Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/174
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.09.10.
Iktatószám: 15758/2018
CPV Kód: 45236119-7
Ajánlatkérő: Pécsi Vasutas Sportkör
Teljesítés helye: 7622 Pécs Verseny u 21. Hrsz:. 19245/2 atlétika pálya
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Vasutas Sportkör
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33943684
Postai cím: Verseny Utca 11
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czerpán István
Telefon: +36 72514900
E-mail: titikarsag@pvsk.hu
Fax: +36 72514903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pvsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PVSK 8 sávos atlétikai pálya felújítása - korszerű
Hivatkozási szám: EKR000338422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45236119-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PVSK 8 sávos atlétikai pálya felújítása - korszerű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45236119-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs Verseny u 21. Hrsz:. 19245/2 atlétika pálya
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási munkák részletes ismertetése a felhívás mellékletét képező tervdokumentá-cióban és kapcsolódó költségvetésben található.
Főbb munkák:
A teljesítés során megvalósítandó főbb feladatok a műszaki leírásban részletezettek sze-rint:
- az atlétikai pálya sérült műanyag felületén lévő hibahelyek kijavítása után a teljes at-létikai pálya átcsiszolása, kellősítése, 3 mm vastagságban piros polyuretán masszával történő bevonása, piros granulátummal történő megszórása. Az elkészült felületen a Nemzetközi Atlétikai Szövetség előírásainak megfelelő 5 cm széles vonalazás készí-tése a pálya előnyök, gát-akadályhelyekkel együtt. A hármas-távolugró helyek neki-futóiban elugró gerendák elhelyezése, a homokgödrök szennyezett homokjának cse-réje, sérült, hiányzó, balesetveszélyes szerek cseréje, súlylökő-kör javítása, diszkosz-kalapács vető ketrec áthelyezése.
- Az atlétikai pálya öntözőrendszerének felújítása során a gépháznál új ajtó beépítése, régi fedlap átalakítása, zsompszivattyú cseréje, csővezetékhálózat kiépítése szerel-vényekkel, golyós visszacsapóval, elektromos betáp kiépítésével, erősáramú vezér-lőszekrény érintésvédelmi és szabványossági előírások szerinti átépítése, öntözőfe-jek cseréje.
- A atlétikai pálya meglévő világítási oszlopairól a reflektorok, lámpa fejek leszerelése a csatlakozó kábelek és szerelvények bontása. 4 db új acél oszlop építése, a régi és az új oszlopokra LED fényvető lámpatest elhelyezése, műanyag szigetelésű energiaátvi-teli és irányítás-technikai kábel fektetése.
- Lelátó építése térkő burkolat készítésével együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14449 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PVSK 8 sávos atlétikai pálya felújítása - korszerű
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11574576
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 1407-1589
Internetcím(ek): (URL) www.everling.hu
Fax: +36 1273-0074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130088816
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45236119-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45236119-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs Verseny u 21. Hrsz:. 19245/2 atlétika pálya
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási munkák részletes ismertetése a felhívás mellékletét képező tervdokumentá-cióban és kapcsolódó költségvetésben található.
Főbb munkák:
A teljesítés során megvalósítandó főbb feladatok a műszaki leírásban részletezettek sze-rint:
- az atlétikai pálya sérült műanyag felületén lévő hibahelyek kijavítása után a teljes at-létikai pálya átcsiszolása, kellősítése, 3 mm vastagságban piros polyuretán masszával történő bevonása, piros granulátummal történő megszórása. Az elkészült felületen a Nemzetközi Atlétikai Szövetség előírásainak megfelelő 5 cm széles vonalazás készí-tése a pálya előnyök, gát-akadályhelyekkel együtt. A hármas-távolugró helyek neki-futóiban elugró gerendák elhelyezése, a homokgödrök szennyezett homokjának cse-réje, sérült, hiányzó, balesetveszélyes szerek cseréje, súlylökő-kör javítása, diszkosz-kalapács vető ketrec áthelyezése.
- Az atlétikai pálya öntözőrendszerének felújítása során a gépháznál új ajtó beépítése, régi fedlap átalakítása, zsompszivattyú cseréje, csővezetékhálózat kiépítése szerel-vényekkel, golyós visszacsapóval, elektromos betáp kiépítésével, erősáramú vezér-lőszekrény érintésvédelmi és szabványossági előírások szerinti átépítése, öntözőfe-jek cseréje.
- A atlétikai pálya meglévő világítási oszlopairól a reflektorok, lámpa fejek leszerelése a csatlakozó kábelek és szerelvények bontása. 4 db új acél oszlop építése, a régi és az új oszlopokra LED fényvető lámpatest elhelyezése, műanyag szigetelésű energiaátvi-teli és irányítás-technikai kábel fektetése.
- Lelátó építése térkő burkolat készítésével együtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130088816
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11574576
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 1407-1589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1273-0074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Felek a Szerződés 6. pontját (TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE) az alábbi 6.3. ponttal egészítik ki:
„6.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az atlétikai pálya teljes burkolatának befejezése a nem megfelelő időjárási körülmények miatt nem biztosított (az előírt technológiai előírások nem adottak) vállalkozó alapos indokkal akadályközléssel élhet.
Akadályközlés esetében - a minőség biztosítása érdekében a munkaterület továbbra is a vállalkozó birtokában marad ,állagvédelméről a vállalkozó gondoskodni tartozik.”
2.2. Felek a Szerződés 5.1 pontját (Vállalkozó kötelezettségei) az alábbi 5.1.18. ponttal egészítik ki:
„5.1.18. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozás tárgyaként és munkaterületként kijelölt atlétika pálya által körbevett, meglévő füves pálya nem része a munkaterületnek, azt Vállalkozó semmilyen módon nem használhatja. Ezen meglevő füves pályát köteles Vállalkozó saját költségén elkeríteni a munkaterülettől.
Felek megállapodnak abban, hogy az atlétika pálya műanyag felületének újraöntése (retopping), valamint a locsolóhálózat építési munkálatai idejének kivételével Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület által körbevett, meglévő füves pálya harmadik személyek általi megközelítéséről.”
1.1. Felek a Szerződés 5.1 pontját (Megrendelő kötelezettségei) az alábbi 5.2.5. ponttal egészítik ki:
„5.2.5. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanon lévő faház, öltözőn keresztül Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére az elektromos és vízvételi lehetőséget. A csatlakozás és a mérőórák kiépítésének kötelezettsége Vállalkozót terheli, valamint köteles a mérőóra mért adatai alapján az elfogyasztott közművek ellenértékét megfizetni a közműszolgáltatók – Megrendelőre hatályos - árai alapján.”
A Szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Nem lényeges további beruházási elem képezi a további feladatot, a munkaterület részleges elhatárolása (atlétika pálya által körbevett, meglévő füves pálya), valamint mérőórák felszerelése.
Természetéből adódóan más vállalkozó ezt a feladatot nem tudja ellátni.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 130088816 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 130088816 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben