Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:18545/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Ugod Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8564 Ugod, Kossuth Lajos utca 32, hrsz.: 427.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ugod Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95169583
Postai cím: Kossuth Utca 32.
Város: Ugod
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8564
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Tibor
Telefon: +36 89353313
E-mail: ugod@globonet.hu
Fax: +36 89353303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00028 Közös önkormányzati hi
Hivatkozási szám: EKR000585392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Br. 480m2 alapterületű épület energetikai felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00028 Közös önkormányzati hi
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8564 Ugod, Kossuth Lajos utca 32, hrsz.: 427.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyílászárók cseréje korszerű, fokozottan hőszigetelt műanyag szerkezetekre, a szükséges helyreállítási munkálatokkal, bádogozással
- Meglévő vizesblokk átalakítása
- Akadálymentes WC kialakítása
- Akadálymentes parkoló kialakítása
- Infokomunikációs akadálymenteítés kiépítése
- Rámpa építése
- Térburkolat építése
- Épület fűtési rendszerének felújítása energiatakarékos gázkazánnal,
radiátorokkal
- Homlokzati hőszigetelés készítése állványozással
- Napelemes rendszer telepítése
- Világítás korszerűsítés
- Burkolatok felújítása
Az épület szerkezeti leírása:
Az „U” alaprajzú épület teherhordó szerkezetét, 38 -51 cm vastag téglafalak alkotják. A
válaszfalak 12 cm vastagok. Födémszerkezete fafödém. Az épület fűtése jelenleg a
pincében elhelyezett vegyestüzelésű kazánnal és radiátorokkal biztosított. Az épület az
ivóvíz-, földgáz-, elektromos-, szennyvíz hálózatba bekapcsolt.
Alkalmazott épületszerkezeti anyagok:
Válaszfalak: POROTHERM N+F válaszfallapokból készülnek, a nyílások felett
POROTHERM A10 áthidalók beépítésével.
Aljzatok: A vizesblokk felújítása során a meglévő rétegrend elbontásra kerül, majd a
folyosóval azonos szinten új rétegrend készül.
Nyílászárók: Új, fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre,
fehér színben. A meglévő faablakok és faajtók cseréje Uw=1,0 W/(m2*K), hőátbocsátási
tényezőjű nyílászárókra. A közelmúltban cserélt műanyag nyílászárók (utcafront)
változatlanok maradnak.
Homlokzati hőszigetelés: Homlokzati fal hőszigetelése 15 cm vastagságú
AUSTROTHERM Grafit Reflex EPS-80 expandált polisztirol lemezzel. A vizesblokkban a
padlószerkezetbe 10 cm vtg. Hőszigetelés készül.
Födém hőszigetelés: Födém hőszigetelése 25 cm vtg
Lábazat hőszigetelése: Lábazat hőszigetelése 10 vtg.
szigeteléssel készül.
Padló hőszigetelése: AUSTROTHERM AT-N100 hőszigeteléssel készül.
Vakolatok: A belső falakon a keskeny vakolásoknál, javításoknál Hvb 8-as felületképző
habarcs készül, diszperziós festéssel ellátva.
Bádogozás: Az új nyílászáróknál a párkányokat színes, műanyag bevonatú lemezzel
kell ellátni.
Burkolatok: Az irodákban a meglévő burkolatok elbontása után új laminált parketta
burkolat készül.
Épületgépészet: Az épület gépészeti rendszerét a bővítés miatt át kell alakítani. Az épület vízellátása
jelenleg a meglévő külső közműhálózatról került kiépítésre. A felújítás nem érinti.
Jelenleg az épületben a pincében található kazán biztosítja a fűtési melegvízellátást, a
falon szerelt vezetékekkel, radiátoros hőleadókkal.
Az épület elektromos energia, földgáz, ivóvíz ellátását a kiépített hálózat biztosítja. Az
épület kapcsolódik a telefonhálózathoz.
Vízellátás: A külső közműhálózatról meglévő bekötéssel.
Meleg vízellátás: Az épület használati meleg vízellátását jelenleg elektromos
forróvíztárolóval biztosítják. A felújítás folyamán nem változik.
Fűtés: Az épület fűtését jelenleg 1 db kazánnal, meleg vizes rendszerrel, radiátorok
biztosítják. Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs gázkazánnal (min. 24 kW,
max. 30 kW), termosztatikus radiátor szelepekkel és heti időprogramok beállítására
alkalmas szabályozási rendszer kialakításával történik.
Napelemes rendszer kialakítása: 5,00 kWp WINAICO WST-250P6 polikristályos
napelem rendszer alkalmazása. A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20
év, legalább 80%-os teljesítményre. A napelemnek meg kell felelnie az EN 61730
szabvány előírásainak.
Világításkorszerűsítés: 38 db hagyományos izzó kiváltása kompakt fénycsőre (11W/db). A házasságkötő teremben, itt nem történne világító test csere. 13 db hagyományos izzót tartalmazó
világítótest cseréje 13 db ledes világítótestre. Fényhasznosítás min. 90 Lm/W. Pl. VTAC
Europe ledes mennyezeti lámpatest. 11 db hagyományos 3, illetve 4 fénycsöves,
burkolattal ellátott, vasmagos előtétes armatúra cseréje 11 db alumínium duplaparabola
tükrös, elektronikus előtéttel ellátott, 4 db T5 fénycsöves mennyezeti világító testre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap.) Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást érté-keli (0-36 hónap), legkedvezőbb szintje 36 hónap. 20
2 3. A szakember szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00028
II.2.9) További információ:
Értékelési ponttartomány 0-10. 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes aranyosítás; 3.r: egyenes arányosítás. Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00028 Közös önkormányzati hi
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges