Ajánlatkérő a pontkiosztás során a következők szerint jár el: 1. részszempont az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint, 2. részszempont: az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása II.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 6 ajánlati részben.
4. ajánlati rész: Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása a II. számú rádiókampányok tekintetében
A nyertes ajánlattevő feladata a rádiókampányokhoz hirdetési felületek biztosítása a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, nettó 5 000 000,- Ft keretösszegig. Kiemelt fontosságú szempont a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a leghatékonyabb elérésére és költséghatékony megoldásra adjon javaslatot és ennek megfelelően történjen a megvalósítás.
Kiemelt szempont, hogy a kampányok rugalmasan alakíthatóak legyenek és bizonyos megjelenések átcsoportosíthatók lehessenek a hatékonyság megtartásával együtt.
A kölcsönösen elfogadott és végleges médiaterv alapján a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felület biztosítása a médiatervben foglaltaknak megfelelően.
A médiavásárlás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A médiaportfólió tartalmi kialakításának tervezett paraméterei: rádió szpotok
A nyertes Ajánlattevőnek NEM feladata a rádió szpotok gyártása, azokat a Megrendelő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hó) (2. részszempont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok Ajánlatkérő a pontkiosztás során a következők szerint jár el: 1. részszempont az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint, 2. részszempont: az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Citylight és metró plakát kampányok tervezése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 6 ajánlati részben.
5. ajánlati rész: Citylight és metró mozgólépcső plakát kampányok megtervezése, hirdetési hely biztosítása
A nyertes ajánlattevő feladata a Citylight kampányok megtervezése és hirdetési felületek biztosítása a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, nettó 27 780 000,- Ft keretösszegig. Kiemelt fontosságú szempont a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a leghatékonyabb elérésére és költséghatékony megoldásra adjon javaslatot és ennek megfelelően történjen a megvalósítás.
Az elfogadott lista alapján a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felület biztosítása a médiatervben foglaltaknak megfelelően.
A kampányok dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve riportok elkészítése is.
A médiaportfólió tartalmi kialakításának tervezett paraméterei: CLP helyek, metró mozgólépcső melletti peronhelyek
A nyertes Ajánlattevőnek NEM feladata a plakátok gyártása, azokat a Megrendelő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hó) (2. részszempont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok Ajánlatkérő a pontkiosztás során a következők szerint jár el: 1. részszempont az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint, 2. részszempont: az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Hirdetési felületek biztosításának ellátása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Feladat teljesítési helye az egyes Portfóliókhoz igazodnak, mely Portfóliókban köteles nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti Feladat ellátására.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs szolgáltatások beszerzése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére 6 ajánlati részben.
6. ajánlati rész: Hirdetési felületek biztosításának ellátása
Megrendelő által megadott szakmai tartalmon alapuló hirdetési felület biztosítása ellátása keretszerződés keretében egyedi megrendelések alapján, nettó 8 800 000,- Ft keretösszegig.
A nyertes ajánlattevő feladata a Megrendelő által megadott szakmai tartalmon alapuló hirdetési felületek biztosítása. Kiemelt fontosságú szempont a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a teljesítés során a leghatékonyabb elérésre és költséghatékony megoldásra törekedjen.
A médiatervet Ajánlatkérő bocsátja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére azzal, hogy a végleges médiatervet Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő kölcsönösen egyezteti és az így elfogadott médiatervnek megfelelően köteles nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti feladat teljesítésére. A médiatervnek részletesen tartalmaznia kell Ajánlatkérő által elkészített médiastratégiának megfelelően kiválasztott médiatípusok közösen elfogadott médiumait, az ott megjelentetni kívánt hirdetés típusát, mennyiségét, gyakoriságát, időtartamát és költségét.
Kiemelt szempont, hogy a médiaterv rugalmasan alakítható legyen és bizonyos megjelenések átcsoportosíthatók lehessenek a hatékonyság megtartásával együtt.
A kölcsönösen elfogadott és végleges médiaterv alapján a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felületek biztosítása a médiatervben foglaltaknak megfelelően. Ehhez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata a hirdetési felület biztosításához szükséges produkciós-terv készítése, amely már egyértelműen pontosan tartalmazza a leadási határidőket és a hirdetések technikai paramétereit.
Feladat az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A médiaportfólió tartalmi kialakításának tervezett paraméterei: print felületek és/vagy online felületek.
A nyertes Ajánlattevőnek NEM feladata a kreatív grafikai tervezése, azokat a Megrendelő biztosítja.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hó) (2. részszempont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok Ajánlatkérő a pontkiosztás során a következők szerint jár el: 1. részszempont az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képlet szerint, 2. részszempont: az Útmutató 1. számú melléklet A.1./b. pont bb) alpontnál megadott pontkiosztás során az egyenes arányosítás szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:Valamennyi ajánlati részre tekintettel: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján Ajánlatkérőnek(továbbiakbak AK) az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód:Valamennyi részre tekintettel: a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 1-16 § szerint. AK előírja, hogy az Kr.1. § (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.A Kr. 3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a Kr.4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a Kr.2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. AK felhívja a figyelmet továbbá, hogy kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:Valamennyi ajánlati részre tekintettel: a magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8 §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében AK a Kr 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Egyéb:AK kulturális esemény alatt bármely hazai, illetve külföldi kulturális intézménye részére teljesített olyan szerződéseket érti, amely a médiajogszabályokban alkalmazott és ismert fogalomnak megfelelő kulturális rendezvényt, koncertszervezést, kulturális fesztivált tartalmaz.AK kulturális intézmény számára történő teljesítés alatt bármely hazai, illetve külföldi kulturális intézménye részére teljesített szerződéseket érti, így különösen a színházak, zenei intézmények számára történő teljesítést. AK kulturális tematikájú műsor alatt a médiajogszabályokban ismert és alkalmazott fogalmat érti és fogadja el.
Valamennyi részre tekintettel: a Kbt. 65. § (6) bek.nek megfelelően az előírt MSZ alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bek. irányadó. AK a Kr. rend. 30§ (4) bek.-nél szigorúbban határozza meg az MSZ előírást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) előírja a 321/2015. Korm. rend.(továbbiakban Korm. Rend.) 2. § (5) bek-nek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) ( valamennyi ajánlati rész esetében az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmények. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.1.rész: MSZ.1: AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján igazolhatja, a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbesz. tárgya szerinti (médiatervezés és vásárlás) referenciáinak bemutatásával. MSZ.2. AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján igazolhatja azon szakembernek a megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.2.rész:MSZ.1: AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján igazolhatja, a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbesz. tárgya szerinti (médiatervezés és vásárlás) referenciáinak bemutatásával. MSZ.2.:AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján igazolhatja azon szakembernek a megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.3.rész:MSZ.1:AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján igazolhatja, a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbesz. tárgya szerinti (Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása) referenciáinak bemutatásával. MSZ.2.:AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján igazolhatja azon szakembernek a megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.4.rész:MSZ.1.:AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján igazolhatja, a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbesz. tárgya szerinti (Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása) referenciáinak bemutatásával. MSZ.2.: AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja igazolhatja azon szakembernek a megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.5. rész:MSZ.1.: AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján igazolhatja, a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbeszerzés tárgya szerinti (médiatervezés és vásárlás) referenciáinak bemutatásával. MSZ.2.: AT alkalmasságát a Korm. rend.21. § (3) bek. b) pontja igazolhatja azon szakembernek a megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.6. rész:MSZ.1.: AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján igazolhatja, a felhívásfeladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbesz. tárgya szerinti (hirdetési és médiaszolgáltatási) referenciáinak bemutatásával. MSZ.2.: AT alkalmasságát a Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján igazolhatja azon szakembernek a megnevezésével, végzettségük, képzettszakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:MSZ.1. Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db kulturális eseményre vonatkozó médiatervezés és vásárlás referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.MSZ.2.1. Alkalmas az AT, ha rendelkezik 1fő felsőfokú végzettségű (továbbiakban:ffú. végz.) médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik 3 év szakmai tapasztalattal országos kulturális események médiatervezése és vásárlása terén.MSZ.2.2. Alkalmas az AT, ha rendelkezik 1 fő ffú végz.médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik 3 év szakmai tapasztalattal social media területen.Az egyes szakemberek közötti átfedés nem megengedett az M.2.1 és az M.2.2. alkalmassági követelményen belül meghatározott szakemberek tekintetében.
2.rész:MSZ.1. Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db kulturális eseményre vonatkozó médiatervezés és vásárlás referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.MSZ.2.1. Alkalmas az AT, ha rendelkezik 1 fő ffú végz. médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik 3 év szakmai tapasztalattal országos kulturális események médiatervezése és vásárlása terén.MSZ.2.2. Alkalmas az AT, ha rendelkezik 1 fő ffú végz. médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik 3 év szakmai tapasztalattal social media területen.Az egyes szakemberek közötti átfedés nem megengedett az M.2.1 és az M.2.2. alkalmassági követelményen belül meghatározott szakemberek tekintetében.3 rész:MSZ.1.: Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 2 db a közbesz. tárgya szerinti (Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása) referenciával, melyből legalább 1 db-t kulturális intézmény számára teljesített. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.MSZ.2.1.: Alkalmas az AT, ha rendelkezik 1 fő legalább középfokú végzettségű rádiós műsorvezető munkatárssal, akinek legalább 1 év szakmai tapasztalata van olyan műsorok vezetésében, melyben kulturális tematikájú műsor is szerepel.4.rész:MSZ.1.: Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 2 db a közbesz. tárgya szerinti (Rádiókampányokhoz hirdetési hely biztosítása) referenciával, melyből legalább 1 db-t kulturális intézmény számára teljesített. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.MSZ.2.1.: Alkalmas az AT,ha rendelkezik 1 fő legalább középfokú végzettségű rádiós műsorvezető munkatárssal, akinek legalább 1 év szakmai tapasztalata van kulturális tematikájú műsorok vezetésében és vezetett önállóan legalább 1 db kulturális tematikájú műsort. 5. rész:MSZ.1.: Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db kulturális eseményre vonatkozó médiatervezés és vásárlás referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.MSZ.2.1.: Alkalmas AT ha rendelkezik 1 fő legalább középfokú végzettségű médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik 3 év szakmai tapasztalattal országos kulturális események médiatervezése és vásárlása terén.6. rész:MSZ.1.: Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 2 db a közbesz.tárgya szerinti (hirdetési és médiaszolgáltatási) referenciával, melyből legalább 1 db-t kulturális intézmény számára teljesített. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.MSZ.2.1.: Alkalmas az AT, ha rendelkezik 1 fő ffú végz.munkatárssal, aki rendelkezik digitális platformon szerzett 3 év szakmai tapasztalattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi ajánlati rész esetében részletesen meghatározásra kerültek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme valamennyi ajánlati rész esetében: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi ajánlati rész esetében a Kbt. 135.§-ában előírtak, továbbá a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételek szerint történik. AK valamennyi ajánlati rész esetében a szerződésben előírja a Kbt. 136.§ (1) bek. szerinti rendelkezéseket is. AK valamennyi ajánlati rész esetében a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 135.§ (5) bek. szerint biztosít lehetőséget részszámlák benyújtására. AK az AT(ke)-t megillető ellenszolgáltatást a részszámla AK általi igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. §-ában meghatározottak szerint.AK előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: a gazdasági szereplő regisztrációját követően az érintett eljáráshoz elérhető Elektronikus Közbeszerzési Rendszer felület
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi részre tekintettel: 1.AK a Kbt. 41.§ (3) bek. alapján az eljárás elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017 (XII.19) Korm. rend. szabályai szerint (továbbiakban e-Kr.).2.Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.3.Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.4.Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 5.AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4))6.AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.7.AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza. 8.Az AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.9.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan.10.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13.§ dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.11.Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó dr. Szabó-Kovács Beáta (lajstromszám 00344).12.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.13.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).14.Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rend. 2. § (2) bek. szerinti esetekben és a 22. § szerinti üzemzavar/üzemszünet esetén, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek használhatók: ECOBIO SYSTEM Kft. székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. Tel/fax: 06-1/240 0982, E-mail: kozbeszerzes@ecobio.hu, ideértve azt az esetet is, ha a közbeszerzési eljárást papír alapon köteles AK továbbfolytatni. 15.AK az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg: Kieg. tájékoztatás, Hiánypótlás, Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, értékelési módszer ismertetése, Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások, aránytalanul alacsony ár/költség bírálata. AK a Kbt. 39. § (1)bek. alapján biztosítja a KD-t.16. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.
17. Értékelési módszer ismertetése valamennyi ajánlati részben: Alsó ponthatár: 0 pont, felső ponthatár: 100 pont. A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. 19. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.18.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). AK közös ajánlattevők ajánlatát elfogadja a Kbt. 35. §-ra tekintettel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák