Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:14167/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZALABER Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőrzés beszerzése a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúra fejlesztés a Zala Megyei Kórházban” c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 számú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Műszaki ellenőrzés beszerzése a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúra fejlesztés a Zala Megyei Kórházban” c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 számú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
vezető építész műszaki ellenőri feladatok, gépész műszaki ellenőri feladatok, villamos műszaki ellenőri feladatok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2011/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6495 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Műszaki ellenőrzés beszerzése a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúra fejlesztés a Zala Megyei Kórházban” c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 számú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2011/10/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZALABER Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi u. 11.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28.500.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
vezető építész műszaki ellenőri feladatok, gépész műszaki ellenőri feladatok, villamos műszaki ellenőri feladatok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2011/10/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28.500.000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZALABER Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi u. 11.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
- Névváltozás miatt módosítani szükséges Megbízót GYEMSZI-ről ÁEEK-ra
- A projektben a kivitelezés a 2007-2013-as programidőszak végéig nem teljeskörűen került megvalósításra. A kivitelezés befejezésére nemzeti nyílt eljárás kerül lefolytatásra. Műszaki ellenőr részére a 4 részszámlájából és végszámlából a 4. részszámla és végszámla nem került még kifizetésre. A kivitelezés legkésőbbi véghatárideje tervezetten 2019 január 31. napja, amelyet követően a használatba vételhez szükséges engedélyek tervezetten 2019. március 31. napjáig beszerzésre kerülnek. Műszaki ellenőr kezdeményezte egy újabb részszámla benyújtásának lehetőségét. Kérését figyelembe véve módosítjuk a 4. részszámla teljesítési időpontját. Annak érdekében, hogy a végszámla biztosabban kifizetésre kerülhessen a megítélt forrásból, szükséges a végszámla teljesítési időpontjának módosítása
- Tekintettel arra, hogy projekt Támogatási Szerződése nem került sem lezárásra, sem meghosszabbításra, a projekt befejezéséhez megítélt többletforrás (1582/2016. (X.25.) Korm. határozatban összesen 2,344 Mrd Ft) a Támogatási Szerződésbe beemelésre, a projektre hivatkozás a végszámla kiállításának feltételeként nem értelmezhető, a végszámla kiállításnak feltételét egyértelműsíteni szükséges.
- Teljesítést igazolókat változás miatt aktualizálni szükséges.
- Tekintettel a kivitelezést befejező munkára, a szerződést szükséges kiegészíteni azzal, hogy műszaki ellenőr az új közbeszerzés lefolytatását követően a befejező munkák kapcsán is ellátja szerződéses feladatait.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - Névváltozás miatt módosítani szükséges Megbízót GYEMSZI-ről ÁEEK-ra
- A projektben a kivitelezés a 2007-2013-as programidőszak végéig nem teljeskörűen került megvalósításra. A kivitelezés befejezésére nemzeti nyílt eljárás kerül lefolytatásra. Műszaki ellenőr részére a 4 részszámlájából és végszámlából a 4. részszámla és végszámla nem került még kifizetésre. A kivitelezés legkésőbbi véghatárideje tervezetten 2019 január 31. napja, amelyet követően a használatba vételhez szükséges engedélyek tervezetten 2019. március 31. napjáig beszerzésre kerülnek. Műszaki ellenőr kezdeményezte egy újabb részszámla benyújtásának lehetőségét. Kérését figyelembe véve módosítjuk a 4. részszámla teljesítési időpontját. Annak érdekében, hogy a végszámla biztosabban kifizetésre kerülhessen a megítélt forrásból, szükséges a végszámla teljesítési időpontjának módosítása
- Tekintettel arra, hogy projekt Támogatási Szerződése nem került sem lezárásra, sem meghosszabbításra, a projekt befejezéséhez megítélt többletforrás (1582/2016. (X.25.) Korm. határozatban összesen 2,344 Mrd Ft) a Támogatási Szerződésbe beemelésre, a projektre hivatkozás a végszámla kiállításának feltételeként nem értelmezhető, a végszámla kiállításnak feltételét egyértelműsíteni szükséges.
- Teljesítést igazolókat változás miatt aktualizálni szükséges.
- Tekintettel a kivitelezést befejező munkára, a szerződést szükséges kiegészíteni azzal, hogy műszaki ellenőr az új közbeszerzés lefolytatását követően a befejező munkák kapcsán is ellátja szerződéses feladatait.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28.500.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28.500.000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben