Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:18201/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kulman István
Teljesítés helye:6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331;6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hevesgép Mezőgazdasági, Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft;Építők Oláh Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kulman István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50984240
Postai cím: Nyár Utca 20
Város: Nyárlőrinc
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulman Istvánné
Telefon: +36 303861870
E-mail: kulmanistvan@gmail.com
Fax: +36 17938121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ekr.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisméretű terménytároló építése az ajánlatkérő telephelyén
Hivatkozási szám: EKR000511922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A beruházással az ajánlatkérő az alábbi munkák műszaki leírásban meghatározottak szerinti elvégzésére kér ajánlatot az ajánlattevőktől:
A.) rész: siló szerkezet telepítése, a ki- és betároló technológiával együtt, továbbá villámvédelmi és elektromos munkák,
B.) rész: silóalapok építése
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
A részletes műszaki paramémétereket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 96645483 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Siló szerkezet telepítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A beruházással az ajánlatkérő az alábbi munkák műszaki leírásban meghatározottak szerinti elvégzésére kér ajánlatot az ajánlattevőktől:
A.) rész: siló szerkezet telepítése, a ki- és betároló technológiával együtt, továbbá villámvédelmi és elektromos munkák,
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
A részletes műszaki paramémétereket a műszaki leírás tartalmazza.
A termény betárolását gépesített formában (pl. láncos, serleges vagy egyéb módon működő szállító, illetőleg felhordó segítségével) kell a rendszernek megvalósítania.
A termény tárolása: kör keresztmetszetű szuper stabil falszerkezettel felszerelt két darab fémsilóban, amelyek kapacitása legalább egyenként 2155 m3
Silótartály méretei: 12,73 m névleges átmérő, silópalást magasság 15,91 m, teljes magasság 19,41 m
A falrészek szélállóságát, valamint a tető magas szilárdságát (legalább 75kg/m2 teherviselésre alkalmas legyen) igazolni kell.
A biztonság, az ellenőrzés és a szellőzés biztosítása érdekében a tetőn és a padozaton szellőzőnyílások; a siló oldalán pedig szervizajtó kialakítása szükséges.
A termény kitárolásához a siló centrumában elhelyezett bolygócsigát kell telepíteni, mely a központi garaton, illetve segédgaratokon keresztül gravitációsan már nem ürülő termény esetén segíti a kitárolást.
A siló ventilátorral felszerelt kell, hogy legyen, melynek a légszállítási mennyiségének el kell érnie óránként a 12.000 m3.
Be- és kitároló rendszerek:
A termény kitárolását gépesített formában (pl. láncos, serleges vagy egyéb módon működő szállító, illetőleg tolózárak segítségével) kell a rendszernek megvalósítania.
A termény szakaszos kitárolásának lehetőségét biztosítani szükséges.
A felhordókon legalább háromféle váltó választásának lehetőségével lehessen kiválasztani a munkamenet szerinti terményelvezetést. Ezzel lehetőséget biztosítva a termény átforgatására, továbbá a termény tranzittartályba történő kitárolására.
A be és kitároló rendszerek kapacitásának el kell érni az 50 t/h-t.
Az egyes elemekkel szemben további elvárás:
Láncos szállítók:
Hajtóművel, frekvenciaváltóval, biztonsági érzékelőkkel szerelve. Nagy szilárdságú (DIN 8165 szabvány szerint) acél lánccal és nagy szilárdságú koptató polietilén betéttel szerelve. A berendezés egyéb alkatrészei horganyzott lemezből vagy acéllemezből tüzihorganyzással gyártva.
Serleges felhordók:
Függőleges irányú terményszállító berendezés szemestermények, ömlesztett anyagok szállítására. Anyagtovábbítást a felhordó szárban futó vonóelem nagy szilárdságú 5 szövetbetétes gumihevederre erősített szállító elemekkel, acél serlegekkel történjen.
A serleges felhordók visszafutásgátlóval szereltek legyenek. Az anyag kidobási és érkezési oldalán műanyag kopóbetéttel kell biztosítani a horganyzott felületvédelemmel ellátott egységek tartósságát. A fej és a láb acéllemezből horganyzott felületvédelemmel, a felhordószárak horganyzott acéllemezből szerelve készüljenek.

Surrantócsövek:
Feladata a termény gravitációs mozgatásának biztosítása egy síkban, illetve a futósíktól eltérő irányváltások megvalósítása. További feladata a szemtörés és haladási sebességek csökkentése. A surrantási hosszúságok min. 5 m-es alapértelmezett surrantócsövekből hegesztéses és bilincskötéses eljárással legyenek festett kivitelben kialakítva.
mazza.
A részletes műszaki paramémétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.2-16 program, azonosító: 1803836027
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Silóalapok építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc, NUTS kód HU 331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A beruházással az ajánlatkérő az alábbi munkák műszaki leírásban meghatározottak szerinti elvégzésére kér ajánlatot az ajánlattevőktől:
B.) rész: silóalapok építése
Az „A” részben meghatározott silószerkezet és a henger alakú tárolótartályok biztonságos, építési engedélyben meghatározottak szerinti alapjául szolgáló, 290,39 m2 területű vasbeton fogadószint építése, az ehhez szükséges gépi földkiemelés, talajcsere elvégzésével.
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
A részletes műszaki paramémétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónap) 20
2 3. Hibaelhárítás megkezdésének határideje (óra 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.2-16 program, azonosító: 1803836027
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Siló szerkezet telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hevesgép Mezőgazdasági, Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73170554
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
E-mail: hevesgep@t-online.hu
Telefon: +36 36346622
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36545305
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11163163210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58555970
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hevesgép Mezőgazdasági, Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73170554
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11163163210

Hivatalos név: Lak-Alarm Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90578131
Postai cím: Aradi Út 40
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25746699204

Hivatalos név: Pannonagri Műszaki Tervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72845183
Postai cím: Hőgyes Endre Utca 3. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11193957243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Silóalapok építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építők Oláh Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79986865
Postai cím: Árpád fejedelem Utca 8.
Város: Szentkirály
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6031
Ország: Magyarország
E-mail: epitokolah@freemail.hu
Telefon: +36 302873386
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13188698203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38089513
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hevesgép Mezőgazdasági, Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73170554
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11163163210

Hivatalos név: Építők Oláh Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79986865
Postai cím: Árpád fejedelem Utca 8.
Város: Szentkirály
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13188698203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges