Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14184/2018
CPV Kód:38112100-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:2614 Penc, Sügyipuszta, hrsz: 0218/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Keve Balázs
Telefon: +36 302410429
E-mail: keve.balazs@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445502018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445502018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000445502018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38112100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése a hozzá illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
4 db GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése az illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával és mindösszesen 3 év szoftverkövetéssel.
VI.3.) pont szerinti További Információk folytatása:
- Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, hogy nem határozhatók meg olyan részek, amelyek önmagukban működő és használható egységet képeznének.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38112100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120
A teljesítés helye: 2614 Penc, Sügyipuszta, hrsz: 0218/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése a hozzá illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
1. GNSS Antenna
Az elvárt antennatípusa Choke-Ring. Valós, egyedi antenna kalibrációs adatokkal rendelkeznie kell, valamennyi műholdrendszerre vonatkozóan.
Észlelje a teljes L-sávú GNSS jeleket (GPS, Glonass, Galileo , Beidou)
Fáziscentrum állandóssága 1 mm-en belüli legyen. Működőképes legyen –40°C-tól +70°C-ig terjedő hőmérséklet tartományon és 100%-os páratartalom esetén is. Az antenna és vevőkészülék közötti kábel 40 m-ig erősítő egység nélkül alkalmazható legyen. Legyen antenna védőkúpja.
2. GNSS vevőkészülék
2.1 GNSS jelek
Észlelje a GPS (L1, L2, L5), GLONASS (L1, L2), GALILEO (E1, E5a, E5b, AltBOC) és BEIDOU (B1, B2) műholdas navigációs rendszerek jeleit, valamint szoftveres úton aktiválhatók legyenek a GLONASS (L3, L5), GALILEO (E6) jelek igény esetén.
2.2 Áramellátás
A működéshez szükséges tápfeszültség értékei tartalmazzák a 11V és 26V közötti intervallumot. A belső akkumulátornak (a továbbiakban: belső akku) automatikusan tölthetőnek kell lennie.
Ha a belső akku cserélhető, akkor egy második akkut kiegészítő alkatrészként biztosítani kell. Ha a belső akku nem cserélhető, akkor biztosítani kell egy legalább 2 órás működésre alkalmas szünetmentes tápegységet is.
2.3 Adatrögzítés
Az automatikus rögzítés RINEX 2.11 vagy RINEX 3.x formátumban történjék a vevőben, amit automatikusan továbbítani tudjon a feldolgozó központba. Legalább 8 Gbytes méretű belső memóriával vagy memória kártyával kell rendelkeznie. Lehetőség legyen csatlakoztatni egy külső adathordozót is, így 1 db tartalék adatrögzítővel kell ellátni minden vevőt, A rögzítési gyakoriságnak állíthatónak kell lenni 0.1 mp és 60 mp között. Min. 5 db párhuzamosan beállított rögzítést kell tudnia kezelni.
2.4 Kommunikációs lehetőségek
Legyen legalább egy soros port csatlakozási lehetőség, 1 db USB kimeneti port, 1 Ethernet port 10/100Mbit csatlakozási lehetőséggel, 1 WLAN csatlakozási port vagy Bluetooth csatlakozási lehetőség távoli elérési kapcsolathoz arra az esetre, ha a vevő beállításait távolról kell elvégezni. 1 db integrált vagy külső GSM/GPRS/EDGE/3G modem mobilinternet kapcsolathoz, amely használható tartalék kommunikációs vonalként is.
2.5 Kezelőfelület
A billentyűzettel lehessen be- vagy kikapcsolni a vevőt, módosítani az IP címet.
2.6 Webfelület
Feladata, hogy biztosítsa a vevőkészülék távoli konfigurálását, ellenőrzését.
2.7 Valós idejű adatok továbbítása
Tudjon csatlakozni a Ntrip Caster-hez és DGNSS valamint RTK korrekciókat szolgáltatni RTCM 2.x, RTCM 3.x, RTCM MSM formátumokban. Tudnia kell Ntrip Caster-ként működni és valós idejű korrekciók (DGNSS és RTK) elérését biztosítani interneten keresztül RTCM 2.x, RTCM 3.x, valamint RTCM MSM formátumokban.
2.8 Pozícióvizsgálat rover vevőként
Ki kell tudnia számítani a valós idejű pozícióit különböző RTK megoldásokkal, és össze kell tudnia hasonlítani az állomás ismert pozíciójával.
2.9 Garancia (Jótállás) és szoftverkövetés (szoftvertámogatás)
A leszállításától számított 1 évig tartó teljes körű garancia és szoftvertámogatás a működését vezérlő szoftverre és webfelületre, valamint ezen felül további 2 évig tartó szoftvertámogatás (mindösszesen 3 év szoftvertámogatás). A garancia időtartama alatt garantálni kell a GNSS vevőkészülékek gyártó által auditált szakszervizelését, valamint a készülékek rendellenes működése esetén a segítségnyújtást távoli elérési kapcsolattal. Meghibásodás esetén az auditált szakszerviznek a vevőkészülék átvételétől számított 3 héten belül árajánlatot kell adni a javítás költségéről, majd annak elfogadása után 3 héten belül ki kell javítani és leszállítani a hibamentesen működő vevőkészüléket még akkor is, ha a szakszerviz külföldön található.
2.10 Környezeti jellemzők:
Üzemképes legyen – 40°C és +65°C közötti hőm. Tartományban, 100%-os páratartalomig. A vevő csatlakozója víz és por ellen védettséget biztosítson.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. Érdeklődését az EKR-ben kell jeleznie.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, a Kr. 11. § (7) bekezdése alapján elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb)-kc) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt, tekintettel arra, hogy azt a Kbt. 65. § (1) bekezdése nem kötelező jelleggel írja elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlathoz csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 23. § -a szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovatában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciáinak (GNSS vevőkészülék szállítása) ismertetését.
A 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a 23. § szerint az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, az árubeszerzés tárgya, valamint mennyisége (legalább 3 darab GNSS vevőkészülék), a felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlathoz csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján olyan magyar nyelvű termékleírást, amely egyértelműen igazolja, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által támasztott követelményeknek.
A magyar nyelvű leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen.

A termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett, legalább 3 darab GNSS vevőkészülék értékesítésére vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő a fenti referenciát legfeljebb két különálló szállítás bemutatásával teljesítheti.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65 §. (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha benyújtott termékleírással kapcsolatban az alábbiak közül egy vagy több teljesül:
• A termékleírásban megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott részletes követelményeknek.
• A megajánlott termék szoftvertámogatásának (szoftverkövetés) időtartama nem éri el a mindösszesen 3 évet
• A termékre vonatkozóan kevesebb, mint 12 hónap jótállás kerül megajánlásra.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés].
Késedelmi kötbér:
Feltétele: nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés szerinti kötelezettségeit nem határidőben teljesíti.
Alapja: a késedelemmel érintett időszakban leszállított Termékek nettó ellenértéke.
Mértéke: a kötbéralap 0,5 %-a naptári naponta, legfeljebb a kötbéralap 10%-a.
Ajánlatkérőként szerződő fél a kötbérmaximum elérése esetén jogosult a szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
Feltétele: nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a nyertes ajánlattevő késedelme elérte a késedelmi kötbér maximumát és a teljesítés már nem áll a Ajánlatkérőként szerződő fel érdekében.
Alapja: a termékek nettó ellenértéke. Mértéke: a kötbéralap 30 %-a.
Jótállás: 12 hónap teljes körű. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás Ajánlatkérőként szerződő fél általi aláírását követő nap.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásokat.
A szállításra az alábbi időpontban kerül sor:
a szerződés megkötésének napjától számított 60 napon belül a szerződésben rögzített teljes mennyiség. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar Forint. (HUF)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/08/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és Kr. 15. – 17. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) Az ajánlatot - a Kr. 14. § (2) bekezdésének megfelelően – a www.ekr.gov.hu oldalon kell benyújtani. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) által elektronikusan létrehozott űrlapokat, nyilatkozatokat – a Kr. 10. § (2) bekezdése alapján – Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) elektronikus űrlap, illetve nyilatkozat formájában köteles benyújtani. AT – a Kr. 11. § (1) bekezdése alapján - a felolvasólapot (az EKR felületen kitöltött) elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként benyújtani! A további, csatolt dokumentum formájában benyújtandó nyilatkozatokat aláírva, szkennelve csatolja AT az EKR felületen.
Az ajánlat benyújtása során AK kéri figyelembe venni az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer „Elektronikus Közbeszerzési Rendszer Felhasználói Kézikönyv” dokumentumában foglaltakat.
2.) Jelen közbesz. eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. AK nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a KD-k módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
-4. AK az ajánlattételi határidőt (a továbbiakban: AH) hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az AH lejárta előtti ésszerű időben megadni. Az AH meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az EKR-ben jelezte.
AK az AH-t köteles meghosszabbítani a Kr. 16. § (2) bekezdése szerinti esetben.
-5. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az AH lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
-7. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdés alábbi rendelkezését: „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”
3.) AK a további információkról részletesen a KD 25. pontjában (További információk) tájékoztatja AT-t.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges