Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14124/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pénzes Sándorné e.v.
Teljesítés helye:Kisléta külterület 0112/59. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RG2016 Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pénzes Sándorné e.v.
Nemzeti azonosítószám: AK26159
Postai cím: Pócsi utca 91.
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Sándorné
Telefon: +36 309408187
E-mail: hheni84@vipmail.hu
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „ 3*5 vagonos hűtőház és manipuláló tér építése Kisléta község külterületén”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„3*5 vagonos hűtőház és manipuláló tér építése Kisléta község külterületén” tárgyban kivitelezési munkálatok elvégzése a megkötendő Vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 93480397 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „3*5 vagonos hűtőház és manipuláló tér építése Kisléta község külterületén”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111291-4
45111100-9
45213210-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisléta külterület 0112/59. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TERVEZETT BERUHÁZÁS LEÍRÁSA HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSE - szerkezeti műszaki leírás: Alapozás: pontalap 80/80 cm szélességben és -1,50 m mélységig C25/30-XC2-32/F2 betonból Külső teherhordó falazat: IPE360, IPE300, IPE220, IPE200-as oszlopokra 10-15 cm-es szendvicspanel erősítve Válaszfal: szerelt gipszkarton válaszfal a szociális blokknál Tetőszerkezet: IPE300 és IPE 360-as főtartók félnyereg tetővel Tetőfedés: trapézlemez Szigetelés: Padlóban: 1 réteg modifikált bitumenes lemez felette 12 cm hőszigetelés. Eresz és lefolyó: horganyzott acéllemez függőeresz és lefolyócső. Nyílászárók: műanyag homlokzati nyílászárók, fém szerkezetű beltéri ajtó, fém szerkezetű tolóajtók. Burkolatok: Padlóburkolatok: a lent következő helyiséglistában, helységenként külön- külön megnevezve. Falburkolat: a vizes helyiségekben 2,10 m magas csempeburkolat. Gépészeti műszaki leírás: Külön szakági tervdokumentáció készül. Épületvillamossági műszaki leírás: Külön szakági tervdokumentáció készül. Rétegrendi kimutatás: Padló rétegrend (hűtött tér) 20 cm beton aljzat acélhaj erősítéssel 15 cm lépésálló nagy teherbírású, zárt cellás hőszigetelés 1 rtg drénlemez 30 cm kavicságy termett talaj Padló rétegrend: 20 cm beton aljzat acélhaj erősítéssel 5 és 10 cm lépésálló nagy teherbírású, zárt cellás hőszigetelés 1 rtg drénlemez 30 cm kavicságy termett talaj Tető rétegrend: 5 cm trapézlemez fedés 20 cm Z200 szelemen 30 cm IPE300 főtartó légrés 12 cm szendvicspanel Tető rétegrend: 10 cm szendvicspanel 20 cm Z200 szelemen 20 cm IPE200 főtartó Teherhordó falazat rétegrendje: 10 cm szendvicspanel 20 cm IPE200 oszlop Teherhordó falazat rétegrendje: 30 cm IPE300 oszlop 12 cm szendvicspanel Teherhordó falazat rétegrendje: 10 cm szendvicspanel 36 cm IPE360 oszlop Tető rétegrendje: 10 cm szendvicspanel 20 cm Z200 szelemen 36 cm IPE360 főtartó Szoc. blokk fölötti födém rétegrendje: mm OSB lap 150 mm trapézlemez 1 rtg párazáró fólia 12,5 mm gipszkarton Belső út - és térburkolatok, csapadékvíz kezelés: A belső közlekedő út és a parkolók térkő burkolatot kapnak. A csapadékot a saját telek zöldfelületére vezetjük, ahol teljes mértékben elszikkad. A tervezett épületben nem végeznek olyan tevékenységet, amely csapadékvíz szennyezést okozna. Közút csatlakozás: A jelenlegi állapot szerint a telek körbe van kerítve, meglévő közútcsatlakozással rendelkezik, a gépjármű közlekedés számára új közútcsatlakozást nem kívánunk építeni. Az ingatlan megközelítése a 0118 hrsz-ú közút felől biztosított. Az utca a helyi önkormányzat tulajdonában és kezelésében van. A meglévő kapubehajtó az érintett 0118 hrsz-ú útra közel merőlegesen helyezkedik el. A belső úthálózat esetén az ívsugarak személygépkocsi forgalomra lettek kialakítva, nagy fordulási sugarat követelő
nehéz tehergépkocsik/kamionok az épület kivitelezése közben és az után sem jelentkeznek a tervezési területen. A meglévő kapubehajtó és a kiszolgáló úthálózat magassági vonalvezetése kapcsolódik a meglévő közút burkolatszintjéhez, valamint a tervezett épület padlómagasságához. A meglévő útcsatlakozás ~3,00 m széles. A.B.CLEAR szennyvíztisztító telepítése: Az A.B.Clear szennyvíztisztítók egyedüliként rendelkeznek egy ún. iszapvíztelenítő-egységgel, melybe az iszapos víz elektromos szivattyú közbeiktatása nélkül kerül. E részegység a keletkező fölösleges iszapot eltávolítja a berendezésből, vízteleníti, mely így egy iszapzsákba kerül összegyűjtésre. Az iszap kis helyen, könnyen kezelhető formában tárolódik, a zsákból kell időközönként kiüríteni, vagy zsákkal együtt eltávolítani. Ezzel fölöslegessé válik a szippantás, az iszapmennyiség a berendezésben állandó. A tisztítási folyamat ezáltal még stabilabb. Az összegyűlt iszap pedig komposztálható, vagy - mivel nem minősül veszélyes hulladéknak - a háztartási hulladékkal együtt elszállítható.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap - maximum 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívás
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RG2016 Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25754799-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93480397
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93480397
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RG2016 Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25754799-2-41

Hivatalos név: Diamond-Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád utca 12. 21/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927538-2-15

Hivatalos név: Bátor-Tüzép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pócsi u. 24.
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges