Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:15517/2018
CPV Kód:09331200-0
Ajánlatkérő:Nagyszentjános Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagyszentjános, Vasút utca hrsz. 1/7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CEDI Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyszentjános Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18025
Postai cím: Vasút út 1.
Város: Nagyszentjános
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Friderics Cecília polgármester
Telefon: +36 96544030
E-mail: polgarmester@nagyszentjanos.hu
Fax: +36 96544031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyszentjanos.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Helyi gazdaságfejlesztésre Nagyszentjános községben I. ütem” TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosítószámú pályázati forrásból - napelem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331200-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Helyi gazdaságfejlesztésre Nagyszentjános községben I. ütem” TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosítószámú pályázati forrásból - napelem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Nagyszentjános, Vasút utca hrsz. 1/7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
napelemes rendszer kiépítése 18,48 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15460 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Helyi gazdaságfejlesztésre Nagyszentjános községben I. ütem” TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosítószámú pályázati forrásból - napelem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CEDI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pénzverem u. 6.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9030
Ország: HU
E-mail: info@cedi.hu
Telefon: +36 206631066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 206631066
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8178887
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331200-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Nagyszentjános, Vasút utca hrsz. 1/7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
napelemes rendszer kiépítése 18,48 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8178887
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CEDI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pénzverem u. 6.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9030
Ország: HU
E-mail: info@cedi.hu
Telefon: +36 206631066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 206631066
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
3.A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
Nagyszentjános, Vasút utca hrsz. 1/7.
NUTS-kód: HU221
Teljesítési határidő: 2019.06.10.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 munkanapon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.A SZERZŐDÉSES TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK
4.8. Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára átadja a jelen szerződésben meghatározott munkák megvalósítására teljes körű, a Megrendelőre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosításokat:
A biztosítási szolgáltatás mértéke: legalább a nettó vállalkozási díj összegének 10%-a/év és a nettó vállalkozási díj összegének 5%-a/káresemény.
A biztosítási okmányok (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya) jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő változások:
3. A szerződés kivitelezési helye és határideje
Nagyszentjános, Vasút utca hrsz. 1/7.
NUTS kód: HU221
A szerződés a munkaterület átadásának napján lép hatályba, legkésőbb a
"Vállalkozási szerződés "Helyi gazdaságfejlesztésre Nagyszentjános községben I.
ütem" TOP 1.1.3 15 GM1 2016 00001 azonosítószámú pályázati forrásból - épület
és környezet" tárgyú szerződésben foglalt 50%-os készültségi szint elérésének
napján (az épület és környezet kivitelezését magában foglaló szerződés aláírását
követő 195. nap).
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépését követő 130. nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.A SZERZŐDÉSES TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK
4.8. Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a) Teljes körű építési biztosítást, ideértve a szavatossági biztosítást is a
szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésekre, építési anyagokra és segédanyagokra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig.
b) Felelősség biztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés bekövetkezés esetére és 3. személynek okozott kárra az építés kezdetétől a műszaki átadás lezárásáig.
c) Felelősségbiztosítást a Megrendelő ingatlanán az építési területen kívüli - az építési tevékenységgel összefüggésben bekövetkező - személyi és dologi káreseményekre.
A fenti biztosítások Megrendelő felé történő bizonylatolása a szerződéskötéssel
egyidejűleg esedékes.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződő felek a szerződést Projekt megvalósítása céljából a 2015. évi CXLIII.
törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: "Kbt.") rendelkezései szerint
lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írták alá. A szerződés tárgya: "Vállalkozási szerződés "Helyi gazdaságfejlesztésre
Nagyszentjános községben I. ütem" TOP1.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosítószámú pályázati forrásból - napelem"
A másik közbeszerzési eljárás, melynek tárgya "Vállalkozási szerződés "Helyi
gazdaságfejlesztésre Nagyszentjános községben I. ütem" TOP1.1.3-15-GM1-2016-
00001 azonosítószámú pályázati forrásból - épület és környezet" első körben
eredménytelenül zárult, így ennek megvalósítása érdekében ismételt eljárás fog
kiírásra kerülni.
A 2018. július 17-én aláírt szerződés, és annak jelen 1. számú módosítása a
napelemek telepítését foglalja magába a másik eljárás eredményessége esetén
létrejövő épület tetején.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8178887 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8178887 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben