Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:16100/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Pápai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephely 8400 Ajka, Eötvös u. 9. 8400 Ajka, Móra F. u. 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Haus-Ber Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pápai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99601203
Postai cím: Mézeskalács Utca 2.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egyházi Andrea
Telefon: +36 89795211
E-mail: papa@kk.gov.hu
Fax: +36 89795202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/papa
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP–4.1.3–17–energetikai felújítás 6 rész
Hivatkozási szám: EKR000081702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephely 8400 Ajka, Eötvös u. 9. 8400 Ajka, Móra F. u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén (8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) a nyelvoktatáshoz szükséges
tanterem, nyelvi labor – számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-
00112) – opcionális tételeket is tartalmaz a költségvetési kiírás szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00112

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12354 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh_z@chello.hu
Telefon: +36 302576150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39907441
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephely 8400 Ajka, Eötvös u. 9. 8400 Ajka, Móra F. u. 19.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén (8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) a nyelvoktatáshoz szükséges
tanterem, nyelvi labor – számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-
00112) – opcionális tételeket is tartalmaz a költségvetési kiírás szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39907441
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh_z@chello.hu
Telefon: +36 302576150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák megkezdésekor a szerkezeti feltárásokat Kivitelező elvégezte.
A feltárás eredményeként Felek megállapították, hogy a tervezett két elméleti terem összenyitását nem lehet elvégezni. Az korábban is ismert volt, hogy az elbontásra tervezett fal teherhordó fal, mely a felette lévő tetőszerkezet terheit hordja. A terv szerinti megoldás egy kiváltó gerenda beépítésével oldotta volna meg a problémát.
Az azonban csak a feltáráskor derült ki, hogy a teherhordó fal a tereket egy, a födémbe épített ún. felső bordán keresztül adja át a felszerkezetekre.
Ez a vasbeton gerenda kb. 50 cm-el emelkedik a padlósík fölé, gátolva ezzel a két helyiség összenyitását.
A helyszíni egyeztetés során továbbá megállapításra került, hogy a kialakítandó terem a földszinten egy hasonló nagyságú helyiségben megvalósítható, a projekt műszaki tartalmi változása nélkül.

A változások átvezetését Megrendelő az engedélyes és kiviteli tervek is kiegészítésével megtette és az átdolgozott tervdokumentációnak megfelelően kerül kialakításra helyiség.
2. Felek fentiekben rögzített indokok alapján a köztük létrejött Kivitelezési szerződést annyiban módosítják, hogy a feltárások következtében szükséges változások tervi átvezetését követően a kivitelezés az 1. pontban rögzített helyiség vonatkozásában a módosított tervek szerint kerül kivitelezésre.
3. A Szerződés módosítása jogcímeként Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakat jelölik meg, figyelemmel arra, hogy az 1. pontban részletezett körülmények a szerződés megkötésekor nem ismert körülmények voltak, Megrendelő kellő gondossággal sem láthatta előre – csak feltárás követően vált ismertté -, továbbá a szerződés általános jellegét a változás nem érinti és nem eredményez sem határidő, sem vállalkozói díj változást. A szerződésmódosítás feltételei fennállnak .
4. Szerződő Felek a Szerződés jelen változással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák megkezdésekor a szerkezeti feltárásokat Kivitelező elvégezte.
A feltárás eredményeként Felek megállapították, hogy a tervezett két elméleti terem összenyitását nem lehet elvégezni. Az korábban is ismert volt, hogy az elbontásra tervezett fal teherhordó fal, mely a felette lévő tetőszerkezet terheit hordja. A terv szerinti megoldás egy kiváltó gerenda beépítésével oldotta volna meg a problémát.
Az azonban csak a feltáráskor derült ki, hogy a teherhordó fal a tereket egy, a födémbe épített ún. felső bordán keresztül adja át a felszerkezetekre.
Ez a vasbeton gerenda kb. 50 cm-el emelkedik a padlósík fölé, gátolva ezzel a két helyiség összenyitását.
A helyszíni egyeztetés során továbbá megállapításra került, hogy a kialakítandó terem a földszinten egy hasonló nagyságú helyiségben megvalósítható, a projekt műszaki tartalmi változása nélkül.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 287517012 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 242489752 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Részenként a teljes opcióból az alábbiak szerint került lehívásra:
I. rész 10.111.269,- Ft-ból 1.810.110,- Ft
II. rész: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (8400 Ajka, Fürst u. 2. és 8451 Ajka-Padragkút, Iskola u. 30.) 9.305.991,- Ft-ból 762.630,- Ft
III. rész: Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50.) 3.340.000,- Ft-ból 1048285,- Ft
IV. rész: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Széchenyi u. 34/A.) 2.035.000,- Ft-ból 654.288,- Ft
V. rész: Noszlopi Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8456 Noszlop, Sport tér 1.) 11.940.000,- Ft-ból 1.718.892,- Ft
VI. rész: Weöews Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.) 8.295.000,- Ft-ból 130.919,- FtVII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben