Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14268/2018
CPV Kód:15110000-2
Ajánlatkérő:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Teljesítés helye:Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11 és/vagy Győr, Répce u. 8/b. főzőkonyha
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FUNKCIÓ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nemzeti azonosítószám: AK22236
Postai cím: Kálóczy tér 9-11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módosné Major Katalin
Telefon: +36 96315786
E-mail: igazgato@eeszi.hu
Fax: +36 96315786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.eeszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Élelmiszer-nyersanyag beszerzés az EESZI részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15110000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Élelmiszer-nyersanyag beszerzés az EESZI részére”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11 és/vagy Győr, Répce u. 8/b. főzőkonyha
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hús és húskészítmények Mennyiség: 35730 kg, 4200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
27262 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szállítási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2010/12/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUNKCIÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 94.
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail: penzugy@funkcio.hu
Telefon: +36 96584020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29321080
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15110000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15130000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11 és/vagy Győr, Répce u. 8/b. főzőkonyha
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hús és húskészítmények Mennyiség: 35730 kg, 4200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29321080
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUNKCIÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 94.
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail: penzugy@funkcio.hu
Telefon: +36 96584020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
1. sz. melléklet tartalmazza a szerződéses árakat.
Módosított:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Szállítási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott - illetve a 2012. június 19-én, a 2016. november 28-án és 2017. október 27-én kelt megállapodásokkal módosított - árakat a csirkemell filé tekintetében 2018. augusztus 1. napjával kezdődő hatállyal a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező táblázatban rögzített mértékben módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2018 júliusában Szállító arra hivatkozva, hogy a baromfi húsok ára évközben jelentősen megemelkedett és ennek következtében a csirkemell filé már a beszerzési ára alatt kerülne értékesítésre Megrendelő részére, mely helyzetben a Felek között érvényben lévő szerződéses ár változatlanul hagyása jelentős gazdasági veszteséget okozna a számára, a csirkemell filé vonatkozásában - a Szállítási szerződés 3. pontja alapján évente érvényesíthető fogyasztói árindextől eltérő mértékű, nagyobb összegű - áremelést kezdeményezett. Szállító a beszerzési ár vonatkozásában csatolta a csirkemell filé beszerzési számláját, míg az áremelkedések igazolására az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszeréből és agrárpiaci jelentéséből származó adatokat csatolt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29321080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42506970 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés határozatlan időtartamú.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben