Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14063/2018
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2085 Pilisvörösvár, Tavasz utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06319
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solti Kinga
Telefon: +36 26330233
E-mail: soltikinga@pilisvorosvar.hu
Fax: +36 26530278
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pilisvorosvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pilisvörösvár Város Önkormányzat közigazgatási területén burkolat-felújítási munkálatok kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tavasz utcai járda felújítása a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, Tavasz utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tavasz utcai járda felújítása a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig következők szerint:
Megvalósítás helye: 2085 Pilisvörösvár, Tavasz utca.
Meglévő járda bontása, kivágott 12 db fa tuskóinak kiszedése, új melegen hengerelt aszfalt járda kialakítása a teljes szakaszon kivéve a 3114 hrsz előtt, átlagosan 1,5 m szélességben.
Burkolt felület: hozzávetőlegesen 675 m2
Rétegrend járdánál:
- 15 cm homokos kavicságy fagyvédő réteg;
- 10 cm beton burkolati alap (Ckt-4);
- 4-5 cm melegen hengerel, aszfalt (AC 6 szemcsenagyság) burkolat.
Rétegrend kapubejárónál:
- Homokos kavics fagyvédő réteg készítése a pályaszerkezetekhez, 20 cm vastagságban;
- Ckt-4 betonalap készítése a járda pályaszerkezetéhez, 15 cm vastagságban;
- 4-5 cm melegen hengerelt, aszfalt (AC 6 szemcsenagyság) burkolat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12126 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Auguszta u. 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2521
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11267700
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2085 Pilisvörösvár, Tavasz utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tavasz utcai járda felújítása a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig következők szerint:
Megvalósítás helye: 2085 Pilisvörösvár, Tavasz utca.
Meglévő járda bontása, kivágott 12 db fa tuskóinak kiszedése, új melegen hengerelt aszfalt járda kialakítása a teljes szakaszon kivéve a 3114 hrsz előtt, átlagosan 1,5 m szélességben.
Burkolt felület: hozzávetőlegesen 675 m2
Rétegrend járdánál:
- 15 cm homokos kavicságy fagyvédő réteg;
- 10 cm beton burkolati alap (Ckt-4);
- 4-5 cm melegen hengerel, aszfalt (AC 6 szemcsenagyság) burkolat.
Rétegrend kapubejárónál:
- Homokos kavics fagyvédő réteg készítése a pályaszerkezetekhez, 20 cm vastagságban;
- Ckt-4 betonalap készítése a járda pályaszerkezetéhez, 15 cm vastagságban;
- 4-5 cm melegen hengerelt, aszfalt (AC 6 szemcsenagyság) burkolat.
- Aszfaltburkolat vágása 4 fm, 38 m3 gépi bontás, és kitermelt törmelék- elszállítás;
- 125 m2 útalapkészítés, szegély elhelyezése;
- 125 m2 aszfalt burkolás;
- zárt csapadékcsővel a vízelvezetés megoldása zárt csapadékcsővel, a Kisfaludy utca nyílt csapadék- árokba bekötve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12875390
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Auguszta u. 10
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2521
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
- Felek az eredeti vállalkozási szerződés IV/2. pontjában foglalt 25 nap befejezetési határidőt 5 nappal meghosszabbítják.
- Felek az eredeti vállalkozási szerződés VI11/3. pontjában foglalt keretösszeget nettó 11.267.700 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.309.979 Ft - tekintettel a pótmunkák szükségessé válására - közösen felemelik a tételes költségvetés alapján összesen nettó 1.607.690 Ft +ÁFA-val, azaz nettó egymillió-hatszázhétcezer-hatszázkilencven forint + ÁFA-val.
- 5. Felek az eredeti vállalkozási szerződés VII/7. pontjában foglalt építőipari tevékenység során keletkező hulladék elszállítóját pontosítják, az eredeti szerződésben szereplő Válent László EV 2500 Esztergom, Báthori út 13. helyett Vígh József-et 2521 Csolnok Auguszta út 10.jelölik meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munka megkezdésekor a Tavasz utca - Kisfaludy utcai kereszteződésnél a helyi zápor következményeként erős kimosódás volt tapasztalható, valamint padka melletti alámosódás. Az útburkolat és útszegély állagmegóvása érdekében, valamint a felújítandó járda és zöldterület védelme miatt a helyreállítás elengedhetetlen, az alábbi műszaki tartalommal:
aszfaltburkolat vágása 4 fm, 38 m3 gépi bontás, és kitermelt törmelék elszállítás, 1 25 m2 útalap készítés, szegély elhelyezése, 125 m2 aszfalt burkolás, zárt csapadékcsővel vízelvezetés megoldása, a Kisfaludy utca nyílt csapadék- árokba bekötve.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 11267700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12875390 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben