Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:17595/2018
CPV Kód:
Ajánlatkérő:Tiszáninneni Református Egyházkerület
Teljesítés helye:Miskolc Kálvin János utca 2. 8527 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: AK16880
Postai cím: Kossuth út 17.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3501
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3646563563
E-mail: phivatal@tirek.hu
Fax: 06-1-782-2788
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében építési beruházás”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében építési beruházás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc Kálvin János utca 2. 8527 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS” MISKOLC KÁLVIN
JÁNOS U. 2. 8527 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN
AZ INFASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS CÉLJA A
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS INFRASTRUTURÁLIS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSÉVEL
EGYIDEJŰLEG EGY OLYAN KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA, AMELY ALKALMASSÁ TESZI AZ OKTATÁSI
INTÉZMÉNYT AZ EGYRÉSZT ANNAK REGIO NÁLIS JELLEGÉBŐL ADÓDÓAN VELE SZEMBEN
TÁMASZTOTT KULTURÁLIS PROGRAMOK BEFOGADÁSÁRA, VALAMINT ARRA, HOGY REGIONÁLIS
TUDÁSKÖZPONTTÁ VÁLJON.
A VENDÉGLÁTOGATÁSOK PROGRAMJAINAK LEHETŐSÉGEIT HATÁROLJÁK BE AZ INTÉZMÉNY SZŰKÖS
INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGAI. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEI SEM ADOTTAK. A KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS TEREK MELLETT NAGYON NAGY SZÜKSÉG
VAN EGY USZODA ÉS EGY TORNATEREM MEGÉPÍTÉSÉRE, ÖLTÖZŐKKEL ÉS KISZOLGÁLÓ TEREKKEL
EGYÜTT. A RENDKÍVÜL SZŰKÖS BELVÁROSI TELEK ADOTTSÁGAI MIATT A KÉT FUNKCIÓT CSAK
EGYMÁS FELETT LEHET ELHELYEZNI, KIHASZNÁLVA A TEREPADOTTSÁGOKAT IS.
A FŐBB MUNKANEMEK: VASBETONSZERKEZET BONTÁSA, ALAPOZÁS,
VASBETONSZEREKEZET-ÉPÍTÉS, KITÖLTŐ FALAZAT ÉS TETŐSZERKEZET KÉSZÍTÉS, BUKOLÁS,
NYÍLÁSZÁRÓ SZERELÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZET, VÍZGÉPÉSZET (IVŐVÍZ SZERELÉS SZENNYVÍZ ÉS
CSATORNA HÁLÓZAT) KÖZPONTI ÉS PADLÓFÚTÉS, SZELLŐZÉS SZERELÉS, ELEKTROMOS HÁLÓZAT
KIÉPÍTÉSE (ERŐÁTVITEL, GYENGEHÁLÓZAT)
MEGLÉVŐ VASBETON SZERKEZETŰ CSARNOK BONTÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA, MINŐSÍTETT
EMELŐHIMBÁVAL, ORGANIZÁLT DARU ÉS ÚTENGEDÉLYEKKEL, A FELADAT ZÁRTSÁGÁRA KÜLÖN
FIGYELEMMEL (TRÉLEREK KÖZLEKEDÉSE, DARU TELEPÍTÉSE, FORGALOM CÉLZOTT IRÁNYÍTÁSA,
TÚLMÉRETES SZÁLLÍTMÁNYOK KÍSÉRÉSE)
A BERUHÁZÁS KERETÉBEN FELÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÉPÜLET MÉRETEI: 3400M2 (KB. 15000 LM3)
7
A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ÚJ - BŐVÍTMÉNYKÉNT FELÉPÜLŐ -
ÉPÜLETSZÁRNYA A TEREPADOTTSÁGOKAT KIHASZNÁLVA RÉSZBEN KÉTSZINTES, RÉSZBEN
NÉGYSZINTES, DE VAN ÖTSZINTES SZÁRNYA IS. A MEDENCETÉR ÉS A FÖLÉ HELYEZETT TORNATERMI
TÉR URALJA A TÖMEGET. A FUNKCIONÁLISAN IS ELVÁLÓ KÉTFÉLE TÉRCSOPORT TARTÓSZERKEZETI
SZEMPONTBÓL IS ELTÉRŐEN KEZELT. A NAGYFESZTÁVOLSÁGÚ TRAKTUSOK RÉSZBEN
ELŐREGYÁRTOTT VÍZSZINTES TARTÓSZERKEZETTEL KÉSZÜLNEK, MONOLIT VB. VERTIKÁLIS
PILLÉREKRE HELYEZVE. A TÖBBSZINTES FEJÉPÜLET VISZONT MÁR TELJESEN MONOLIT VASBETON
SZERKEZETBŐL KÉSZÜL, KÖNNYŰSZERKEZETES MAGASTETŐS LEZÁRÁSSAL. A TÖBB MINT 7,0
MÉTERES SZINTKÜLÖNBSÉG MIATT ELÉG SOK FÖLDBEN LÉVŐ KÜLSŐ
FALSZERKEZET.MEGHATÁROZÓ ADOTTSÁG A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
ELBONTANDÓ TORNATERMÉHEZ TARTOZÓ ÖLTÖZŐ ÉPÜLET. ENNEK MEGTARTÁSÁVAL SZÁMOLUNK,
AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYT EHHEZ KELL CSATLAKOZTATNI, A BENNE LÉVŐ ÖLTÖZŐKET PEDIG CÉLSZERŰ
FELHASZNÁLNI. AZ ALAGSORI SZINTEN A FŐ FUNKCIÓ A MEDENCETÉR ÉS A HOZZÁKAPCSOLÓDÓ
KISZOLGÁLÓ ÉS ÖLTÖZŐTEREK. A FÖLDSZINTEN HELYEZTÜK EL A TETŐTÉRBŐL LEHÚZOTT
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANTERMET ÉS EGY ÚJ TORNASZOBÁT. AZ I. EMELETI SZINTET A KORÁBBIHOZ
KÉPEST MEGNÖVELT ALAPTERÜLETŰ TORNATEREM TÖLTI KI.
II. EMELETI SZINTEN A TORNATERMI LÉGTÉR TÖLTI KI AZ ALAPRAJZ NAGYOBB RÉSZÉT. KÉTSOROS
LELÁTÓ FUT VÉGIG. KÉT OLDALT HELYEZTÜK EL. A SZELLŐZŐGÉPHÁZAKAT. A NAGYOBB GÉPHÁZ AZ
ÖLTÖZŐÉPÜLET TETŐTERÉBE KERÜLT, GÉPÉSZETI CÉLOKRA HASZNOSÍTVA. A KIALAKULT BELSŐ
TETŐTERASZT IS. EBBEN A NAGYOBB ALAPTERÜLETŰ TÉRBEN HELYEZTÜK EL AZ USZODAI
MEDENCETÉR LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉSEIT ÉS A TORNATEREM LÉGTECHNIKÁJÁT. A MÁSIK D-K-I
SAROKBA KERÜLT AZ USZODAI ÖLTÖZŐK SZELLŐZŐJE.
AZ ÚSZÓMEDENCE MONOLIT VB, SZERKEZETŰ, ALATTA A VASALT ALJZAT LEMEZZEL. A MEDENCE
FALAIT ELDILATÁLTUK AZ ÉPÜLETTŐL. A MEDENCESZERKEZETEN A BETONTAKARÁS 6 CM. A
MEDENCE BELÜL RUGALMAS SZIGETELÉSSEL KÉSZÜL ÉS SPECIÁLIS CSEMPÉVEL BURKOLT. A
TERVEZETT ÚSZÓMEDENCE FESZÍTETT VÍZTÜKRŰ, 25 X 13,50 MÉTERES, 337,5 M2 VÍZFELÜLETŰ.
VÍZMÉLYSÉGE 1,30 - 1,60 M.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1783 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A Lévay József Református
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőszinva utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1869968447
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc Kálvin János utca 2. 8527 helyrajzi szám
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS” MISKOLC KÁLVIN
JÁNOS U. 2. 8527 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN
AZ INFASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS CÉLJA A
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS INFRASTRUTURÁLIS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSÉVEL
EGYIDEJŰLEG EGY OLYAN KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA, AMELY ALKALMASSÁ TESZI AZ OKTATÁSI
INTÉZMÉNYT AZ EGYRÉSZT ANNAK REGIO NÁLIS JELLEGÉBŐL ADÓDÓAN VELE SZEMBEN
TÁMASZTOTT KULTURÁLIS PROGRAMOK BEFOGADÁSÁRA, VALAMINT ARRA, HOGY REGIONÁLIS
TUDÁSKÖZPONTTÁ VÁLJON.
A VENDÉGLÁTOGATÁSOK PROGRAMJAINAK LEHETŐSÉGEIT HATÁROLJÁK BE AZ INTÉZMÉNY SZŰKÖS
INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGAI. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEI SEM ADOTTAK. A KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS TEREK MELLETT NAGYON NAGY SZÜKSÉG
VAN EGY USZODA ÉS EGY TORNATEREM MEGÉPÍTÉSÉRE, ÖLTÖZŐKKEL ÉS KISZOLGÁLÓ TEREKKEL
EGYÜTT. A RENDKÍVÜL SZŰKÖS BELVÁROSI TELEK ADOTTSÁGAI MIATT A KÉT FUNKCIÓT CSAK
EGYMÁS FELETT LEHET ELHELYEZNI, KIHASZNÁLVA A TEREPADOTTSÁGOKAT IS.
A FŐBB MUNKANEMEK: VASBETONSZERKEZET BONTÁSA, ALAPOZÁS,
VASBETONSZEREKEZET-ÉPÍTÉS, KITÖLTŐ FALAZAT ÉS TETŐSZERKEZET KÉSZÍTÉS, BUKOLÁS,
NYÍLÁSZÁRÓ SZERELÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZET, VÍZGÉPÉSZET (IVŐVÍZ SZERELÉS SZENNYVÍZ ÉS
CSATORNA HÁLÓZAT) KÖZPONTI ÉS PADLÓFÚTÉS, SZELLŐZÉS SZERELÉS, ELEKTROMOS HÁLÓZAT
KIÉPÍTÉSE (ERŐÁTVITEL, GYENGEHÁLÓZAT)
MEGLÉVŐ VASBETON SZERKEZETŰ CSARNOK BONTÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA, MINŐSÍTETT
EMELŐHIMBÁVAL, ORGANIZÁLT DARU ÉS ÚTENGEDÉLYEKKEL, A FELADAT ZÁRTSÁGÁRA KÜLÖN
FIGYELEMMEL (TRÉLEREK KÖZLEKEDÉSE, DARU TELEPÍTÉSE, FORGALOM CÉLZOTT IRÁNYÍTÁSA,
TÚLMÉRETES SZÁLLÍTMÁNYOK KÍSÉRÉSE)
A BERUHÁZÁS KERETÉBEN FELÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÉPÜLET MÉRETEI: 3400M2 (KB. 15000 LM3)
7
A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ÚJ - BŐVÍTMÉNYKÉNT FELÉPÜLŐ -
ÉPÜLETSZÁRNYA A TEREPADOTTSÁGOKAT KIHASZNÁLVA RÉSZBEN KÉTSZINTES, RÉSZBEN
NÉGYSZINTES, DE VAN ÖTSZINTES SZÁRNYA IS. A MEDENCETÉR ÉS A FÖLÉ HELYEZETT TORNATERMI
TÉR URALJA A TÖMEGET. A FUNKCIONÁLISAN IS ELVÁLÓ KÉTFÉLE TÉRCSOPORT TARTÓSZERKEZETI
SZEMPONTBÓL IS ELTÉRŐEN KEZELT. A NAGYFESZTÁVOLSÁGÚ TRAKTUSOK RÉSZBEN
ELŐREGYÁRTOTT VÍZSZINTES TARTÓSZERKEZETTEL KÉSZÜLNEK, MONOLIT VB. VERTIKÁLIS
PILLÉREKRE HELYEZVE. A TÖBBSZINTES FEJÉPÜLET VISZONT MÁR TELJESEN MONOLIT VASBETON
SZERKEZETBŐL KÉSZÜL, KÖNNYŰSZERKEZETES MAGASTETŐS LEZÁRÁSSAL. A TÖBB MINT 7,0
MÉTERES SZINTKÜLÖNBSÉG MIATT ELÉG SOK FÖLDBEN LÉVŐ KÜLSŐ
FALSZERKEZET.MEGHATÁROZÓ ADOTTSÁG A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
ELBONTANDÓ TORNATERMÉHEZ TARTOZÓ ÖLTÖZŐ ÉPÜLET. ENNEK MEGTARTÁSÁVAL SZÁMOLUNK,
AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYT EHHEZ KELL CSATLAKOZTATNI, A BENNE LÉVŐ ÖLTÖZŐKET PEDIG CÉLSZERŰ
FELHASZNÁLNI. AZ ALAGSORI SZINTEN A FŐ FUNKCIÓ A MEDENCETÉR ÉS A HOZZÁKAPCSOLÓDÓ
KISZOLGÁLÓ ÉS ÖLTÖZŐTEREK. A FÖLDSZINTEN HELYEZTÜK EL A TETŐTÉRBŐL LEHÚZOTT
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANTERMET ÉS EGY ÚJ TORNASZOBÁT. AZ I. EMELETI SZINTET A KORÁBBIHOZ
KÉPEST MEGNÖVELT ALAPTERÜLETŰ TORNATEREM TÖLTI KI.
II. EMELETI SZINTEN A TORNATERMI LÉGTÉR TÖLTI KI AZ ALAPRAJZ NAGYOBB RÉSZÉT. KÉTSOROS
LELÁTÓ FUT VÉGIG. KÉT OLDALT HELYEZTÜK EL. A SZELLŐZŐGÉPHÁZAKAT. A NAGYOBB GÉPHÁZ AZ
ÖLTÖZŐÉPÜLET TETŐTERÉBE KERÜLT, GÉPÉSZETI CÉLOKRA HASZNOSÍTVA. A KIALAKULT BELSŐ
TETŐTERASZT IS. EBBEN A NAGYOBB ALAPTERÜLETŰ TÉRBEN HELYEZTÜK EL AZ USZODAI
MEDENCETÉR LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉSEIT ÉS A TORNATEREM LÉGTECHNIKÁJÁT. A MÁSIK D-K-I
SAROKBA KERÜLT AZ USZODAI ÖLTÖZŐK SZELLŐZŐJE.
AZ ÚSZÓMEDENCE MONOLIT VB, SZERKEZETŰ, ALATTA A VASALT ALJZAT LEMEZZEL. A MEDENCE
FALAIT ELDILATÁLTUK AZ ÉPÜLETTŐL. A MEDENCESZERKEZETEN A BETONTAKARÁS 6 CM. A
MEDENCE BELÜL RUGALMAS SZIGETELÉSSEL KÉSZÜL ÉS SPECIÁLIS CSEMPÉVEL BURKOLT. A
TERVEZETT ÚSZÓMEDENCE FESZÍTETT VÍZTÜKRŰ, 25 X 13,50 MÉTERES, 337,5 M2 VÍZFELÜLETŰ.
VÍZMÉLYSÉGE 1,30 - 1,60 M.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1869968446
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőszinva utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték nem növekedett.
A kivitelezési munkálatok befejezési határideje 2019. 04. 29. napjáról 2019. január 19. napjára módosult, illetve a vállalkozók egymás közötti megállapodása alapján az egyes részszámlákból a vállalkozókat megillető arányok módosultak.
A szerződés 5.3., 4.5., 6.1.2.-6.1.7. pontjait felek az alábbiak szerint módosították:
4.3. A jelen szerződés 1. pontja szerinti kivitelezési munkálatok befejezési határideje: 2019. június 19.
4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során fokozottan figyelembe venni azt a körülményt, hogy tervdokumentációban jelzett jelenlegi kerítés mentén a földalatti távvezeték pár elbontásra kerül a 2017/2018 fűtési szezon végén; amellyel összefüggésben Vállalkozó köteles 2018. szeptember 17. napjával a bontást végző további harmadik személy részére munkaterületet biztosítani, amely kötbérterhes határidő.
6.1.2 Az 1. részszámla a nettó vállalkozói díj 15 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 280.495.267,- Ft összegben oly módon, hogy az 1. részszámla jelen pontban rögzített összegének 85,89 %-áról az FK-RASZTER Zrt., 14,11 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.3 A 2. részszámla a nettó vállalkozói díj 30 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 280.495.267,- Ft összegben oly módon, hogy a 2. részszámla jelen pontban rögzített összegének 85,89 %-áról az FK-RASZTER Zrt., 14,11 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.4 A 3. részszámla a nettó vállalkozói díj 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 373.993.689,- Ft összegben oly módon, hogy a 3. részszámla jelen pontban rögzített összegének 85,89 %-áról az FK-RASZTER Zrt., 14,11 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.5 A 4. részszámla a nettó vállalkozói díj 60 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 186.996.845,- Ft összegben oly módon, hogy a 4. részszámla jelen pontban rögzített összegének 85,89 %-áról az FK-RASZTER Zrt., 14,11 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.6 Az 5. részszámla a nettó vállalkozói díj 80 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 373.993.689,- Ft összegben oly módon, hogy az 5. részszámla jelen pontban rögzített összegének 85,89 %-áról az FK-RASZTER Zrt., 14,11 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.7 A végszámla a műszaki tartalom 100 %-os megvalósítását követően, a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárása után nyújtható be a vállalkozói díj fennmaradó 373.993.689,- Ft részéről, oly módon, hogy a végszámla összegének 85,89 %-áról az FK-RASZTER Zrt., 14,11 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munka során feltárásra került a meglévő távhővezeték nyomvonala. A feltárásból kiderült, hogy az a tervezett résfal nyomvonalába esik, azaz annak kivitelezése a távhővédőcsatorna és távhővezeték elbontása után kezdhető. Fentiek miatt Vállalkozó akadályközléssel élt, melyet a 2018.02.28-ai naplóbejegyzésben rögzített. A kivitelezési munkák keretein belül történő cölöpfal építési munkálatokhoz feltétlenül szükséges volt a Papszer utca forgalomkorlátozása. A közútkezelői hozzájárulást Vállalkozó a Miskolc Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalától megkérte, 2018.03.19.-2018.04.06. közötti időszakra, de ezt a Hivatal elutasította azzal a kitétellel, hogy a teljes lezárás csak 2018.04.09. után lehetséges. Továbbá tárgyi kivitelezés része egy új távhőalagút építése, mely csak akkor építhető meg, ha a régi elbontásra kerül. Az elbontás nem tárgyi Vállalkozási Szerződés része. MIHŐ tájékoztatása alapján az érintett vezetékszakasz üzemeltetésével a fűtési szezon hivatalos vége előtt leáll és azt elbontja 2018.04.03.-2018.04.16. között. A távhővezeték elbontásához Vállalkozó munkaterületet biztosított a MIHŐ részére. Fentieket összegezve tehát a cölöpözés csak a távhővezeték elbontása után kezdődhetett meg, melyhez sem a munkaterület, sem az útlezárási engedély nem állt időben rendelkezésre.
A vállalkozási szerződés 4.3. és a 4.5. pontjaiban rögzített határidők módosítása vált szükségessé, a módosítás tekintetében felek hivatkoznak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára. A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű; figyelemmel arra, hogy az ott rögzített feltételek mindegyike teljesül:
• ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlat-kérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; azaz a közútkezelői hozzá-járulás ill. a lezárás időpontja, valamint a MIHŐ bontási munkálatainak üteme-zése előre nem volt látható;
• cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; ugyanazon munkálatok elvégzése szükséges a vállalkozó részéről; és
• cc) a szerződéses ellenérték nem növekedett.
A Vállalkozók egymás közötti megállapodása alapján az egyes részszámlákból az FK-RASZTER Zrt.-t ill. a Penta Industry Kft.-t megillető arányok módosultak, ezen új arányok alapján jogosultak a vállalkozók számlát kiállítani; ezen belső elszámolás nem érinti sem a vállalkozók által kiállítható részszámlák számát, sem pedig azok összegét.
A közös ajánlattevők egymás közötti díj-megosztása az ajánlattevők belső jogviszonya alapján a vállalkozók saját döntési jogkörébe tartozik, ezen változás miatti módosulás a szerződés szempontjából nem lényeges. A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerű; a módosuló 6.1.2 - 6.1.7 pontok:
• az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoznak meg.
• nem határoznak meg olyan feltételeket sem, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg;
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1869968447 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1869968447 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben