Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:18416/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU211, HU212, HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (EUROUT-FŐBER Konzorcium);FŐBER Zrt. (EUROUT-FŐBER Konzorcium)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2015-00044) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2015-00044) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély település közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben nevesített Ajánlatkérői feladatok ellátása érdekében a jelenközbeszerzési eljárás tárgya: az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőritevékenység ellátása.
A projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00044.
A projekt megnevezése: Észak- és Közép - Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2).
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződés értéke (nettó HUF): 5 835 300 000 HUF.
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem.
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Almásfüzitő, Dunaalmás és Neszmély településeken:
- házi bekötés száma: 376 db,
- gravitációs gerincvezeték hossza: 5410 m,
- nyomott vezeték hossza: 12 200 m,
- átemelők: 8 db,
- házi szennyvízátemelők: 21 db.
Dunaújváros, Kulcs és Rácalmás településen:
- házi bekötés száma: 1970 db,
- gravitációs gerincvezeték hossza: 28 716 m,
- nyomott vezeték hossza: 18 397,9m,
- átemelők: 16 db,
- házi szennyvízátemelők: 131 db.
Pusztaszabolcs településen:
- gravitációs gerincvezeték hossza: 290 m,
- átemelők: 2 db.
Új szennyvíztisztító telep:
Dunaalmás településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 5089 LE.
Tervezett hidraulikai kapacitás: 610 m3/d.
Meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése:
Pusztaszabolcs településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 6584 LE.
Tervezett hidraulikai kapacitás: 700 m3/d.
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbesz. dok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi (építési számlakollaudálás), műszaki felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint)ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra ésmegvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően,
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat,műszaki ellenőr szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozóiköveteléseket, változtatási javaslatokat,
- szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka,közlekedési építmények),
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbájóváhagyásra felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszakiellenőrzése,
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükségeseng. beszerz. és meglétének ellenőrzése,
- Az ép. munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése,
- A kivitelezői szerz. előrehaladásának műszaki dokumentálása,
- Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüz.eljárásban és az azt követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,
- A meglévő és megszerzendő eng. ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, azadatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,
- A Megbízó támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbesz. eljár az építésre irányulótovábbi vsz. előkészítésében és megkötésében,
- A vállalkozói számlák és a hozzá kapcsolódó avk. számlák ellenőrzése és írásos jelentés elkészítéseMegbízó részére valamennyi kivitelezői szerz.-hez kapcsolódóan,
- Mérnöki (nem mint FIDIC Mérnök) tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az AK számára a Projektzárásáig,
- A Megbízó által biztosított FIDIC Mérnök akadályoztatása esetén, annak helyetteseként ellátja a FIDICMérnök képviselője teendőket a Mérnök előzetes írásos felhatalmazása alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 187 - 423147

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2015-00044) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (EUROUT-FŐBER Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐBER Zrt. (EUROUT-FŐBER Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 21200000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bek. a) pont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély település közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben nevesített Ajánlatkérői feladatok ellátása érdekében a jelenközbeszerzési eljárás tárgya: az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőritevékenység ellátása.
A projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00044.
A projekt megnevezése: Észak- és Közép - Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2).
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződés értéke (nettó HUF): 5 835 300 000 HUF.
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem.
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Almásfüzitő, Dunaalmás és Neszmély településeken:
- házi bekötés száma: 376 db,
- gravitációs gerincvezeték hossza: 5410 m,
- nyomott vezeték hossza: 12 200 m,
- átemelők: 8 db,
- házi szennyvízátemelők: 21 db.
Dunaújváros, Kulcs és Rácalmás településen:
- házi bekötés száma: 1970 db,
- gravitációs gerincvezeték hossza: 28 716 m,
- nyomott vezeték hossza: 18 397,9m,
- átemelők: 16 db,
- házi szennyvízátemelők: 131 db.
Pusztaszabolcs településen:
- gravitációs gerincvezeték hossza: 290 m,
- átemelők: 2 db.
Új szennyvíztisztító telep:
Dunaalmás településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 5089 LE.
Tervezett hidraulikai kapacitás: 610 m3/d.
Meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése:
Pusztaszabolcs településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 6584 LE.
Tervezett hidraulikai kapacitás: 700 m3/d.
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbesz. dok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi (építési számlakollaudálás), műszaki felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint)ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra ésmegvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően,
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat,műszaki ellenőr szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozóiköveteléseket, változtatási javaslatokat,
- szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka,közlekedési építmények),
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbájóváhagyásra felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszakiellenőrzése,
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükségeseng. beszerz. és meglétének ellenőrzése,
- Az ép. munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése,
- A kivitelezői szerz. előrehaladásának műszaki dokumentálása,
- Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüz.eljárásban és az azt követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,
- A meglévő és megszerzendő eng. ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, azadatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,
- A Megbízó támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbesz. eljár az építésre irányulótovábbi vsz. előkészítésében és megkötésében,
- A vállalkozói számlák és a hozzá kapcsolódó avk. számlák ellenőrzése és írásos jelentés elkészítéseMegbízó részére valamennyi kivitelezői szerz.-hez kapcsolódóan,
- Mérnöki (nem mint FIDIC Mérnök) tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az AK számára a Projektzárásáig,
- A Megbízó által biztosított FIDIC Mérnök akadályoztatása esetén, annak helyetteseként ellátja a FIDICMérnök képviselője teendőket a Mérnök előzetes írásos felhatalmazása alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20140000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (EUROUT-FŐBER Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐBER Zrt. (EUROUT-FŐBER Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): KSZF 5.1. A megbízási díj: nettó 20.140.000 forint + ÁFA, azaz nettó húszmillió-száznegyvenezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére.
ÁSZF 18. Megbízott a szerződés hatálybalépését követően a V.1 pont szerinti megbízási díj legfeljebb nettó 30 % -ának + ÁFÁ-nak megfelelő előlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.
A szerződés módosításának dátuma: 2018. szeptember 21.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megbízott teljesítése előrehaladásának mértékét és értékét akként kell meghatározni, hogy az építési beruházás jelen szerződés hatályba lépésekor fennálló készültségi fokára tekintettel az építési beruházás teljesítéséhez még szükséges arányú készültségi fokot (100% - aktuális kivitelezési készültség %-ban kifejezve) kell Megbízott ajánlati ára korrekciós faktorának tekinteni és alapul venni, tehát az erre vetített előrehaladás mértéke tekintendő a Megbízotti teljesítés előrehaladása arányának, azaz a teljesítésével arányos számla alapját képező előrehaladásnak.
Megbízott ajánlati árának korrekciós faktora 95,00%
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20140000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben