Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14243/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tépe Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4132 Tépe, Rákóczi utca 1. sz., 110/6 hrsz. 4132 Tépe, Rákóczi utca 1/A. sz., 110/5 hrsz. 4132 Tépe, Kossuth utca 1. sz., 117/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRO-TECH HOLZ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tépe Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19080
Postai cím: Rákóczi utca 1
Város: Tépe
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +3614801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tepe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tepe.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tépe községben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tépe községben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98133185 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tépe községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45223300-9
45320000-6
45321000-3
45111290-7
45262700-8
42160000-8
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4132 Tépe, Rákóczi utca 1. sz., 110/6 hrsz.
4132 Tépe, Rákóczi utca 1/A. sz., 110/5 hrsz.
4132 Tépe, Kossuth utca 1. sz., 117/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tépe községben:
A projekt keretein belül a Polgármesteri hivatal, a jelenlegi Szolgálati lakás és az Általános iskola épületén homlokzati és födémszigetelés, külső nyílászáró csere, napelemes rendszer telepítése (7,5 kW), akadálymentesítés és fűtéskorszerűsítés történik meg. A Polgármesteri hivatal (110/6) épületének hőszigetelése (homlokzat és födém), külső nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és az épület akadálymentesítése történik meg. Az épület külső környezete és az épület belső padlómagassága közti szintkülönbség akadálymentesség szempontjából nem megoldott. Az épületben akadálymentes mosdó jelenleg nem található, ezért az épületen belüli átalakítás és felújítás során akadálymentes mosdó kialakítása történik meg a meglévő mosdók összenyitásával. Az épület akadálymentes használhatóságának biztosítására a külső környezet rendezésével, az előlépcső átépítésével történik meg a megfelelő rámpa kialakítása az udvari bejáratnál. Az épület homlokzati falfelületeinek hőszigetelése nem megoldott, a külső teherhordó falak szerkezeti kialakítása hőtechnikai szempontból nem megfelelő. A külső falak, a kazánház felé, illetve a padlástér felé néző belső lehűlő falak esetében a hőszigeteléshez 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő anyagot kell alkalmazni. A lábazat hőszigetelését a homlokzat hőszigetelését követően célszerű elkészíteni, ehhez XPS hőszigetelést kell alkalmazni, 15 cm-es vastagságban, melyet legalább 20 cm mélyen le kell vezetni a lábazati fal mentén. A lábazatra műgyanta bázisú vakolat kerül. Az épületben borított gerendás fafödém található, melynek az utólagos hőszigetelését a padlásterek esetében mindenképpen meg kell oldani. A padlástér esetében a járható felületű födém kialakítása a cél, itt kőzetgyapot hőszigetelő lemez alkalmazását valósul meg, tervezetten 20 cm vastagságban. A hőigény biztosítására kondenzációs kazán kerül beépítésre. Az Általános iskola (117/1) épületének hőszigetelése (homlokzat: 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő anyaggal, födém: kőzetgyapot hőszigetelő lemez alkalmazása 20 cm, a monolit vb. lemez födémeken 22,00 cm vastagságban; lábazat: XPS hőszigetelés 15 cm-es vastagságban), külső nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és az épület akadálymentesítése valósul meg a projekt keretében. Az épületben jelentkező szintkülönbségek áthidalását a folyosó padozatában kialakított lejtővel oldották meg. A könyvtárszoba padlója azonban jelenleg is magasabban van a közlekedő padlójához képest. A könyvtárhelyiség padlóburkolata visszabontásra kerül és új padlórétegrend kerül kialakításra a padlófűtés elhelyezésére alkalmas rétegrenddel. Ennek megfelelően a padlószigetelésre 6,0 cm vastagságú cementesztrich készül a készülő padlóburkolat aljzataként. A külső kisméretű téglafalak és a padlástér (tetőszerkezet) utólagos hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét tervezzük, a jelenlegi homlokzati kép megtartása mellett. Az épületben akadálymentes mosdó jelenleg nem található, így akadálymentes mosdó kialakítása tervezett a meglévő tanári mosdók összenyitásával. Az épület akadálymentes használhatóságának biztosítására a telken belül egy akadálymentes parkoló kialakítása történik meg, illetve az épület udvar felőli bejárati lépcsője átépítésre kerül. Új lépcső és egy megfelelő lejtésű monolit beton rámpa készül. A hőigény biztosítására kondenzációs kazán kerül beépítésre. A család -és gyermekjóléti központ számára helyet biztosító, leendő szolgáltató ház (110/5) épületének hőszigetelése, külső nyílászáró cseréje, napelemes rendszer telepítése és az épület akadálymentesítése valósul meg a projekt keretében. Az épületben akadálymentes mosdó jelenleg nem található, az épület akadálymentes parkolóval sem rendelkezik. Az épület akadálymentes használhatóságának biztosítására a telken belül egy akadálymentes parkoló, illetve rámpa kialakítása kialakítása történik meg az udvari bejáratnál. A meglévő két cserépkályha elbontásra kerül, a hőigény biztosítására kondenzációs kazán kerül beépítésre. Megtörténik a gázkészülék cseréje, konvektorok megszüntetése. Padlófűtés létesül. Az épület külső tetősíkjára napelem elhelyezése tervezett.
Tépe Polgármesteri Hivatal épülete:
Az épület felújítása, átalakítása, projektarányos akadálymentesítése:
- vizesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó kialakítása,
- az előlépcső átépítésével megfelelő rámpa kialakítása.
Az épület energetikai korszerűsítésének keretében megvalósul:
- homlokzati nyílászárók cseréje,
- homlokzati hőszigetelés kialakítása,
- padlásfödém hőszigetelése,
- lapostető hőszigetelése.
Épületgépészeti felújítás keretében megvalósul:
- meglévő vizes blokk elbontása
- akadálymentes WC kialakítása, kapcsolódó gépészeti vezetékek (ívóvíz, HMV, szennyvíz) cseréje,
- HMV ellátó elektromos bojler kiépítése,
- meglévő gázhálózat, gáz üzemű konvektorok elbontása,
- új gázüzemű kondenzációs fűtőkazán beépítése, új gázhálózat kiépítése,
- új radiátoros fűtési rendszer kiépítése, termosztatikus radiátor szelepekkel, szabályozott fűtési körökkel
Elektromos felújítás keretében megvalósul:
- az elektromos áramellátást 3,0kW-os napelemes rendszerrel kell kialakítani.
Szolgáltatóház épülete:
Az épület felújítása, átalakítása, projektarányos akadálymentesítése:
- vizesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó kialakítása,
- az udvari előlépcső átépítésével megfelelő rámpa kialakítása,
- utcafronti bejárati lépcső átépítése,
- raktár és közösségi helyiség összenyitása,
- iroda helyiségek és az előtér összenyitása,
- akadálymentes parkoló kiépítése
Az épület energetikai korszerűsítésének keretében megvalósul:
- homlokzati nyílászárók cseréje,
- homlokzati hőszigetelés kialakítása
- padlásfödém hőszigetelése
Épületgépészeti felújítás keretében megvalósul:
- meglévő vizes blokk elbontása
- akadálymentes WC kialakítása, kapcsolódó gépészeti vezetékek (ívóvíz, HMV, szennyvíz) cseréje,
- meglévő gázhálózat, gáz üzemű konvektorok elbontása,
- új gázüzemű kondenzációs
kombi
kazán beépítése, új gázhálózat kiépítése,
- új radiátoros fűtési rendszer kiépítése, termosztatikus radiátor szelepekkel, szabályozott fűtési körökkel
Elektromos felújítás keretében megvalósul:
- az elektromos áramellátást 1,0kW-os napelemes rendszerrel kell kialakítani.
Általános iskola épülete:

Az épület felújítása, átalakítása, projektarányos akadálymentesítése:
- vizesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó kialakítása,
- az udvari előlépcső átépítésével megfelelő rámpa kialakítása,
- a könyvtár padló rétegrendjének visszabontása, és új padló rétegrend kiépítése
- belső nyílászárók cseréje az akadálymentes használat biztosítása érdekében,
- akadálymentes parkoló kiépítése az udvaron,
Az épület energetikai korszerűsítésének keretében megvalósul:
- homlokzati nyílászárók cseréje,
- homlokzati hőszigetelés kialakítása
- padlásfödém hőszigetelése
Épületgépészeti felújítás keretében megvalósul:
- meglévő 2 db WC, előtér elbontása,
- akadálymentes WC kialakítása, kapcsolódó gépészeti vezetékek (ívóvíz, HMV, szennyvíz) cseréje,
- HMV ellátó elektromos bojler cseréje,
- meglévő kazánházban 2 db gázkazán és kémény elbontása,
- meglévő gázhálózat átalakítása a kazán cseréhez kapcsolódóan,
- új gázüzemű kondenzációs fűtőkazán beépítése,
- kazánház gépészeti rekonstrukciója, fűtés
szabályozás kiépítése
- a meglévő radiátoros fűtési rendszer szükség szerinti átalakítása a radiátorok és a csőhálózat megtartása mellett,
- a radiátor elzáró szerelvények cseréje, termosztatikus radiátor szelepek beépítése
Elektromos felújítás keretében megvalósul:
- az elektromos áramellátást 3,5kW-os napelemes rendszerrel kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00020” azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRO-TECH HOLZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 76. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25367834-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98237040
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98133185
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészet, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PRO-TECH HOLZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 76. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25367834-2-43

Hivatalos név: DUKTIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sajószigeti út 17.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13196358-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges