Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:20027/2018
CPV Kód:45212310-2
Ajánlatkérő:Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Kína/Sanghaj, China International Import Expo Bureau vásárigazgatóság, No. 333, Songze Avenue, Qingpu Districtcím, 5-ös csarnok, 2. emelet, A06-os stand.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engineering Ltd.
Ajánlatkérő típusa:Közfeladatot ellátó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kereskedelemfejlesztés, promóció
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62340403
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kereskedohaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kereskedohaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közfeladatot ellátó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelemfejlesztés, promóció
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: China Int. Import Expo kiállítási stand építés
Hivatkozási szám: EKR000597672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kína/Sanghaj helyszínen 2018. 11. 5-10. napja között megrendezésre kerülő China International Import Expo kiállításon 256 m2-es „Magyarország” stand teljes körű kivitelezése és üzemeltetése valamint bontása a dokumentációban írtak szerint:
AzAjánlatkérő által átadott koncepció és látványterv és építészeti tervdokumentáció szerinti kiállítási stand építmény felépítése, bontása, digitális tartalom gyártása, digitális tartalmi elem hordozó felépítése, bontása és stand üzemeltetése, vásárigazgatósággal való kapcsolattartás, és kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzése.
Építési munka célja:China International Import Expo (CIIE) kiállításon kiemelt Magyarország megjelenést megtestesítő kiállítási stand épület kivitelezése a hozzá kapcsolódó digitális tartalmi elem hordozó elemek megépítésével együtt.
Építési munka helyszíne: National Exhibition and Convention Center, Sanghaj (NECC) Standszám: 5-ös csarnok 2. emeletA06 Építési munka kivitelezésének véghatárideje: 2018.10.23. 22:00 óra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62999075 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: China Int. Import Expo kiállítási stand építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés helye: Kína/Sanghaj, China International Import Expo Bureau vásárigazgatóság, No. 333, Songze Avenue, Qingpu Districtcím, 5-ös csarnok, 2. emelet, A06-os stand.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kína/Sanghaj helyszínen 2018. november 5-10. napja között megrendezésre kerülő China International Import Expo kiállításon 256 m2-es „Magyarország” stand teljes körű kivitelezése és üzemeltetése az átadott látvány és koncepció terv alapján”
Kína/Sanghaj helyszínen 2018. november 5-10. napja között megrendezésre kerülő China International Import Expo kiállításon 256 m2-es „Magyarország” stand teljes körű kivitelezése és üzemeltetése valamint bontása a lentiek szerint:
Az Ajánlatkérő által átadott koncepció és látványterv és építészeti tervdokumentáció szerinti kiállítási stand építmény felépítése, bontása, digitális tartalom gyártása, digitális tartalmi elem hordozó felépítése, bontása továbbá stand üzemeltetése, vásárigazgatósággal való kapcsolattartás, és kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzése.
Építési munka célja: a China International Import Expo kiállításon kiemelt Magyarország megjelenést megtestesítő kiállítási stand épület kivitelezése a hozzá kapcsolódó digitális tartalmi elem hordozó elemek megépítésével együtt.
Építési munka elvégzésének helyszíne: National Exhibition and Convention Center Standszám: 5-ös csarnok, A06
Építési munka kivitelezésének véghatárideje: 2018. október 23. napja 22 óra azzal, hogy a kiállítás zárását követően a felépített építményt a vásárigazgatóság előírásai szerint legkésőbb 2018. november 12. napja 22 óráig el kell bontani.
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a kiállítási stand építmény teljesen felszerelve valamennyi funkciójával. november 2. napjára maradéktalanul elkészüljön, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles 2018. október 23. napján 22:00 óráig befejezni a kivitelezést a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően. A kivitelezésre 29 nap áll rendelkezésre 2018. szeptember 25. napjától.
Stand mérete: 256 m2-es, 8 x 32 m-es szigetstand
Vásárigazgatóság: China International Import Expo Bureau
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 29 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF (egyösszegű átalányár) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Érvénytelen az ajánlat ha az AT nem a vásárigazgatóság által jóváhagyott kivitelező cég vagy a teljesítés kivitelezésébe nem von be a vásárigazgatóság által előírt listában szereplő kínai cége(ke)t vagy nem rendelkezik a Secretariat of China International Import Expo Organizing Committee Office (中国国际进口博览会筹委会办公室秘书处) vagy China International Import Expo Operation Coordination Group engedélyével.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: China Int. Import Expo kiállítási stand építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engineering Ltd.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42126731
Postai cím: Chongming Xian Chen Hai Gong Lu San Xing Duan No. 299 Block 5 Room 215
Város: Shanghai
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 202152
Ország: Kína
E-mail: 58703917@qq.com
Telefon: +86 18968228027
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 91310230574109590X
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62999075
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Shanghai Lan Bing Decoration and Design Engineering Ltd.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42126731
Postai cím: Chongming Xian Chen Hai Gong Lu San Xing Duan No. 299 Block 5 Room 215
Város: Shanghai
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 202152
Ország: Kína
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 91310230574109590X

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges