Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13996/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4200 Hajdúszoboszló, 3529 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OCTOPUS-M Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02881
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sléder Tamás
Telefon: +36 52557352
E-mail: dr.sleder.tamas@hajduszob.hu
Fax: +36 52557301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajduszoboszlo.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Hajdúszoboszló, Szabadidő Park I. ütem kivitelezési munkálatai” című projekt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Hajdúszoboszló, Szabadidő Park I. ütem kivitelezési munkálatai” című projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, 3529 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, 3529. hrsz.-ú kemping megnevezésű ingatlan más célú hasznosításáról döntött. Az ingatlan egy részén, a tervezési terület határáig, cca. 3,5 ha nagyságú területrészen Szabadidő Park kialakítását tervezi.
A Parkban a sport funkciók mellett helyet kapnak szabadidős tevékenységek is. Jelen eljárásban az elkészült műszaki tervdokumentáció I. üteme valósul meg, mely az alábbi főbb munkanemeket tartalmazza:
- beton és aszfalt burkolat bontási, előkészítési munkálatok 1391 m2
- tükör kiemelése tervezett burkolatok alatt 4400 m2
- burkolat építési munkák:
a/térkő burkolatú parkoló kialakítása 1353 m2
b/ útszegély építése 258 fm
c/ meglévő beton burkolatú sétány felújítása,
új aszfaltréteggel 1745 m2
d/ meglévő aszfalt burkolatú út felújítása 413 m2
e/ kerti szegély építése 3099 fm
f/ skate pálya beton burkolat építés 1000 m2
g/ térkőburkolat építés gyalogos forgalomra 569 m2
- sportpályák építése:
a/ skate pályára meglévő, 7 db elemek áthelyezése, felújítása és 1 db új elem telepítése
b/ BMX /pumptrack/ pálya kialakítás földmunka 460 m3
aszfalt 60 m3
- futópálya kialakítás öntött EPDM burkolattal 896 m2
- sporteszközök beszerzése:
a/ kültéri asztalitenisz asztal 2 db
b/ lengőteke 1 komplett
d/ kültéri sakk 1 komplett
Ft
- növénytelepítés, cserjék, évelők telepítése, öntözőrendszer növényjegyzék alapján
- utcabútorok telepítése:
a/ pad 8 db
b/ lóca 22 db
c/ asztal 4 db
d/ hulladékgyűjtő 11 db
e/ ivókút 2 db
- 3x200 A új mérőhely kialakítás 1 db
- térfigyelő kamera elhelyezése 1 db
- vízmérőakna átalakítás (ikresítés) 1 db
- térvilágítás részbeni kiépítése, meglévő térvilágítás felújítása szakági terv szerint
Az I. ütem részletes műszaki tartalmát a műszaki tervdokumentációk és a tervezői költségvetési kiírások tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredménye függvényében sor kerülhet további ütemben meghatározott tételek beszerzésére, így előfordulhat, hogy adott időben több kivitelező is tartózkodhat a munkaterületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6309 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS-M Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Téglási u. 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: octopusmg@gmail.com
Telefon: +36 709464046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 177000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, 3529 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, 3529. hrsz.-ú kemping megnevezésű ingatlan más célú hasznosításáról döntött. Az ingatlan egy részén, a tervezési terület határáig, cca. 3,5 ha nagyságú területrészen Szabadidő Park kialakítását tervezi.
A Parkban a sport funkciók mellett helyet kapnak szabadidős tevékenységek is. Jelen eljárásban az elkészült műszaki tervdokumentáció I. üteme valósul meg, mely az alábbi főbb munkanemeket tartalmazza:
- beton és aszfalt burkolat bontási, előkészítési munkálatok 1391 m2
- tükör kiemelése tervezett burkolatok alatt 4400 m2
- burkolat építési munkák:
a/térkő burkolatú parkoló kialakítása 1353 m2
b/ útszegély építése 258 fm
c/ meglévő beton burkolatú sétány felújítása,
új aszfaltréteggel 1745 m2
d/ meglévő aszfalt burkolatú út felújítása 413 m2
e/ kerti szegély építése 3099 fm
f/ skate pálya beton burkolat építés 1000 m2
g/ térkőburkolat építés gyalogos forgalomra 569 m2
- sportpályák építése:
a/ skate pályára meglévő, 7 db elemek áthelyezése, felújítása és 1 db új elem telepítése
b/ BMX /pumptrack/ pálya kialakítás földmunka 460 m3
aszfalt 60 m3
- futópálya kialakítás öntött EPDM burkolattal 896 m2
- sporteszközök beszerzése:
a/ kültéri asztalitenisz asztal 2 db
b/ lengőteke 1 komplett
d/ kültéri sakk 1 komplett
Ft
- növénytelepítés, cserjék, évelők telepítése, öntözőrendszer növényjegyzék alapján
- utcabútorok telepítése:
a/ pad 8 db
b/ lóca 22 db
c/ asztal 4 db
d/ hulladékgyűjtő 11 db
e/ ivókút 2 db
- 3x200 A új mérőhely kialakítás 1 db
- térfigyelő kamera elhelyezése 1 db
- vízmérőakna átalakítás (ikresítés) 1 db
- térvilágítás részbeni kiépítése, meglévő térvilágítás felújítása szakági terv szerint
Az I. ütem részletes műszaki tartalmát a műszaki tervdokumentációk és a tervezői költségvetési kiírások tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredménye függvényében sor kerülhet további ütemben meghatározott tételek beszerzésére, így előfordulhat, hogy adott időben több kivitelező is tartózkodhat a munkaterületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 177000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Octopus-M Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Téglási u. 44.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: octopusmg@gmail.com
Telefon: +36 709464046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. július 15.
Vállalkozó által az ajánlatában vállalt előteljesítés mértéke 0 naptári nap.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. október 31.
Vállalkozó által az ajánlatában vállalt előteljesítés mértéke 0 naptári nap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 177000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 177000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. alapján történik, mely esetben a "VI.2.2) A módosítás okai" pontban foglaltak nem vizsgálandóak és nem relevánsak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben