Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:19091/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:Alsónémedi Halászy K. utca külterületi szakasz, Tankcsapda út és a GLS Európa utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58724013
Postai cím: Fő Út 58
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Letenyei-Stróbl Orsolya
Telefon: +36 29337101
E-mail: stroblorsolya@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsonemedi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Halászy K., Tankcsapda, GLS Európa utca felújítás
Hivatkozási szám: EKR000329992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Halászy K., Tankcsapda, GLS Európa utca felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónémedi Halászy K. utca külterületi szakasz, Tankcsapda út és a GLS Európa utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Halászy K. utca külterületi szakasz felújítása:
A Halászy K. utca külterületi szakaszának hossza 720 méter. A jelenlegi szilárd burkolatú út szélessége 4 méter, jelentősen repedezett, kátyús. A forgalom nagy része mezőgazdasági járművekből áll, melyek a keskeny burkolaton nem férnek el egymással szemben. A felújítás során a burkolat szélessége 5,6 m lesz, mindkét szélén süllyesztett szegéllyel és 1,0 m szélességben 15cm vastag M22 stabilizált padkával megtámasztva.
A Tankcsapda út az 5.sz. I. rendű főút és a 4604 j. összekötő út között található. A felújítással érintett út hossza 369 méter. A tervezett beavatkozás nem érinti az országos közutat, beavatkozás határa minden esetben az országos közút határán kívül található aszfalt slussz. A 0+000-0+125 km sz közötti szakaszon a meglévő útpálya felületén helyenként hálós repedés található, azonban a pálya tönkremenetelére utaló süllyedések vagy nagy kiterjedésű kátyúk nem találhatóak, felület zártnak mondható. A Vállalkozói út csatlakozásától a szakasz vége felé aszfalt makadám réteg található. 0+000 – 0+125 km sz. között profil marást követően 5cm vtg. AC11 j. aszfalt kopóréteg kerül terítésre. A burkolat szélessége igazodik a meglévő kialakításhoz. A 0+125 km szelvénytől a tervezett utca a meglévő utcákhoz igazodva, valamint az Önkormányzati igényeket figyelembe véve 6,50m széles tető szelvényű burkolt útként került kialakításra, 3,0m széles forgalmi sávokkal valamint 25-25cm széles biztonsági sávval.
Mechanikai stabilizációs útpadka 1,5-1,5m széles 5% oldalesésű.
A GLS Európa utca a logisztikai bázis előtt húzódik. A felújítással érintett út hossza 75 méter. A 0+000 szelvényben csattlakozunk a meglévő aszfalt burkolathoz, majd a 0+075 km szelvényt követően 11 méter hosszban sárrázó burkolatot építünk. A burkolat szélessége 6,0 méter, a burkolatszéleket süllyesztett szegéllyel támasztjuk meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15570 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Halászy K., Tankcsapda, GLS Európa utca felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon: 0624370584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0624370584
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101835993
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónémedi Halászy K. utca külterületi szakasz, Tankcsapda út és a GLS Európa utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Halászy K. utca külterületi szakasz felújítása:
A Halászy K. utca külterületi szakaszának hossza 720 méter. A jelenlegi szilárd burkolatú út szélessége 4 méter, jelentősen repedezett, kátyús. A forgalom nagy része mezőgazdasági járművekből áll, melyek a keskeny burkolaton nem férnek el egymással szemben. A felújítás során a burkolat szélessége 5,6 m lesz, mindkét szélén süllyesztett szegéllyel és 1,0 m szélességben 15cm vastag M22 stabilizált padkával megtámasztva.
A Tankcsapda út az 5.sz. I. rendű főút és a 4604 j. összekötő út között található. A felújítással érintett út hossza 369 méter. A tervezett beavatkozás nem érinti az országos közutat, beavatkozás határa minden esetben az országos közút határán kívül található aszfalt slussz. A 0+000-0+125 km sz közötti szakaszon a meglévő útpálya felületén helyenként hálós repedés található, azonban a pálya tönkremenetelére utaló süllyedések vagy nagy kiterjedésű kátyúk nem találhatóak, felület zártnak mondható. A Vállalkozói út csatlakozásától a szakasz vége felé aszfalt makadám réteg található. 0+000 – 0+125 km sz. között profil marást követően 5cm vtg. AC11 j. aszfalt kopóréteg kerül terítésre. A burkolat szélessége igazodik a meglévő kialakításhoz. A 0+125 km szelvénytől a tervezett utca a meglévő utcákhoz igazodva, valamint az Önkormányzati igényeket figyelembe véve 6,50m széles tető szelvényű burkolt útként került kialakításra, 3,0m széles forgalmi sávokkal valamint 25-25cm széles biztonsági sávval.
Mechanikai stabilizációs útpadka 1,5-1,5m széles 5% oldalesésű.
A GLS Európa utca a logisztikai bázis előtt húzódik. A felújítással érintett út hossza 75 méter. A 0+000 szelvényben csattlakozunk a meglévő aszfalt burkolathoz, majd a 0+075 km szelvényt követően 11 méter hosszban sárrázó burkolatot építünk. A burkolat szélessége 6,0 méter, a burkolatszéleket süllyesztett szegéllyel támasztjuk meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101835993
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon: +36 24370584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24370584
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás tartalma:
Szerződés 8.6. pont:
Eredeti szerződési feltétel:
Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.
Módosítást követően az adott szerződési feltétel:
A tárgyi munka nem fordított ÁFÁ-s, mert nem építési engedély köteles.
A módosítás indoka:
Halászy K. utca külterületi szakasz, Tankcsapda út és a GLS Európa utca esetében a felújítás, építés kivitelezés nem építés engedély köteles.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi munka nem fordított ÁFÁ-s, mert nem építési engedély köteles.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 101835993 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 101835993 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben