Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:20284/2018
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:AGRO-STAR Mezőgazdasági Termelő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3351 Verpelét, Külterület hrsz. 059/25;3351 Verpelét, Vasút út 1. 1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DIG-Markt Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;DIG-Markt Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szőlőtermesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AGRO-STAR Mezőgazdasági Termelő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21755556
Postai cím: Vasút Út 1
Város: Verpelét
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrény Attila
Telefon: +36 205573699
E-mail: petrenyattila@gmail.com
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szőlőtermesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás két részben
Hivatkozási szám: EKR000592792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész
Borászati feldolgozó üzem építése
Verpelét, Külterület hrsz. 059/25
Telekre vonatkozó beépítési adatok:
A tervezett beruházás külterületen lesz.
A terület mérete: 168.963. m2
Beépíthető százalék: 0,4 %
Beépíthető terület: 675,85 m2
2. rész
Borászati épület felújítás,Verpelét, Vasút út 1. (hrsz. : 1)
Külső homlokzat színezése, belülről hőszigetelés gipszkartonozás, teljes mennyezet festés. Épület lapostetős részének felső hőszigetelése, betonozása, vízszigetelése. Palackozó és raktár helyiségek festése. Szoknyatető készítése Lábazati burkolás Homlokzati nyílászáró Belső ajtók cseréje stb,
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 297039125 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Borászati feldolgozó üzem építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3351 Verpelét, Külterület hrsz. 059/25
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A borászati üzem rövid építészeti és funkcionális ismertetése:
A tervezett építés helye Verpelét határában található, ahol szőlő területek veszik körbe a helyszínt. Ezáltal az alapanyag beszállítás nem érinti a település belterületi közúthálózatát.
A tervezett épület több szintes, a szinteket lépcső köti össze.
A kiváló minőségű borszőlő kézi szürettel szüretelve kerül a feldolgozóba. A bogyózás után a vörös cefre 1000 literes kádakba kerül erjesztésre. Az erjesztés hosszú periódusú, 3-6 hét, kézi csömöszölés, vagy rövidebb ciklusú körfejtéses erjesztés 30, 60, 100hl-es tartályokban.
Az erjedést követően a gravitációs lé elkülönítésre kerül a prés-létől, a továbbiakban külön kezelendő.
Különleges figyelmet kap az almasav lebontása, melyet követően kénezés és kíméletes derítés következik a hordóba fejtés előtt, minimalizálandó a seprő mennyiségét a hordókban.
A hordózandó tételek átszállításra kerülnek a feldolgozóból (Verpelét, hrsz. 059/25) az érlelő pincébe (Verpelét, Vasút utca 1.).
A dolgozók részére szociális blokk kialakítása tervezett.
A tervezett épület hagyományos építőanyagokból és épületszerkezettel, 38 cm vtg. égetett kerámia falazóblokkból, „vb” födémmel, fa és acél tetőszerkezetből, natúr színű égetett agyag tetőcserép fedéssel készül.
Telekre vonatkozó beépítési adatok:
A tervezett beruházás külterületen lesz.
A terület mérete: 168.963. m2
Beépíthető százalék: 0,4 %
Beépíthető terület: 675,85 m2
Szintmagasságok, épületmagasságok:
Szintszám: 3
Pince szint: - m
Földszint szint: +-0,00 m
Tetőtér szint: + m
ereszmagasság: m
gerincmagasság: m
Építmény magasság:
Építmény magasság: m
Megengedett építmény magasság: 5,5 m
Parkolási szükséglet:
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. kormányrendelet 4. számú melléklete alapján összesen: 4 db parkoló, mivel az alapterület 643,37 m2 . (1db/200 m2)
A parkoló kialakítása saját területen megoldható.
Tervezett parkolók száma 10 db.
Az épület főbb műszaki adatai:
Pinceszint:
helyiséglista Terület nettó (m2) burkolat
1 Feldolgozó helyiség 137,19 Műgyanta
2 Raktár 122,17 Műgyanta
3 WC 2,00 Műgyanta
4 WC 2,00 Műgyanta
5 WC 2,00 Műgyanta
6 Mosdó 2,00 Műgyanta
7 Mosdó 2,00 Műgyanta
Összesen: 269,36
Földszint
1 Erjesztő tér 217,26 Műgyanta
2 Segédanyag raktár 24,26 Műgyanta
3 Tároló 9,71 Műgyanta
4 Előtér 5,00 Műgyanta
5 WC 2,00 Műgyanta
6 WC 2,00 Műgyanta
7 WC 2,00 Műgyanta
8 Mosdó 2,00 Műgyanta
9 Mosdó 2,00 Műgyanta
Összesen: 266,23
Tetőtér szint
1 Erjesztő tér 108,08 Műgyanta
Összesen 108,08
Szintek összesen 643,67
Főbb épületszerkezetek:
Teherhordó falazat: 38-as kézi falazóblokk cementhabarcsban, pinceszinten 40 cm-es zsalukő falazat kitöltő betonnal
Födémek: vb. födém és körüreges vb. födém
Válaszfalak: 10 cm vtg. válaszfallapokból készül
Tetőszerkezet: Fa és fém tartószerkezetű
Tetőhéjazat: natúr színű égetett agyag tetőcserép
Bádogos szerk.: festett alumínium
Burkolatok: terv szerint, vizesblokkokban, 2,50 m magasságú csempeburkolat készül
Nyílászárók: belső ajtók ragasztott padlótokos faszerkezetűek, szükséges helyeken fém tűzgátló ajtók, homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű egyedi műanyag szerkezetűek
Homlokzati felület képzés: dörzsölt, gördülő szemcsés egyrétegű nemesvakolat, kő lábazattal
Hőszigetelés: homlokzaton 10 cm EPS, szükséges helyeken 10 cm kőzetgyapot, a padlásfödémben 30 cm üveggyapot hőszigetelés készül.
Csapadékvíz elvezetés: KGPVC csőhálózatban, majd nyílt burkolt árokban
Épületgépészet:
Vízellátás: Városi vízhálózatra csatlakozással tervezett
Szennyvízelvezetés: Kommunális szennyvíz KGPVC cső gyűjtővezetékkel biológia szennyvíztisztítóba történő csatlakozással. Borászati melléktermék összegyűjtés után szerződés alapján elszállítják
Elektromos energia ellátás: ÉMÁSZ hálózatra csatlakoztatva
Használati melegvíz termelés: napkollektorral, elektromos rásegítéssel
Fűtés: az épület padlófűtéssel és befúvó klíma egységekkel lesz fűtve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. követelmény szerinti szakember 48 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)  15
2 Jótállás időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 azonosítószámú pályázat
II.2.9) További információ:
A szerződés hatályba lépésének napja részenként: A szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.
A munkaterület átadásának tervezett napja: a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett napja: a teljesítési határidőt megelőző 5. munkanap.
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása)

II.2.1)
Elnevezés: Borászati épület felújítás,Verpelét, Vasút út 1.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3351 Verpelét, Vasút út 1. 1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Borászati épület felújítás,Verpelét, Vasút út 1. (hrsz. : 1)
A borászati épület felújításának rövid ismertetése:
Külső homlokzat színezése, állványozással. Hátsó hordós tároló tér bevilágító ablakának megszüntetése, belülről hőszigetelés gipszkartonozás, teljes mennyezet festés. Ugyanitt átjáró acél rámpa készítése raktár felé korláttal, és 25 cm -es homlokzati kisméretű tégla falazat belső hőszigetelése 6 cm vastagságban állványozással, festéssel. Épület lapostetős részének felső hőszigetelése, betonozása, vízszigetelése. Palackozó és raktár helyiségek festése. Szoknyatető készítése lapostetős részen körbe díszburkolva, mellvéd falazással, felületképzéssel tervek szerint. Lábazati burkolás épületen körbe süttői mészkővel. Homlokzati nyílászáró csere hátsó térbe és pincerészen. Belső ajtók cseréje tűzgátlóra ipari helyiségeknél. Ipari kapu beépítése 3x3m és 4x4m nagyságban. Villámhárító készítése tetőre. Belső épületvilágítási egységek cseréje. IP kamera és tűzjelző rendszer kiépítése, szünetmentes áramforrással, 15 kW-os napelem rendszer és árnyékoló telepítése a tetőre.
Telekre vonatkozó beépítési adatok:
A telek beépítettsége nem változik.

Szintmagasságok, épületmagasságok:
Szint és építménymagasság nem változik.
Parkolási szükséglet:
Új parkoló kialakítása nem tervezett.

Főbb épületszerkezetek:
Nem érintett.
Épületgépészet:
Épületgépészeti rendszer korszerűsítése költségvetés alapján.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. követelmény szerinti szakember 48 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)  15
2 Jótállás időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – összesített vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 azonosítószámú pályázat
II.2.9) További információ:
A szerződés hatályba lépésének napja részenként: A szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.
A munkaterület átadásának tervezett napja: a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett napja: a teljesítési határidőt megelőző 5. munkanap.
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Borászati feldolgozó üzem építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DIG-Markt Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33737537
Postai cím: Tátra Utca 5/a. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: digmarkteger@gmail.com
Telefon: +36 20 / 5460033
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788318141
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 242925883
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Stamiel Gold Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78183003
Postai cím: Kertész Út 154.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22781907210

Hivatalos név: DIG-Markt Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33737537
Postai cím: Tátra Utca 5/a. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788318141

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Borászati épület felújítás,Verpelét, Vasút út 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DIG-Markt Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33737537
Postai cím: Tátra Utca 5/a. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: digmarkteger@gmail.com
Telefon: +36 20 / 5460033
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788318141
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54113242
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Stamiel Gold Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78183003
Postai cím: Kertész Út 154.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22781907210

Hivatalos név: DIG-Markt Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33737537
Postai cím: Tátra Utca 5/a. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788318141

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges