Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:19276/2018
CPV Kód:45234120-3
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNAGÉP Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: beszerzési főosztályvezető
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Száva kocsiszín hátsó udvari líravágány átépítése
Hivatkozási szám: TB-209/16
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234120-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Száva kocsiszín hátsó udvari líravágány átépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234127-2
További tárgyak:45234126-5
45234160-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Száva kocsiszín hátsó udvari líravágány átépítése
9 csoport kitérő, 1 csoport átszelési kitérő és 1 csoport átszelés cseréje, valamint 46 db felsővezeték tartó oszlop állítása teljes átszereléssel, vágány víztelenítés kiépítése és váltófűtés beépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
163 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Száva kocsiszín hátsó udvari líravágány átépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNAGÉP Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csépi út 221.
Város: Tököl
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2316
Ország: HU
E-mail: dunageprt@dunageprt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 544892001
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234120-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234127-2
További tárgyak:45234126-5
45234160-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Száva kocsiszín hátsó udvari líravágány átépítése
9 csoport kitérő, 1 csoport átszelési kitérő és 1 csoport átszelés cseréje, valamint 46 db felsővezeték tartó oszlop állítása teljes átszereléssel, vágány víztelenítés kiépítése és váltófűtés beépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 561392001
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNAGÉP Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csépi út 221.
Város: Tököl
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2316
Ország: HU
E-mail: dunageprt@dunageprt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a használatbavételi engedély kiadásának feltétele független tanúsító szervezet tanúsítása. A Vállalkozó feladata a Tanúsító által kért iratok, mérések, jegyzőkönyvek, és egyéb dokumentumok biztosítása 2019. február 24. napjáig A használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása a Megrendelő feladata.
A tanúsítás értéke általános forgalmi adó nélkül számított 15 millió Ft, mely összeggel szükséges megemelni az Építési Beruházás ellenértékét 495 810 910 Ft-ról 510 810 910 Ft-ra.
Tekintettel a tanúsítási folyamatra, módosítani szükséges a részszámlázási feltételeket. Az első három részszámla a vállalkozói díj megfizetésére irányul, míg a 4. részszámla és a végszámla a tanúsítás kifizetésére. A tanúsítási díj kifizetése összhangban van a tanúsítás folyamatával.
A tartalékkeret emelése is elengedhetetlen a felmerült, előre nem látható pótmunkák elvégzésének szükségessége miatt, a tartalékkeret összege 50 581 091 Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 15%-át.
A szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték 544 892 001 forint összegről 561 392 001 forint összegre történő megemelése 3,03%-os növekedést eredményez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 544892001 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 561392001 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben