Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14099/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:6722 Szeged, Szentháromság u. 2., hrsz.: 3506 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 101., Boldogasszony sgt. 1., 3-5. hrsz.: 3507/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000142302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ideigl. kerítés, mobil ker. elhelyezése – 20m
Ép. törm. kont. elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe – 10 db
Ép- törm. kont. rakása, kézi erővel – 50 m3
Szerelt gipszk. álmenny. fém vázszerk.re – 3,5 m2
Keskeny vakolat, káva javítása – 1692 m
Felületképzés – cca. 100 m2
Fa nyzáró szerk. bontása – 524,79 m2
Fa kültéri nyzárók, hőszigetelő kialakítású 1+2 rétegű befelé nyíló kapcsolt gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 143,71 m2
Fa kültéri nyzárók hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 75,04 m2
Fa kültéri nyzárók, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 449,75 m2
Fém nyzáró szerk. bontása – 59,53 m2
Hőhídmentes alu ablak – 77 db
Hőhídmentes alu ajtó – 2 db
Acéllépcső - 1 db
Tűzgátló ajtó - 1db
Villanyszerelés
Gépészeti munkák
Vizes blokkok - 8 db
CSAK AZ R3,R5,R7,R8,R9,R11,R13,R14 VIZES BLOKK KÉPEZI A BESZERZÉS TÁRGYÁT A VIZES CSOPORTBAN!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94487738 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2., hrsz.: 3506
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 101., Boldogasszony sgt. 1., 3-5. hrsz.: 3507/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
- Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése – 20m
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe – 10 db
- Építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel – 50 m3
- Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre – 3,5 m2
- Keskeny vakolat, káva javítása, nyílászáró beépítését követően – 1692 m
- Felületképzés – cca. 100 m2
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu – 524,79 m2
- Fa kültéri nyílászárók, műemléki előírásoknak megfelelő, hőszigetelő kialakítású 1+2 rétegű befelé nyíló kapcsolt gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 143,71 m2
- Fa kültéri nyílászárók, műemléki előírásoknak megfelelő, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 75,04 m2
- Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 449,75 m2
- Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu – 59,53 m2
- Hőhídmentes alumínium ablak – 77 db
- Hőhídmentes alumínium ajtó – 2 db
- Épületek közötti átjárhatóságot biztosító acélszerkezetű lépcső gyártása és beépítése – 1 db
- Tűzgátló ajtó – 1 db
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés
- Gépészeti munkák
- Vizes blokkok átalakítása – 8 db.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az árazatlan költségvetések vizes csoportjai közül kizárólag az alábbi jelölésűek képezik a beszerzés tárgyát: R3, R5, R7, R8, R9, R11, R13, R14!
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 20
2 M/2. alk minkövre ajánlott szakember releváns szakmai többlettap. /M/2. alk minkövben igazolt szakmai tap-án felül!/ - műemlék ép. felújítása vonatkozásában szerzett kivitelezői tapasztalat 0-60 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Tartalékkerettel szám nettó vál. díj - nettó Ft. Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00310
II.2.9) További információ:
A részekre történő ajánlattétel nem biztosított figyelemmel a kivitelezés keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli és költségbeli feltételeire (például oktatási szünet). Az építési beruházás egy egységes, oktatási komplexum felújítására irányul, melynek egyik célja részben éppen a különböző épületek közötti fizikai kapcsolat megteremtése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86621472
Postai cím: Szent László utca 6/b.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: tcomplexing@gmail.com
Telefon: +36 703176346
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94487738
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86621472
Postai cím: Szent László utca 6/b.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283206

Hivatalos név: KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64907576
Postai cím: Árviz Utca 21/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13382012206

Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: Noli Ingatlanforgalmazó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40417361
Postai cím: Csongrádi Sgt 22
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634788206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges