Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14023/2018
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Telki község Önkormányzat
Teljesítés helye:2089 Telki, Tücsök u., hrsz.1301
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EB HUNGARY INVEST Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Telki község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17811
Postai cím: Petőfi utca 1.
Város: Telki
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 269 20801
E-mail: hivatal@ telki.hu
Fax: +36 26372011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.telki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.telki.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Telki Egészségház kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Telki Egészségház kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2089 Telki, Tücsök u., hrsz.1301
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telki Egészségház kivitelezése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Az újonnan építendő épület funkciója egészségház. Az épületben helyet kap a településen működő alapellátás: háziorvosi praxis,
gyermekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos. Az épület a fő funkcionális helyiségeken kívül tartalmazza a szükséges technikai,
gépészeti kiszolgáló, valamint közlekedő tereket, ezen felül megfelelő számú mosdót és öltözőt.
Az épület hasznos alapterülete: 363,67 m2
A telek és a tervezett épület főbb paraméterei
Telek területe: 2083 m2
Telek övezeti besorolása: Vt-A1 (1) településközpont vegyes terület
Előírt beépítési mód: SZ (szabadonálló)
Megengedett maximális beépítettség: 30 %
Tervezett beépítettség: 20,5 %
Megengedett legkisebb zöldfelüle ti arány: 40 %
Tervezett zöldfelületi arány: 52,15 m2 (1086,4 % )
Megengedett maximális építménymagasság: 6,5 m
Tervezett épületmagasság: 4,81 m
Előkert mérete: 5,0 m
Tervezett előkert méret e: 5,0 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1459 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 218572421
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2089 Telki, Tücsök u., hrsz.1301
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az újonnan építendő épület funkciója egészségház. Az épületben helyet kap a településen működő alapellátás: háziorvosi praxis,
gyermekorvos, védőnői szolgálat, fogorvos. Az épület a fő funkcionális helyiségeken kívül tartalmazza a szükséges technikai,
gépészeti kiszolgáló, valamint közlekedő tereket, ezen felül megfelelő számú mosdót és öltözőt.
Az épület hasznos alapterülete: 363,67 m2
A telek és a tervezett épület főbb paraméterei
Telek területe: 2083 m2
Telek övezeti besorolása: Vt-A1 (1) településközpont vegyes terület
Előírt beépítési mód: SZ (szabadonálló)
Megengedett maximális beépítettség: 30 %
Tervezett beépítettség: 20,5 %
Megengedett legkisebb zöldfelüle ti arány: 40 %
Tervezett zöldfelületi arány: 52,15 m2 (1086,4 % )
Megengedett maximális építménymagasság: 6,5 m
Tervezett épületmagasság: 4,81 m
Előkert mérete: 5,0 m
Tervezett előkert méret e: 5,0 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 218572421
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
,,4.3. A jelen szerződés 1.pontja szerinti kivitelezési munkálatok befejezési határideje: 2018. 09.11.,,
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület 2018.január 18-i átadását követően a kedvezőtlen téli időjárás miatt összesen 24 munkanap nem tudott a Vállalkozó dolgozni. A Vállalkozási Szerződés 4.6. pontja rögzíti, hogy amennyiben a téli időjárás a kivitelezési munkák a technológia szigorú betartását és a biztonságos munkavégzést nem teszik lehetővé, a későbbi garanciális problémák elkerülése érdekében a 4.3. pontban jelzett véghatáridő az építési naplóban rögzített napok számával meghosszabbítható a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja figyelembevételével.A Vállalkozón kívül álló kedvezőtlen időjárási körülmények ideiglenes műszaki létesítményekkel történő kompenzálásának lehetőségét a Vállalkozó megvizsgálta, azonban az aránytalanul nagy ráfordítást jelentett és a csak átmeneti javulás miatt annak elvetése mellett döntött. Erre tekintettel a Vállalkozó akadály közlést jelentett be 2018.03.05.napján, amely alapján a Vállalkozási Szerződésre irányadó határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 218572421 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 218572421 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítással mindkét fél egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben