Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:20857/2018
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07064
Postai cím: Egyetem tér tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés „Nyilvánossági és projektkommunikációs tevékenységek ellátására a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés „Nyilvánossági és projektkommunikációs tevékenységek ellátására a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79810000-5
További tárgyak:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyilvánossági és projektkommunikációs tevékenységek ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében
1. Kommunikációs tanácsadás
2. Projekttáblák és nyilvánosság
3. Kiadványok, szóróanyagok készítése
4. Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések generálása, tartalomszolgáltatás, hírszerkesztés és médiakommunikációs szervezés
5. Rendezvények megszervezése, lebonyolítása
6. Kommunikációs tevékenység dokumentálása, a projekt beszámolási rendjének megfelelően
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14005 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyilvánossági és projektkommunikációs tevékenységek ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi Pál u. 66.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12585000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:79810000-5
79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr Egyetem tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyilvánossági és projektkommunikációs tevékenységek ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében
1. Kommunikációs tanácsadás
2. Projekttáblák és nyilvánosság
3. Kiadványok, szóróanyagok készítése
4. Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések generálása, tartalomszolgáltatás, hírszerkesztés és médiakommunikációs szervezés
5. Rendezvények megszervezése, lebonyolítása
6. Kommunikációs tevékenység dokumentálása, a projekt beszámolási rendjének megfelelően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12585000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vásárhelyi Pál u. 66.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1 A szerződés 2. A megbízás tárgya és tartalma pontja az alábbiak szerint módosul:
3. Tárgyi 1. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
2.2. A szerződés időtartama: A szerződés határozott időre, mindkét fél általi aláírásának napjától 2018.08.31-ig szól.
Tárgyi 2. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
2.2. A szerződés időtartama: A szerződés határozott időre, mindkét fél általi aláírásának napjától 2018.12.31-ig szól.


Indokolás:
Megbízó a szerződés finanszírozási forrásaként szolgáló, a Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról szóló 1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozat (szerződésszám: ED_15-1-2015-0012) program eredeti, 2018. augusztus 31-ig tartó befejezési időpontját 2018. december 31-ig meghosszabbította, így a megkötött szerződések módosítására van szükség.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás:
Megbízó a szerződés finanszírozási forrásaként szolgáló, a Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról szóló 1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozat (szerződésszám: ED_15-1-2015-0012) program eredeti, 2018. augusztus 31-ig tartó befejezési időpontját 2018. december 31-ig meghosszabbította, így a megkötött szerződések módosítására van szükség.
A szerződés fentiek szerint történő módosítása megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírt feltételeknek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12585000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12585000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosításhoz felek hozzájárultak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben