Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14251/2018
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Szügy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szügy Község Önkormányzatának külterületén megtalálható utak: - 062 hrsz. út; - 0208/3 hrsz. út; - 0149/1 hrsz. út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GREEN-GOES Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szügy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19683
Postai cím: Rákóczi út 99-101.
Város: Szügy
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2699
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markó Antal polgármester
Telefon: 06-35-544-035
E-mail: sisarita@szugy.hu
Fax: 06-35-544035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szugy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati forrásból támogatott „Szügy Község külterületi helyi közútjainak fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati forrásból támogatott „Szügy Község külterületi helyi közútjainak fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában.
Főbb mennyiségek:
A projekt keretében önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása, valamint alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása történik.
A beruházás által érintett külterületi utak:
- 062 hrsz. út: Az út 1140 m hosszú, kapcsolódik a meglévő burkolt úthoz. 3,5 m széles 1 irányú lejtés a szivárgó árok felé. Ív viszonyok: 1 db 50 m ív, padka szélesség: 2 x 0,5 m;
- 0208/3 hrsz. út: Az út 299 m hosszú, 3,0 m széles, 2,5%-os 2 irányú lejtéssel, padka szélesség: 2 x 0,5 m;
- 0149/1 hrsz. út: 0+340 0+695 szelvény között 355 fm hosszon, 3,0 m széles 2 irányú 2,5%/ lejtés, ív viszonyok: 1 db 12 m ív, padka szélesség: 2 x 0,5 m.
Pályaszerkezetek:
• 6 cm vtg. mart aszfalt
• 25 cm vtg. folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
• 20 cm vtg. talajjavító
A kiépítés hossza kb. 1794 m
Vízelvezetés:
A szerkezetre hulló csapadékot részben maga a pályaszerkezet vezeti el, részben a környező terep képes elnyelni. A 062 hrsz. út mellett szivárgó árok megvalósítása nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás nem tartalmaz engedélyköteles munkákat.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárást megindítja (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés Önkormányzat általi kézhez vétele.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86293301 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati forrásból támogatott „Szügy Község külterületi helyi közútjainak fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Szügy Község Önkormányzatának külterületén megtalálható utak:
- 062 hrsz. út;
- 0208/3 hrsz. út;
- 0149/1 hrsz. út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati forrásból támogatott „Szügy Község külterületi helyi közútjainak fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában.
Főbb mennyiségek:
A projekt keretében önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása, valamint alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása történik.
A beruházás által érintett külterületi utak:
- 062 hrsz. út: Az út 1140 m hosszú, kapcsolódik a meglévő burkolt úthoz. 3,5 m széles 1 irányú lejtés a szivárgó árok felé. Ív viszonyok: 1 db 50 m ív, padka szélesség: 2 x 0,5 m;
- 0208/3 hrsz. út: Az út 299 m hosszú, 3,0 m széles, 2,5%-os 2 irányú lejtéssel, padka szélesség: 2 x 0,5 m;
- 0149/1 hrsz. út: 0+340 0+695 szelvény között 355 fm hosszon, 3,0 m széles 2 irányú 2,5%/ lejtés, ív viszonyok: 1 db 12 m ív, padka szélesség: 2 x 0,5 m.
Pályaszerkezetek:
• 6 cm vtg. mart aszfalt
• 25 cm vtg. folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
• 20 cm vtg. talajjavító
A kiépítés hossza kb. 1794 m
Vízelvezetés:
A szerkezetre hulló csapadékot részben maga a pályaszerkezet vezeti el, részben a környező terep képes elnyelni. A 062 hrsz. út mellett szivárgó árok megvalósítása nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás nem tartalmaz engedélyköteles munkákat.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárást megindítja (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés Önkormányzat általi kézhez vétele
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban) 35
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati forrásból támogatott „Szügy Község külterületi helyi közútjainak fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GREEN-GOES Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bádogos utca 57.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: szanto.otys@gmail.com
Telefon: +36 209270891
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687696-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86293301
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GREEN-GOES Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bádogos utca 57.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687696-2-13

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indította, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett öt - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött.
Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét alkalmazta.
Ajánlatkérő felhívta ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárást megindította (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés Önkormányzat általi kézhez vétele
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges