Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14039/2018
CPV Kód:38410000-2
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RK Tech Kft.;RK Tech Kft.;UNICAM Magyarország Kft
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00018 sz. projekt keretében
Hivatkozási szám: 4/Ny/2018/SZTE
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38410000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 3 részajánlati körben:
1. rész: In Vivo Erősítőrendszer intraoperatív humán mérésekhez
2. rész: Femtoszekundumos szilárdtest lézerrendszer
3. rész: Kutatómikroszkóp rendszer
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 103122835 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: In Vivo Erősítőrendszer intraoperatív humán mérésekhez
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Biológia Intézet Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db In Vivo Erősítőrendszer intraoperatív humán mérésekhez
Adatrögzítő rendszer:
Képes legyen 128 idegrendszeri jelet tartalmazó bemeneti csatornát kezelni
16+16 további analóg és digitális bemeneti csatorna
4+4 analóg és digitális kimeneti csatorna
Minimum +- 8 mV AC bementi tartomány
Minimum 16 bit felbontás, 25 µV/bit feloldóképesség
+- 3V közös módusú zajelnyomás tartomáyn
90 dB közös módusú zajelnyomás 50 Hz-en
1. fokú 0.3 Hz felüláteresztő szűrő
3. fokú 7.5 kHz aluláteresztő szűrő
3 µV RMS Bemenet referált zajszint
10 GΩ bementi impedancia
+-20 pA bementi szivárgó áram
30 kHz mintavételezési frekvencia bementi csatornánként
Teljeskörű, hálózati szoftver az adatrögzítéshez és monitorozáshoz, amelyet MATLAB és C++ környezethez tartalmaz fejlesztőkkörnyezetet (SDK-t)
Tartalmazza a működéshez szükséges összes kábelt és tápegységet
Tartalmazza a szükséges Front-End-Amplifier-eket
CE és FDA certifikáció humán klinikai (intraoperatív) használatra
Előerősítő fejegység
32 csatorna
Tartalmazza a szükséges csatlakozókat az adatrögzítő rendszerhez való illesztéshez
Egyenáram kapcsoltságú működés
Bementi csatlakozó: Omnetics 0.025"; Kimeneti csatlakozó: Samtec
Számítógép
Intel Core i7 3.6 GHz processzor; 16 GB RAM; 250 GB SSD és 8 TB Western Digital Caviar Black sebességű tárhely; 1 GB memóriájú grafikus kártya; 2x1 Gbps Ethernet szabványú hálózati csatlakozó, DVD-RW
Jelszimulátor
A felvevőrendszerrel kompatibilis jelszimulátor a hibakereséshez
Támogatás
Teljeskörű telepítés és oktatás (legalább 2, legfeljebb 5 főnek, legalább 2, legfeljebb 4 munkanap) a beüzemeléskor, és minimum 6 hónapig tartó helyszíni támogatás felmerülő igény esetén. A támogatás részletes feltételeit a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00018
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Femtoszekundumos szilárdtest lézerrendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Biológia Intézet Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Femtoszekundumos szilárdtest lézerrendszer
1.1. Pumpalézerrel egybeépített, femtoszekundumos Ti:zafír oszcillátor
1.2. A rendszer legyen a helyszínen bővíthető / továbbfejleszthető
1.3. Helyszíni oszcillátor optimalizálás, lézer karbantartás, szervizelhetőség, alkatrészek (akár a pumpalézer) csere (Gyártói nyilatkozat szükséges!)
1.4. Aktív nyalábpozícionálás a DPSS pumpalézer és a Ti:zafír lézer, valamint a Ti:zafír lézer és a kicsatolás között
1.5. Regeneratív mode-locking technológia a teljes hangolási tartományra
1.6. Tesztelés, diagnosztizálás és optimalizálás interneten keresztül távoli munkahelyről.
1.7. Akuszto-optikai modulátoros aktív „mode-locking”
1.8. Integrált oszcillátor üreg purge egység, alacsony (<10%) páratartalom.
Szoftveres kijelzés és információ
1.9. Aktív szenes és molekulaszitás szűrés
Lézerfej:
- Légmentesen zárt, kompakt egység
- Ún. „hands-free” szoftveres vezérlés
- Szoftveres segítséggel történő impulzus szélesség állítás (a szükséges szoftvert tartalmaznia kell az ajánlatnak) (Gyártói nyilatkozat szükséges!)
- Szoftverből változtatható résszélesség
Külön nyitható pumpalézer/elektronika és oszcillátor egység
Különálló lézerfej és tápegység, „köldökzsinór”: ≥ 3 m
Elemek rögzítése: forrasztásmentes
Szilárd, merev monolitikus alumínium architektúra: pontosan szabályozott hőmérséklet, hatékony hővezető képesség
Méret: ≤ 15 cm x 40 cm x 60 cm (M x Sz x H)
Tömeg: ≤ 38 kg.
Helyszíni továbbfejleszthetőség: Lehetőség helyszínen beépíthető automata diszperzió kompenzációs modulra a teljes hullámhossz tartományra. (Gyártói nyilatkozat szükséges!)
Technikai specifikáció:
Impulzusszélesség: 100±10 fs (a teljes hullámhossz tartományon)
Konstans impulzus szélesség a teljes hullámhossz tartományra
Hangolási tartomány: min. 690-1040 nm
Elvárt átlagos teljesítmény:
> 2.8 W (800 nm)
> 500 mW (690 nm)
> 1.3 W (710 nm)
> 1.3 W (920 nm)
> 300 mW (1040 nm)
Elvárt csúcsteljesítmény: >325 kW (800 nm-en)
Nyaláb kerekség: 0.9-1.1
Asztigmatizmus: <10%
Ismétlési frekvencia: 80±1 MHz
Nyalábirány-stabilitás: <50 µrad/100 nm
Zaj (800 nm; 10 Hz - 20 MHz): <0.15%
Teljesítmény stabilitás: ±0.5% vagy jobb
Spatial Mode: TEM00
M2: ≤1,1
Polarizáció: >500:1, horizontális
Nyaláb divergencia: <1.2 mrad
Nyaláb átmérő (1/e2): <1.2 mm
Pumpalézer típus: dióda pumpált Nd szilárdtest lézer (DPSS)
Lézerdoboz/lézerfej hosszúság és szélesség adatainak összege < 960 mm
Garancia: minimum 12 hónap
Tartozékok:
Keringető hűtő egység/chiller
Tápegység és chiller tároló gurulós kocsi
Vezérlő szoftver
Oktatás: a telepítés helyszínén legalább 2 főnek legalább 2 munkanap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A femtoszekundomos oldalon lévő rezonátor üregben lévő optikák tisztítása es hangolása helyszínen lehetséges (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00018
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kutatómikroszkóp rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE TTIK Biológia Intézet Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db kutatómikroszkóp rendszer
Tartalmazzon egyenesállású vázat ráeső és átmenő fényű vizgálatokhoz
Tartalmazzon koaxiális tárgyasztalt, durva és finom fókusszal, és a tárgyasztalt le és fel mozgató mechanizmussal
Fókusz tartomány: 25mm, durva fókusz: 15 mm/fordulat, finom fókusz: 100 µm/fordulat, beosztás a finom fókusznál: 1 µm.
Tartalmazzon fényerőszabályozó és átmenőfényű Köhler megvilágítás rendszert.
Tartalmazzon trinokuláris tubust, széleslátóterű okulárt, ötpozíciós objektívrevolvert, mintabefogót.
Objektívek:
Objektív1: Tartalmazzon 1 db Akromatikus 4x objektívet, NA=0.1, Munkatávolság=18.5mm
Objektív2: Tartalmazzon 1 db Akromatikus 10x objektívet, NA=0.25, Munkatávolság=10.5mm
Objektív3: Tartalmazzon 1 db immerziós objektívet: 25x, NA 1.00, munkatávolság min. 4mm, FN18. Korrekciós gyűrűvel a törésutató-eltérés és fedőlemez-vastagság kompenzációjához (n 1.33-1.41 és cc 0 - 0.23mm)
Objektív4: Tartalmazzon 1 db immerziós objektívet: 25x, NA 0.95, munkatávolság min. 8mm, FN18. Korrekciós gyűrűvel a törésutató-eltérés és fedőlemez-vastagság kompenzációjához (n 1.33-1.41 és cc 0 - 0.23mm)
Oktatás: a telepítés helyszínén legalább 2 főnek legalább 2 munkanap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1  Típusazonos egyenesállású fluoreszcens kutató mikroszkópváz (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00018
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 021 - 043602
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4/Ny/2018/SZTE/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés In Vivo Erősítőrendszer intraoperatív humán mérésekhez beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4/Ny/2018/SZTE/1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés Femtoszekundumos szilárdtest lézerrendszer beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszál u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
E-mail: rktech@rktech.hu
Telefon: +36 14020721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4/Ny/2018/SZTE/2 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés Kutatómikroszkóp rendszer beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNICAM Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail: unicam@unicam.hu
Telefon: +36 12215536
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12215543
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17322835
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész, 2. rész: RK Tech Kft.
1063 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószám:12395152-2-42
3. rész: UNICAM Magyarország Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29
Adószám: 10853940-2-42
Ajánlattevők neve, címe és adószáma részajánlati körönként:
1. rész, 2. rész: RK Tech Kft.
1063 Budapest, Kőszál u. 6.
Adószám:12395152-2-42
3. rész: UNICAM Magyarország Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29
Adószám: 10853940-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)