Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:19962/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Janta- Bau Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15450
Postai cím: Ábrányi Kornél tér 6
Város: Nyírábrány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4264
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyíri Béla
Telefon: (52) 208-009
E-mail: pm@nyirabrany.hu
Fax: (52) 208-009
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Gyermekjóléti szolgálati épület energetika korszerűsítése” az alábbiak szerint:
• gyermekjóléti épület, Hajnal utca 2. szám alatt lévő épület energetika felújítására kerül sor, mely a külső homlokzati nyílászáróit, hőszigetelését tető és homlokzati felületeken és a fűtés korszerűsítését oly módon, hogy az alkalmas legyen egyidejűleg továbbra is a korábbi funkciójára.
• A hőszigetelt szerkezetek: homlokzaton EPS H80 Grafitos expandált polisztirol kemény hab, lábazaton XPS 300 WB. Födémen szálas szigetelő anyagok kerülnek elhelyezésre 15 cm vtg-ban. Épület gépészet:
Az energetikai felújítás során a kazánok és a szükséges kiegészítők kerülnek cserére és korszerűsítésre. Nyílászárók: Műanyag hőszigetelt, hőhídmentes, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, 5 kamrás PVC profillal, (UW=1,15 W/m2K).
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00032

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01265 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben”-Gyermekjóléti szolgálati épület energetika korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Janta- Bau Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4254 Nyíradony, Széchényi utca 43.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25288388
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyermekjóléti szolgálati épület energetika korszerűsítése” az alábbiak szerint:
• gyermekjóléti épület, Hajnal utca 2. szám alatt lévő épület energetika felújítására kerül sor, mely a külső homlokzati nyílászáróit, hőszigetelését tető és homlokzati felületeken és a fűtés korszerűsítését oly módon, hogy az alkalmas legyen egyidejűleg továbbra is a korábbi funkciójára.
• A hőszigetelt szerkezetek: homlokzaton EPS H80 Grafitos expandált polisztirol kemény hab, lábazaton XPS 300 WB. Födémen szálas szigetelő anyagok kerülnek elhelyezésre 15 cm vtg-ban. Épület gépészet:
Az energetikai felújítás során a kazánok és a szükséges kiegészítők kerülnek cserére és korszerűsítésre. Nyílászárók: Műanyag hőszigetelt, hőhídmentes, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, 5 kamrás PVC profillal, (UW=1,15 W/m2K).
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25052535
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Janta- Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4254 Nyíradony, Széchényi utca 43.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás jellegét tekintve nem lényeges körülményre vonatkozik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása azon körülmény miatt vált szükségessé, hogy Vállalkozói jelzés történt arról, hogy az ajánlatban feltűntetett bizonyos, - az egyenértékűségi nyialtkozatban meghatározott- tételek esetében azzal egyenértékű terméket kíván a kivitelezés során felhasználni. Ezek egyenértékűségét a műszaki ellenőr, illetve a tervező is igazolta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25288388 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25052535 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben