Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:20277/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Decs Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:7144 Decs, Ady E. u. 12-16.; 418 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27644652
Postai cím: Szent István Tér 11-13
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga-Stadler Gábor
Telefon: +36 74505630
E-mail: varga.stadler@tolnamegye.hu
Fax: +36 74505630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Decs Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85104057
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Decs
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7144
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal Zsolt
Telefon: +36 74595903
E-mail: phdecs@decs.hu
Fax: +36 74595903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.decs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Decsi Idősek Otthona és Óvoda energetika"
Hivatkozási szám: EKR000117012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Decsi Idősek Otthona
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111200-0
45260000-7
45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7144 Decs, Ady E. u. 12-16.; 418 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Óvoda
Az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése keretében szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, valamint projektarányos akadálymentesítésre kerül sor.
Szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat. A szigeteléshez kapcsolódnak kiegészítő munkálatok a csatolt műszaki dokumentáció szerint. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: kazáncsere, hőleadók és csővezetékek cseréje a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. Az akadálymentesítés projektarányosan valósul meg, érintve az épület bejárati ajtaját, a bejárattól az akadálymentes mosdóig vezetősávok kialakítását, valamint akadálymentes mosdó kialakítását.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13471 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Decsi Idősek Otthona
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +3674511833
Internetcím(ek): (URL) http://szpluszcstudio.hu/
Fax: +3670511836
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47954563
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111200-0
45260000-7
45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7144 Decs, Ady E. u. 12-16.; 418 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Óvoda
Az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése keretében szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, valamint projektarányos akadálymentesítésre kerül sor.
Szigetelésre kerül a padlásfödém, a külső falak, valamint a lábazat. A szigeteléshez kapcsolódnak kiegészítő munkálatok a csatolt műszaki dokumentáció szerint. A fűtési rendszer korszerűsítésre kerül: kazáncsere, hőleadók és csővezetékek cseréje a szükséges kiegészítő gépészeti munkálatokkal. Az akadálymentesítés projektarányosan valósul meg, érintve az épület bejárati ajtaját, a bejárattól az akadálymentes mosdóig vezetősávok kialakítását, valamint akadálymentes mosdó kialakítását.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47954563
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +36 74511833
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74511836
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. A Szerződés 2.1. pontjában rögzített 2018. szeptember 30.-ai befejezési határidő módosul. Az új teljesítési határidő: 2018. november 30.
II. A Szerződés 3.1. pontjának „Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvény meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.” szövegezésű bekezdése törlésre kerül.
III. A Szerződés 3.7. pontjának első bekezdésének szövegezése az alábbiakra módosul:
3.7.
„Rész- és végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt és Megrendelő által jóváhagyott teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor a vállalkozói díj 25 %-áról, azaz nettó 11.988.641,- Ft + 27 % Áfa-ról;
- 2. részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor a vállalkozói díj 25 %-áról, azaz nettó 11.988.641,- Ft + 27 % Áfa-ról;
- 3. részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor a vállalkozói díj 25 %-áról, azaz nettó 11.988.641,- Ft + 27 % Áfa-ról;
- végszámla a vállalkozói díj 25 %-áról, azaz nettó 11.988.640,- Ft + 27 % Áfa-ról.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A vállalkozási szerződés 2.1. pontjában a szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. szeptember 30. napja. A Vállalkozó 2018. július 30.-én kelt megkeresésében akadályközléssel élt a Megrendelő fele, miszerint rajta kívül álló okok miatt nem tartható a vállalkozási szerződésben vállalt teljesítési határidő: Vállalkozó a vállalkozási szerződés megkötését követően megrendeléseket adott le az alapanyag beszerzésekre, azonban a megrendelés visszaigazolásokban foglaltak értelmében egyes beszállítók a szokásos 2-3 hét szállítási határidő helyett minimum 6-8 hetes határidővel vállalták a teljesítést – tekintettel az országosan fennálló építőipari alapanyaghiányra, illetve a gyártói kapacitások túlterheltségére. Ezért szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.
2. A megvalósítandó tevékenység nem engedélyköteles, ezért nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának hatálya alá.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47954563 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47954563 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben