Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:20859/2018
CPV Kód:79410000-1
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07064
Postai cím: Egyetem tér tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Végrehajtás monitoring feladatok ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79410000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Végrehajtás monitoring feladatok ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72316000-3
További tárgyak:72322000-8
72240000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Végrehajtás monitoring feladatok ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében
1. Projekt monitoring tevékenység
2. Záró projekt értékelő tanulmány összeállítása
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12253 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Végrehajtás monitoring feladatok ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79410000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72316000-3
További tárgyak:72322000-8
72224000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr Egyetem tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Végrehajtás monitoring feladatok ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében
1. Projekt monitoring tevékenység
2. Záró projekt értékelő tanulmány összeállítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás tárgya
a) A megbízási szerződés 2. A megbízás tárgya és tartalma című pont 2.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:
b) Tárgyi 1. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
2.2. A szerződés időtartama: A szerződés határozott időre, mindkét fél általi aláírásának napjától 2018. augusztus 31-ig szól.
Tárgyi 2. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
2.2. A szerződés időtartama: A szerződés határozott időre, mindkét fél általi aláírásának napjától 2018. december 31-ig szól.
c) A megbízási szerződés 4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK című pontja az alábbiak szerint módosul:
Tárgyi 1. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
Megbízott a projekt megvalósítása során 2018. augusztus 31-ig a Projekt monitoring tevékenység vonatkozásában min. 16 alkalommal szakmai jelentést nyújt be (a részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció - mely egyben a szerződés elválaszthatatlan részét is képezi a szerződés 1.4 pontja szerint - részét képező Műszaki leírás tartalmazza: a jelentések havi szinten kerülnek elkészítésre, mely jelentések elkészültének határideje minden hónap utolsó napját követő 10. munkanap) az alábbi ütemezés szerint:
- az 1. jelentés: 2015.11.hó - 2016.10. hó közötti időszakról készül
- a 2. jelentés: 2016.11. tárgyhóról készül
- a 3. jelentés: 2016.12. tárgyhóról készül
- a 4. jelentés: 2017.01. tárgyhóról készül
- az 5. jelentés: 2017.02. tárgyhóról készül
- a 6. jelentés: 2017.03. tárgyhóról készül
- a 7. jelentés: 2017.04. tárgyhóról készül
- a 8. jelentés: 2017.05. tárgyhóról készül
- a 9. jelentés: 2017.06. tárgyhóról készül
- a 10. jelentés: 2017.07. tárgyhóról készül
- a 11. jelentés: 2017.08. tárgyhóról készül
- a 12. jelentés: 2017.09. tárgyhóról készül
- a 13. jelentés: 2017.10. tárgyhóról készül
- a 14. jelentés: 2017.11-12. tárgyhóról készül
- a 15. jelentés: 2018.01-02-03.tárgyhóról készül
- a 16. jelentés: 2018.04-05-06.tárgyhóról készül
A záró projekt értékelő tanulmány teljesítési határideje: 2018.08.31-én, a projekt záró dátumának napján.
Tárgyi 2. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
Megbízott a projekt megvalósítása során 2018. december 31-ig a Projekt monitoring tevékenység vonatkozásában min. 16 alkalommal szakmai jelentést nyújt be (a részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció - mely egyben a szerződés elválaszthatatlan részét is képezi a szerződés 1.4 pontja szerint - részét képező Műszaki leírás tartalmazza: a jelentések havi szinten kerülnek elkészítésre, mely jelentések elkészültének határideje minden hónap utolsó napját követő 10. munkanap
A záró projekt értékelő tanulmány teljesítési határideje: 2018.12.31-én, a projekt záró dátumának napján.
d) A megbízási szerződés 5. A MEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK című pont 5.8. alpontja az alábbiak szerint módosul:
Tárgyi 1. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
5.8. Megbízott a szerződésszerű teljesítés Megbízó általi igazolását követően, az alábbi ütemezés
2. Záró projekt értékelő tanulmány benyújtásakor az ajánlat részét képező részletes költségvetés alapján, 2018. augusztus 31-ig
Tárgyi 2. sz. szerződésmódosításban módosított feltétel:
5.8. Megbízott a szerződésszerű teljesítés Megbízó általi igazolását követően, az alábbi ütemezés szerint jogosult számla benyújtására:
2. Záró projekt értékelő tanulmány benyújtásakor az ajánlat részét képező részletes költségvetés alapján, 2018. december 31-ig
e) Az 1. sz. megbízási szerződés módosítás 2. számú mellékletében a teljesítési határidő (2017. augusztus 31.) 2018. december 31. napjára módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás:
A Megbízó 2018. augusztus 15-én szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé. Ez alapján Megbízó kérte az eredetileg tervezett 2018. augusztus 31-i projekt befejezés meghosszabbítását 2018. december 31-re.
A monitoring tevékenység a projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzésére, ehhez kapcsolódóan, a projekt zárásához kapcsolódó záró projekt értékelő tanulmány összeállítására irányul, tehát a projekt szakmai végrehajtásának és pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséhez szükséges monitoring feladatok ellátása, ahogy eredetileg az alapszerződésben is a projekt megvalósításának a végéig tart, ennek megfelelően a tárgybeli szerződés időbeli hatályát a projektzárás dátumához igazodóan módosítani szükséges.
A „Végrehajtás monitoring feladatok ellátása a Széchenyi István Egyetemen az ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében” tárgyú eljárásban a záró projektet értékelő tanulmány összeállítása kiemelten fontos feladat, ezért a Záró Monitoring Jelentés leadási időpontját szintén igazítani szükséges a projekt időközben módosított befejezési időpontjához.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosításhoz a felek hozzájárultak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben