Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14281/2018
CPV Kód:77300000-3;77310000-6;77340000-5;77312000-0;77312100-1;77313000-7;77341000-2;77342000-9;90620000-9;90630000-2;90610000-6;90914000-7
Ajánlatkérő:Dombóvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dombóvár Város Önkormányzata kezelésében lévő közigazgatási területek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tage-Vln [Tage Kft., 7200 Dombóvár, Gárdony u. 5. (vezető tag) és Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. (tag)]
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság utca 18.
Város/Község: Dombóvár
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Reichert Gyula
Telefon: +36 74564598
E-mail: reichert@dombovar.hu
Fax: +36 74564567
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dombovar.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Tage-Vln [Tage Kft., 7200 Dombóvár, Gárdony u. 5. (vezető tag) és Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. (tag)]
Postai cím: Gárdonyi u. 5.
Város/Község: Dombóvár
Postai irányítószám: 7200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tölösi Mária
Telefon: +36 74467037
E-mail: tage@tage.axelero.net
Fax: +36 74467037
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” (keretmegállapodás)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Dombóvár Város Önkormányzata kezelésében lévő közigazgatási területek.
NUTS-kód HU233
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/02/01 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A nyertes Ajánlattevő feladata a szerződésben meghatározott közterületek és parkolók tisztítása, közparkok fenntartása és gondozása, valamint a meghatározott területek síkosság-mentesítése, hóeltakarítása a feladatleírásban részletezettek alapján. teljesítés keretmegállapodás keretében egyedi megrendelések alapján történik. A megrendelések adott munkaegység/nem egy alkalommal történő elvégzésére vonatkoznak a megadott darabszámmal vagy területegységgel (m2) számolva. Ellátandó teljes területnagyság:
I. Sövények Teljes mennyiség: 13 279 m2
II. Kavicsos felületek Teljes mennyiség: 7 614 m2
III. Burkolt felületek Teljes mennyiség: 23 856 m2
IV. Buszmegállók Teljes mennyiség: 23 db
V. Szeméttárolók Teljes mennyiség: 247 db
VI. Gyepfelületek gondozása Teljes mennyiség: 215 369 m2
VII. Lombgyűjtés Teljes mennyiség: 215 369 m2
VIII. Kertek, cserjés felületek gondozása Teljes mennyiség: 1 175 m2
IX. Síkosság-mentesítéssel és hóeltakarítással érintett terület Teljes mennyiség: 17 611 m2 + 23 db buszmegálló
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77300000-3
További tárgyak:77310000-6
77340000-5
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77341000-2
77342000-9
90620000-9
90630000-2
90610000-6
90914000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 135000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 385921
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22304 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 030 - 048655
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/12 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1805 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/12 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek a közöttük fennálló vállalkozási keretszerződés Mellékletek Dokumentáció IV. Fejezet: Műszaki leírás (Feladatleírás) elnevezésű melléklete tételeit az alábbiak szerint módosították:
I. Sövények Teljes mennyiség: 13 279 m2 helyett 17 609 m2
II. Kavicsos felületek Teljes mennyiség: 7 614 m2 helyett 6 279, 5 m2
III. Burkolt felületek Teljes mennyiség: 23 856 m2 helyett 36 693,6 m2
IV. Buszmegállók Teljes mennyiség: 23 db helyett 32 db
V. Szeméttárolók Teljes mennyiség: 247 db helyett 280 db
VI. Gyepfelületek gondozása Teljes mennyiség: 215 369 m2 helyett 305 924 m2
VII. Lombgyűjtés Teljes mennyiség: 215 369 m2 helyett 305 924 m2
VIII. Kertek, cserjés felületek gondozása Teljes mennyiség: 1 175 m2 (nem változott)
IX. Síkosság-mentesítéssel és hóeltakarítással érintett terület Teljes mennyiség: 17 611 m2 + 23 db buszmegálló helyett 37 643,6 m2 + 32 db buszmegálló
IV.1.3) A módosítás indoka:
A közbeszerzési eljárás során kibocsátott műszaki melléklet területnagyságra vonatkozó méret és mennyiségi adatai az időközben bekövetkezett területfelületi és területet érintő eszközváltozások okán 2018. július 01. napjáig ténybelileg módosultak. Felek megállapították, hogy az új Kbt. 141. §. szerződésmódosításra előírt követelményei fennállnak. Felek tényként rögzítették, hogy az új Kbt. rendelkezései szerint a módosításra új közbeszerzési eljárás nélkül sor kerülhet.
Felek megállapították, hogy a vállalkozási keretszerződés módosítása nem jár a szerződéses értékek változásával, illetve azzal nem is függ össze, a körülmények változását a Megrendelő kellő gondosság mellett sem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a vállalkozási keretszerződés általános jellegét, az ellenérték sem a keretösszeg tekintetében sem az egységárak vonatkozásában nem változik, új érdemi feltétel nem kerül meghatározásra, a vállalkozási keretszerződés gazdasági egyensúlya nem változik, a vállalkozási keretszerződés tárgyát nem változtatja meg, nem terjeszti ki.
Felek megállapították, hogy a módosítás közbeszerzési szempontból az új Kbt. rendelkezéseinek megfeleltethetően nem lényeges besorolású módosítás.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/06/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/08/07 (év/hó/nap)