Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:20250/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ), HU212;2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ);2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZaFiR Mérnök Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Evergreen Kereskedelmi Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság;Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99127714
Postai cím: Erdész Utca E
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34300115
E-mail: iroda@hidasesszucs.hu
Fax: +36 34300115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vvhulladekkezelo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vvhulladekkezelo.hu
 
Hivatalos név: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11078012
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34300115
E-mail: iroda@hidasesszucs.hu
Fax: +36 34300115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunavertes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunavertes.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NHSZ VV Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tűzkár helyreállítási munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000500982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épület előtt tárolt hulladék öngyulladással kigyulladt. A keletkezett tűz a csarnok belsejébe átterjedt és szétterjedt. A csarnok teljes villamossági hálózatán zárlatok alakultak ki, megolvadtak, eldeformálódtak az ablakok, megsérült a polikarbonát tetővilágító illetve a trapézlemez is. A hibák számának nagysága miatt a teljes csarnok feszültségmentesítése vált szükségessé.
Szükséges a tűzben megsérült épületrészek és eszközök (gépek) javítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86223147 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: I. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45260000-7
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ), HU212
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tartószerkezet, Kábeltálcák:
Az épületvillamossági hálózat tartószerkezeteinek nagy része a tető alatti részben van felszerelve. A fém kábeltálcák tartószerkezete és a tálcák nem sérültek meg. A tálcából leágaztatott áramkörök MÜ I védőcsőben vannak vezetve. Ezek a tartószerkezetek a fellépő magas hőmérséklet miatt elveszítették funkciójukat. A tálcákra szerelt kötődobozok megolvadtak és használhatatlanná váltak.
Kábelek:
A kábelek döntő többsége a magasan felszerelt kábeltálcákon futott illetve az ott felszerelt villanyszerelési kötődobozból ágaztatták a lentebb felszerelt csatlakozótáblákig, elosztókig ezért magas hőnek volt kitéve hosszú ideig.
A tálcában olyan mértékű sérülést szenvedett a kábelek köpeny és a belső erek szigetelése, hogy az már biztonsággal a funkcióját nem tudja betölteni. Még a kábeltálca alatti térben 5 -6 méter magasságban is elolvadtak a kábelek szigetelései.
Lámpatestek, Elosztók, berendezési tárgyak:
A csarnok általános világítása 400W-os fémhalogén csarnokvilágítókkal van kialakítva melyek a csarnok tetőszerkezetéhez vannak függesztve felszerelve. Ezek egytől egyig megsérültek. A mennyezetre szintén függesztve van felszerelve a biztonsági világítás egy része, ami szintén megsemmisült. Illetve az oldalfalra felszerelt biztonsági világítás és az irányfény világítás is olyan szerelési magasságban volt, hogy azok is megsérültek a kialakult hőmérséklet miatt. A csarnok külső világításának felülvizsgálata során a tűzfészekhez közeli fémhalogén reflektorokból 6db-nál találtunk olyan sérülést, ami miatt azokat cserélni kell. Továbbá a tűzfészekhez közel 2db 1-es típusú csatlakozó tábla sérült, meg ami miatt ezeket is ki kell cserélni.
Az Épület csatlakozó, betápláló kábele földben érkezik az elektromos kapcsolótérbe ezáltal nem volt hőhatásnak kitéve.
Megállapítás:
Az épületben olyan mértékben sérült a belső kábelezés és a világítási rendszer hogy a belső kábelezés teljes egészét cserélni kell. Az épület belsejében a csarnokrészben felszerelt csarnokvilágító lámpákat, biztonsági világító lámpákat és az irányfény lámpákat cserélni kell, és a külső homlokzaton a tűzfészek közelébe eső 6db külső reflektort cserélni kell.
Mivel az épület funkciója és energiaigénye nem változik, és a feladatok ellátásához az épület létesítésekor kialakított műszaki tartalom megfelelő, ezért a meglévő megsérült szerelést kell helyreállítani.
A belső kábelezés teljes cseréjével szavatolható az épület biztonságos üzeme. A szükséges munkákat a csatolt költségvetési kiírás tartalmazza. A Költségvetési kiírás villamos része becsült felméréssel készült.
Ablakok:
Az épület teljes hosszában végigfutó ablakok fix és buktatható kivitelűek. A magas hő hatására a műanyag szerkezetek eldeformálódtak, számos ablakból az üveg is kitört. A szükséges ablakok cseréjét a csatolt költségvetési kiírás tartalmazza.
Polikarbonát tető:
Az épület gerincén végig futó polikarbonát tető a magas hő hatására leolvadt. A szükséges mennyiség cseréjét a csatolt költségvetés tartalmazza.
Trapézlemezek, tetőszerkezet:
A magas hő és az égés okán a trapézlemezek sérültek, elszíneződtek. A tetőszerkezetet tartó vasgerendákon a hőre habosodó tűzgátló festék pótlásra szorul. Helyszínen a cserélendő, javítandó felület egyeztetése után lehet a munkát elvégezni. A szükséges munkák mennyiségét a csatolt költségvetési kiírás tartalmazza.
Épületgépészet:
A fogadó téren vízvezeték csőről olvadt le a hőszigetelés, sérült meg a csőfűtés és annak vezérlése. Külön felmérendő, a költségvetési kiírás nem tartalmazza.
Beton és tartozékainak sérülései:
Fogadó tér beton burkolati ( aljzat és oszlopbeton burkolat) részek hősérülést szenvedtek. Fedetlen fogadótér csurgalékvíz elvezető csatornarács sérült. Javítási munkák külön felmérendők, a költségvetési kiírás nem tartalmazza.
Koromtalanítás
A csarnok homlokzatán (beton falak), valamint a Lindab tetőszerkezet belső felületére lerakódott korom eltávolítása. A korom eltávolítás külön felmérendő, a költségvetési kiírás nem tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1 alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmasságot meghaladó gyakorlata (hónap) 2
2 Jótállás (év) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy – tekintettel arra, hogy az eljárásban meghirdetett II. és III. részek munkálatai csupán az I. rész műszaki átadását követően kezdhetőek – a II.2.7 pont szerinti határidő tartásához ajánlattevőnek elsődleges érdeke fűződik.

II.2.1)
Elnevezés: II. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45343220-1
További tárgyak:35120000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mechanikai előkezelő csarnok Tűzjelző rendszerének, valamint IP kamera rendszerének javítása
Tűzjelző rendszer:
- Tűzjelző központ cseréje/javítása
- Tűzjelző hálózat modul cseréje/javítása
- Pontszerű optikai füstérzékelő cseréje/javítása
- Izolátoros érzékelő aljzat cseréje/javítása
- Izolátoros kézi jelzésadó, beltéri kivitel cseréje/javítása
- Izolátoros kézi jelzésadó, ipari kivitelű gumitömítéssel, IP68 védelem cseréje/javítása
- Be és Be-/kimeneti modulok cseréje/javítása
- Sérült kábelszakaszok cseréje
A feldolgozó csarnokrész vonali füstérzékelős védelmének vonali hőérzékelősre történő kiváltása miatt tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése
IP kamera rendszer:
- 3 db 2 MP FullHD IP kamra kihelyezése,
- Az összes kamera összeégett vezetékezésének cseréje.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (év) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II. rész szerinti munkálatok az I. rész szerinti feladatok elvégzését és műszaki átvételét követően kezdhetőek. Erre tekintettel Ajánlatkérő a munkaterületet az I. rész szerinti feladatok műszaki átvételét követően adja át. a nyertes ajánlattevőnek.
Helyszíni bejárás: 2018. augusztus 27., 10:00 óra.
Találkozó: 2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ)

II.2.1)
Elnevezés: III. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. (Regionális Hulladéklerakó Központ)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mechanikai előkezelő üzemben Lindner Jupiter 220002 aprító gép, porelszívó rendszer, szállítószalag javítás.
Lindner 2200 aprítógép:
- sérült biztonsági kapcsolók (4db) és tartozékainak (Csavarok, peremvédő profilok, fogantyúk) cseréje
- Ékszíj 4-8V 2000/5080 cseréje 4db
- Ékszíj 5-8V2360/5994 cseréje 1 db
- Szintérzékelő jeladó és vevő egység cseréje
- Vészkapcsoló sérült elemeinek cseréje
Porelszívó rendszer:
- szívó gyűjtő csöveken szerelő nyílások javítása (tömítés, fogantyú, rögzítés)
Szállító szalagok:
- Épületen kívülre kihordó szalagok javítása (hajtás forgat, de a szalag nem megy.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 . Jótállás (év) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A III. rész szerinti munkálatok az I. rész szerinti feladatok elvégzését és műszaki átvételét követően kezdhetőek. Erre tekintettel Ajánlatkérő a munkaterületet az I. rész szerinti feladatok műszaki átvételét követően adja át. a nyertes ajánlattevőnek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZaFiR Mérnök Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48065731
Postai cím: Táncsics M. Utca 93.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: zafirmt@gmail.com
Telefon: +36 302453416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630272211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Evergreen Kereskedelmi Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12024304
Postai cím: Ady E. Út 17.
Város: Tata
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: evergreenkft@pr.hu
Telefon: +36 302453416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475770211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71395562
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri, elektromos, szakipar
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vass-Nyakas Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47824395
Postai cím: Városkapu Üzletközpont
Város: Iszkaszentgyörgy
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12684720207

Hivatalos név: Evergreen Kereskedelmi Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12024304
Postai cím: Ady E. Út 17.
Város: Tata
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475770211

Hivatalos név: Print Mérnökiroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53912264
Postai cím: Marcibányi Utca 3.
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14914047213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: II. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: komaromi.attila@multialarm.hu
Telefon: +36 16662160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16662180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7229185
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: III. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44970383
Postai cím: Tormásrét Utca 6.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@profi-bagger.hu
Telefon: +36 20/5726092
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23/530893
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10811399213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7598400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44970383
Postai cím: Tormásrét Utca 6.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10811399213

Hivatalos név: E.T.C.Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46433411
Postai cím: Csévi Utca 4/a, I.e.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12153576241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges