Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13963/2018
CPV Kód:33141110-4
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely;PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.;Dispomedicor Zrt.
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:oktatás és egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Dorina
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás és egészségügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kötszercsomagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kötszercsomagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 18 056 082 Ft keretösszeg erejéig 12 hónapra a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, az alábbi bontásban:
1. ajánlati rész: Égésplasztika I.
1.1. Égésplasztika 1. - 65 csomag
1.1.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm- 30 db/csomag
1.1.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
1.1.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 1 db/csomag
1.1.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 1 db/csomag
1.1.5. Rugalmas pólya - 10cm x 5m - 2 db/csomag
1.2. Égésplasztika 2. - 87 csomag
1.2.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 50 db/csomag
1.2.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
1.2.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 2 db/csomag
1.2.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 2 db/csomag
1.2.5. Rugalmas pólya - 10cm x 5m - 2 db/csomag
1.3. Égésplasztika 3. - 77 csomag
1.3.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 120 db/csomag
1.3.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
1.3.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 4 db/csomag
1.3.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 4 db/csomag
1.3.5. Rugalmas pólya - 10cm x 5m - 4 db/csomag
1.3.6. Rugalmas pólya - 14cm x 5m - 4 db/csomag
2. ajánlati rész: Égésplasztika II.
2.1. Nagy kiterjedésű égéshez, törzségéshez - 100 csomag
2.1.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 50 db/csomag
2.1.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
2.1.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 4 db/csomag
2.1.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 2 db/csomag
2.2. Két lábszár, két kar égésének kötéséhez - 265 csomag
2.2.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 20 db/csomag
2.2.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
2.2.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 2 db/csomag
2.2.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 2 db/csomag
2.3. Alkar és kéz égésének kötéséhez - 50 csomag
2.3.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 10 db/csomag
2.3.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
2.3.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 2 db/csomag
3. ajánlati rész: Sebészet
3.1. Sebészet 1. - 1110 csomag
3.1.1. Hasi törlő 6 rétegű szn.rtg - 30cm x 40cm - 4 db/csomag
3.1.2. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg - 13cm x 15cm - 40 db/csomag - (4x10 db összekötni)
3.1.3. Hasi törlő 6 rétegű szn.rtg - 86cm x 6cm - 1 db/csomag
3.1.4. Szőtt gömbtörlő rtg. - 30cm x 30cm - 20 db/csomag
3.2. Sebészet 2. - 1040 csomag
3.2.1. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg. - 13cm x 15cm - 30 db/csomag - (3x10 db összekötni)
3.2.2. Szőtt gömbtörlő rtg. - 30cm x 30cm - 15 db/csomag
4. ajánlati rész: Érsebészet, Nagy aorta műtétek
4.1. Érsebészet, Nagy aorta műtétek - 250 csomag
4.1.1. Hasi törlő 6 rétegű szn.rtg. - 30cm x 40cm - 2 db/csomag
4.1.2. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg. - 15cm x 20cm - 50 db/csomag
4.1.3. Szőtt gömbtörlő rtg. (puha) - 40cm x 40cm - 30 db/csomag
4.1.4. Szőtt gömbtörlő rtg. (puha) - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
4.1.5. Preparáló tampon rtg. - 10cm x 12cm - 10 db/csomag
5. ajánlati rész: Érsebészet
5.1. Érsebészet - 675 csomag
5.1.1. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg. - 13cm x 15cm - 30 db/csomag
5.1.2. Szőtt gömbtörlő rtg. (puha) - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
5.1.3. Szőtt gömbtörlő - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
5.1.4. Preparáló tampon rtg. - 10cm x 12cm - 10 db/csomag
6. ajánlati rész: Szívsebészet
6.1. Szívsebészet - 500 csomag
6.1.1. Hasi törlő 6 rétegű szn. rtg. - 30cm x 40cm - 10 db/csomag
6.1.2. Hasi törlő 8 rétegű szn. rtg. - 13cm x 15cm - 30 db/csomag
6.1.3. Többrétegű hajtogatott mull - 40cm x 40cm - 25 db/csomag
6.1.4. Szőtt gömbtörlő rtg. - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
6.1.5. Cérnakesztyű - 12-es méret - 1 pár/csomag
7. ajánlati rész: Kiegészítő termékek I.
7.1. Hajtogatott mull-lap (1)- 87cm x 67cm - 10 db/csomag, összesen 1251 csomag
7.2. Hajtogatott mull-lap (2) - 87cm x 67cm - 5 db/csomag, összesen 771 csomag
7.3. Hasi törlő - 15cm x 20cm - 5 db/csomag, összesen 1100 csomag
7.4. Műtéti paprika - 15cm x 15cm - 5 db/csomag, összesen 200 csomag
7.5. Vágott mullpólya (1) - 10cm x 10m - 2 db/csomag, összesen 12 csomag
7.6. Vágott mullpólya (2) - 15cm x 10m - 2 db/csomag, összesen 8 csomag
7.7. Hajtogatott mull-lap (1) - 130cm x 130cm - 6 db/csomag, összesen 258 csomag
7.8. Hajtogatott mull-lap (2) - 30cm x 30cm - 10 db/csomag, összesen 2410 csomag
8. ajánlati rész: Kiegészítő termékek II.
8.1. Hajtogatott mull-lap (3) - 40cm x 40cm - 20 db/csomag, összesen 500 csomag
8.2. Hasi törlő (1) - 13cm x 15cm - 10 db/csomag, összesen 750 csomag
8.3. Hasi törlő (2) - 30cm x 40cm - 5 db/csomag, összesen 400 csomag
8.4. Hurkapálca kis vattafejjel - kisméret - 10 db/csomag, összesen 50 csomag
8.5. Rugalmas pólya - 14cm x 5m - 2 db/csomag, összesen 200 csomag
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19847900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Égésplasztika I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ajánlati rész: Égésplasztika I.
1.1. Égésplasztika 1. - 65 csomag
1.1.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm- 30 db/csomag
1.1.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
1.1.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 1 db/csomag
1.1.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 1 db/csomag
1.1.5. Rugalmas pólya - 10cm x 5m - 2 db/csomag
1.2. Égésplasztika 2. - 87 csomag
1.2.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 50 db/csomag
1.2.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
1.2.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 2 db/csomag
1.2.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 2 db/csomag
1.2.5. Rugalmas pólya - 10cm x 5m - 2 db/csomag
1.3. Égésplasztika 3. - 77 csomag
1.3.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 120 db/csomag
1.3.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
1.3.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 4 db/csomag
1.3.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 4 db/csomag
1.3.5. Rugalmas pólya - 10cm x 5m - 4 db/csomag
1.3.6. Rugalmas pólya - 14cm x 5m - 4 db/csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  15
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  5
3 Rugalmas pólya súlya 5 m-es termék esetében (technikai vagy műszaki adatlap alapján) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Égésplasztika II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. ajánlati rész: Égésplasztika II.
2.1. Nagy kiterjedésű égéshez, törzségéshez - 100 csomag
2.1.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 50 db/csomag
2.1.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 30 db/csomag
2.1.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 4 db/csomag
2.1.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 2 db/csomag
2.2. Két lábszár, két kar égésének kötéséhez - 265 csomag
2.2.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 20 db/csomag
2.2.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
2.2.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 2 db/csomag
2.2.4. Vágott mullpólya - 15cm x 10m - 2 db/csomag
2.3. Alkar és kéz égésének kötéséhez - 50 csomag
2.3.1. Többrétegű hajtogatott mull - 87cm x 67cm - 10 db/csomag
2.3.2. Többrétegű hajtogatott mull - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
2.3.3. Vágott mullpólya - 10cm x 10m - 2 db/csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  20
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sebészet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. ajánlati rész: Sebészet
3.1. Sebészet 1. - 1110 csomag
3.1.1. Hasi törlő 6 rétegű szn.rtg - 30cm x 40cm - 4 db/csomag
3.1.2. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg - 13cm x 15cm - 40 db/csomag - (4x10 db összekötni)
3.1.3. Hasi törlő 6 rétegű szn.rtg - 86cm x 6cm - 1 db/csomag
3.1.4. Szőtt gömbtörlő rtg. - 30cm x 30cm - 20 db/csomag
3.2. Sebészet 2. - 1040 csomag
3.2.1. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg. - 13cm x 15cm - 30 db/csomag - (3x10 db összekötni)
3.2.2. Szőtt gömbtörlő rtg. - 30cm x 30cm - 15 db/csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  20
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érsebészet, Nagy aorta műtétek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. ajánlati rész: Érsebészet, Nagy aorta műtétek
4.1. Érsebészet, Nagy aorta műtétek - 250 csomag
4.1.1. Hasi törlő 6 rétegű szn.rtg. - 30cm x 40cm - 2 db/csomag
4.1.2. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg. - 15cm x 20cm - 50 db/csomag
4.1.3. Szőtt gömbtörlő rtg. (puha) - 40cm x 40cm - 30 db/csomag
4.1.4. Szőtt gömbtörlő rtg. (puha) - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
4.1.5. Preparáló tampon rtg. - 10cm x 12cm - 10 db/csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  20
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érsebészet
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. ajánlati rész: Érsebészet
5.1. Érsebészet - 675 csomag
5.1.1. Hasi törlő 8 rétegű szn.rtg. - 13cm x 15cm - 30 db/csomag
5.1.2. Szőtt gömbtörlő rtg. (puha) - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
5.1.3. Szőtt gömbtörlő - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
5.1.4. Preparáló tampon rtg. - 10cm x 12cm - 10 db/csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  20
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szívsebészet
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6. ajánlati rész: Szívsebészet
6.1. Szívsebészet - 500 csomag
6.1.1. Hasi törlő 6 rétegű szn. rtg. - 30cm x 40cm - 10 db/csomag
6.1.2. Hasi törlő 8 rétegű szn. rtg. - 13cm x 15cm - 30 db/csomag
6.1.3. Többrétegű hajtogatott mull - 40cm x 40cm - 25 db/csomag
6.1.4. Szőtt gömbtörlő rtg. - 30cm x 30cm - 10 db/csomag
6.1.5. Cérnakesztyű - 12-es méret - 1 pár/csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  20
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kiegészítő termékek I.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7. ajánlati rész: Kiegészítő termékek I.
7.1. Hajtogatott mull-lap (1)- 87cm x 67cm - 10 db/csomag, összesen 1251 csomag
7.2. Hajtogatott mull-lap (2) - 87cm x 67cm - 5 db/csomag, összesen 771 csomag
7.3. Hasi törlő - 15cm x 20cm - 5 db/csomag, összesen 1100 csomag
7.4. Műtéti paprika - 15cm x 15cm - 5 db/csomag, összesen 200 csomag
7.5. Vágott mullpólya (1) - 10cm x 10m - 2 db/csomag, összesen 12 csomag
7.6. Vágott mullpólya (2) - 15cm x 10m - 2 db/csomag, összesen 8 csomag
7.7. Hajtogatott mull-lap (1) - 130cm x 130cm - 6 db/csomag, összesen 258 csomag
7.8. Hajtogatott mull-lap (2) - 30cm x 30cm - 10 db/csomag, összesen 2410 csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  20
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kiegészítő termékek II.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: PTE Klinikai Központi Gyógyszertár, 7624 Pécs, Honvéd u. 3. vagy a megrendelésen szereplő PTE telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8. ajánlati rész: Kiegészítő termékek II.
8.1. Hajtogatott mull-lap (3) - 40cm x 40cm - 20 db/csomag, összesen 500 csomag
8.2. Hasi törlő (1) - 13cm x 15cm - 10 db/csomag, összesen 750 csomag
8.3. Hasi törlő (2) - 30cm x 40cm - 5 db/csomag, összesen 400 csomag
8.4. Hurkapálca kis vattafejjel - kisméret - 10 db/csomag, összesen 50 csomag
8.5. Rugalmas pólya - 14cm x 5m - 2 db/csomag, összesen 200 csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mull nedvszívó képessége (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  15
2 Mull tömege (m2) (technikai vagy műszaki adatlap alapján)  5
3 Rugalmas pólya súlya 5 m-es termék esetében (technikai vagy műszaki adatlap alapján) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Kötszercsomagok.xls Kereskedelmi ajánlat fülön található táblázat N oszlop Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Égésplasztika I
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1452122
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1809500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

Hivatalos név: Bella-Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170970-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Égésplasztika II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1019583
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1339000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

Hivatalos név: Bella-Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170970-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Sebészet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5625567
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5209000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

Hivatalos név: Bella-Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170970-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Érsebészet, Nagy aorta műtétek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1553333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

Hivatalos név: Bella-Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170970-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Érsebészet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1764000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

Hivatalos név: Bella-Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170970-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Szívsebészet
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2218333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

Hivatalos név: Bella-Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170970-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Kiegészítő termékek I
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3414810
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3270200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Kiegészítő termékek II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail: elekmaria@dispomedicor.hu
Telefon: 0652522928
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0652522980
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1008333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3270200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dispomedicor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10209080-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő:
1-8. ajánlati rész tekintetében: Dispomedicor Zrt. (4032 Debrecen, Füredi út 98.)
A közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő:
1-6. ajánlati rész tekintetében: Bella-Hungária Kft. (3394 Egerszalók, Külső sor u. 2.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges