Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:20026/2018
CPV Kód:45212310-2
Ajánlatkérő:Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Kína/Sanghaj, China International Import Expo Bureau vásárigazgatóság, No. 333, Songze Avenue, Qingpu District agrárstand: 8. 2 csarnok, B4-02; 90 m2 látványkonyha: 5.2 csarnok, A06., 40 m2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engineering Ltd.
Ajánlatkérő típusa:Közfeladatot ellátó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Agrármarketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kossuth Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.amc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közfeladatot ellátó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Agrármarketing
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CIIE kiállításon 2 stand kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000670012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kína/Sanghaj helyszínen 2018. november 5-10. napja között megrendezésre kerülő China International Import Expo kiállításon 1 db 90 m2 agrárstand és 1 db 40 m2 látványkonyha kiállítási stand teljes körű kivitelezése és üzemeltetése, valamint bontása a lentiek szerint:
Kiállítás ideje: 2018. november 5-10.
Standok száma: 2 db:
-agrárstand: 8. 2 csarnok, B4-02; 90 m2
-látványkonyha: 5.2 csarnok, A06., 40 m2
Az agrárstand egy 9 x 10 m2-es sarokstand. A látványkonyha a 8 x 32 m-es nemzeti standon kap helyet a csatolt tervnek megfelelően. A látványkonyha kialakításánál figyelemmel kell lenni a fogadó stand kialakítására, valamint együtt kell dolgozni ezen stand kivitelezőjével (közös munkaterület). A látványkonyhát a megépítésre vonatkozó teljesítési véghatáridőt megelőző 2 munkanappal teljeskörűen be kell üzemelni és legalább 6 órás sikeres próbaüzemet kell lebonyolítani. Továbbiak a dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54721050 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CIIE kiállításon 2 stand kivitelezése építési ber
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés helye: Kína/Sanghaj, China International Import Expo Bureau vásárigazgatóság, No. 333, Songze Avenue, Qingpu District
agrárstand: 8. 2 csarnok, B4-02; 90 m2
látványkonyha: 5.2 csarnok, A06., 40 m2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kína/Sanghaj helyszínen 2018. november 5-10. napja között megrendezésre kerülő China International Import Expo kiállításon 1 db 90 m2 agrárstand és 1 db 40 m2 látványkonyha kiállítási stand teljes körű kivitelezése és üzemeltetése, valamint bontása a lentiek szerint:
Kiállítás ideje: 2018. november 5-10.
Helyszíne: Shanghai, National Exhibition and Convention Centre (Laigang Rd, Qingpu Qu, Shanghai, Kína).
Standok száma: 2 db:
-agrárstand: 8. 2 csarnok, B4-02; 90 m2
-látványkonyha: 5.2 csarnok, A06., 40 m2
Az agrárstand egy 9 x 10 m2-es sarokstand. A látványkonyha a 8 x 32 m-es nemzeti standon kap helyet a csatolt tervnek megfelelően. A látványkonyha kialakításánál figyelemmel kell lenni a fogadó stand kialakítására, valamint együtt kell dolgozni ezen stand kivitelezőjével (közös munkaterület).
Ajánlattevő feladata a fent írt kiállítási standok kulcsrakész megvalósítása ( ajánlatkérő által átadott tervdokumentáció és a vásárigazgatóság előírásai szerint a kiállítási stand építmények felépítése, a digitális tartalmi elem hordozók felépítése majd a kiállítás zárását követően az építmények előírás szerinti bontása, továbbá műszaki szervezés, gyártás, szállítás, kivitelezés, elektromos szerelési munkák, bekötések, standelemek és egyéb berendezési tárgyak, felszerelések, standellátmány biztosítása, standüzemeltetés és bontás).
A standokat a műszaki leírás és annak mellékleteként kiadásra kerülő, installációs terveket tartalmazó építészeti terv alapján kell megvalósítani.
Építési munka célja: a China International Import Expo (CIIE) kiállításon kiemelt megjelenést megtestesítő kiállítási stand épület kivitelezése a hozzá kapcsolódó digitális tartalmi elem hordozó elemek megépítésével együtt.
Építési munka kivitelezésének véghatárideje:
A látványkonyha tekintetében 2018. október 23. napja 22 óra, az agrárstand tekintetében 2018. november 02. 20:00 óra azzal, hogy a kiállítás zárását követően a felépített építményt a vásárigazgatóság előírásai szerint legkésőbb 2018. november 12. napja 22 óráig el kell bontani.
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a kiállítási stand építmény teljesen felszerelve valamennyi funkciójával 2018. november 2. napjára maradéktalanul elkészüljön. Mindemellett a vásárigazgatóság előírása szerint a látványkonyhának helyet adó csarnokban az építési munkálatok elvégzésére szigorúbb határidő van érvényben, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles a látványkonyha tekintetében 2018. október 23. napja 22 óráig befejezni a kivitelezést a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően. A kivitelezésre 13 nap áll rendelkezésre
Vásárigazgatóság: China International Import Expo Bureau
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 13 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva tartalékkerettel Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Érvénytelen az ajánlat ha AT nem a vásárigazgatóság által jóváhagyott kivitelező cég vagy a teljesítés kivitelezésébe nem von be a vásárigazg által előírt listában szereplő kínai cége(ke)t vagy nem rendelkezik a Secretariat of China International Import Expo Organizing Committee Office engedélyével.
AK az alábbi értéket meghaladó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja:54.722.000 Ft tartalékkerettel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CIIE kiállításon 2 stand kivitelezése építési ber
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engineering Ltd.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42126731
Postai cím: Chongming Xian, Chen Hai Gong Lu San Xing Duan No. 299 Block 5 Room 215
Város: Shanghai
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 202152
Ország: Kína
E-mail: 58703917@qq.com
Telefon: +86 18968228027
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 91310230574109590X
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54722000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54721050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engineering Ltd.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42126731
Postai cím: Chongming Xian, Chen Hai Gong Lu San Xing Duan No. 299 Block 5 Room 215
Város: Shanghai
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 202152
Ország: Kína
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 91310230574109590X

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges