Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:20918/2018
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Kondoros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5553 Kondoros, Csabai u. 39. 2009 hrsz;5553 Kondoros Damjanich u. 3. 1215/1 hrsz;5553 Kondoros, Liget u. 2. 11 hrsz.;5553 Kondoros, Hősök tér 5. 2022 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Békés-Vill Kft.;Épcenter Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kondoros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04105
Postai cím: Hősök tér 4-5.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulik Tamás
Telefon: +36 66589301
E-mail: tpaulik@kondorosiktv.hu
Fax: +36 66589302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kondoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kondoros.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Csabai u. 39. 2009 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium energetikai korszerűsítése:
Fűtéskorszerűsítés:
Az épület utólagos szigetelése és a nyílászárók cseréje miatt a hőigény jelentősen csökkent, ezért a jelenleginél kisebb kazán teljesítmény lett betervezve. A központi fűtést 2 db Viessmann Vitodes 200-W-B2HA-60 típusú kazán biztosítani fogja. A meglévő szolgálati lakás gázüzemű berendezései, a meglévő vízmelegítő és a tornaterem gázkazánja nem kerül felújításra. A tervezés csak az iskola épület fűtési kazánjaira terjed ki. Az épület gáznyomás-szabályozóját és a gázmérőjét a lecsökkent gázfogyasztás miatt le kell cserélni. Kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, tervezési, szakhatósági átadással, radiátorok szerelése, fűtési vezetékek szerelésével.
Világítás korszerűsítése: A világítótesteket le kell szerelni, helyettük a terv szerinti helyekre a megadott lámpatestek szerelendők. A lámpatestek közvetlenül mennyezetre, oldalfalra kerülnek. Vezetékezésük a helység meglévő kötésdobozától vezetékcsatornában történik. A lámpatesteket LED fényforrásokkal kellellátni, ami jelentős energia megtakarítást eredményez. Az inverteres lámpákhoz külön töltőszálat kell.
20 kW-os napelemes rendszer telepítése:20 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a KORAX rendszer lapostetőre történő telepítésre alkalmas kialakított elemeiből áll. A táblák közvetlen villámcsapás elleni védelme megoldott, illetve felfogókkal kell kiegészíteni.
Rendőrség és szolgálati lakások energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, ajtók és garázskapu teljes cseréje történne korszerű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkra rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban futhat a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó. A lábazatra 100 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A borított gerendás padlásfödémre 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést terveztek. A szigetelés 100 mm vastagságban körbeöleli a térdfalat is. A garázs a meglévő tetőszerkezetre szerelt ferde síkú szigetelt mennyezetet kap, 150 mm szarufák közötti és 50 mm alsó zárlécezés közötti szigeteléssel ellátva. A mennyezetre alulról párazáró fólia és gipszkarton burkolatot kerül 24/48 mm-es lécvázra szerelve. A jelenlegi szaruzat alsó sík tekintetében jelentkező egyenetlenségeit rendezni kell az oldalukhoz rögzített deszkákkal. A mennyezet szerelése csak a rendezett alsó síkra történhet.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzihorganyzott acél síklemez kivitelű. Az ereszcsatornák lefolyó csövei a homlokzati szigetelés előtt eltávolítandók, majd azt követően javítva vagy teljesen új horganyzott acél elemek formájában visszahelyezendők.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe helyszíni egyeztetés során dől el. A nyílászárók fehérek.
Az épületben jelenleg a fűtést konvektorokkal oldották meg, melyek elbontásra kerülnek. A közlekedő helységbe egy darab VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül, mely gondoskodik az épület fűtéséről és használati meleg víz ellátásáról. A szolgálati lakásokban hasonló képen konvektorok kerültek elhelyezésre, elbontásra kerülnek és lakásonként 1-1 db VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye épületének energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, és ajtók teljes cseréje történne korszerű, fa tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. Az észak-keleti homlokzaton lévő kétszárnyú acélkapu ipari gyorskapura lesz cserélve, mely könnyed, gyorsan mozgatható, és a kompakt spirálvasalat által redőnyszerűen felgördíthető, tehát a szerkezet a jelenlegi kávában megoldható, nem érinti a mennyezetet.
A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkhoz rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban fusson a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó.
A lábazatra 150 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A padlásfödém könnyűszerkezetes, azonban a „műhely 1” felett jelenleg nincs födém, a térelhatárolást maga a szigeteletlen tető képezi, a „műhely 2” és a „műhely 3” felett van álmennyezet, ezek viszont bizonytalanok, utólagos szigetelés fogadására alkalmatlanok - bontandók.
A műhelyek felett új, az acél szelemenekhez és a szarufákhoz függesztett aluprofilos tűzgátló gipszkarton álmennyezet készül.
A teljes födémfelület 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést kap.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzi horganyzott acél síklemez kivitelű.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe és a nyílászárók színe helyszíni egyeztetés során dől el.
Megújuló energia: Az épület villamos energia fogyasztását ~45 %-ban a betervezett napelemek fedezik. A korszerűsítendő iroda-műhely épület tetőfelületei kedvezőtlen tájolásúak, és részben árnyékoltak, ezért a tervezett 40 db polikristályos napelem a szomszédos műhelyépület D-i tájolású tetőfelületére kerül elhelyezésre.
Fűtéskorszerűsítés: 1 db VIESSMANN Vitoligno 100-S típusú fa elgázosító kazán 1beépítése szükséges. Teljesítménye:40 kW. Kazán tartozékai: termikus túlfűtés elleni védelem, visszatérő vízhőmérséklet emelő egység, huzatszabályzó. Vitocell 100-E, SVPA puffer tartály; V=1000 liter 1 db. A tervezett fűtés zárt rendszerű. A tervezett faelgázosító kazán beépített tágulási tartállyal nem rendelkezik, ezért tágulási tartályt kell beépíteni, aminek 80 l az űrtartalma. Az esetleges túlnyomás levezetésére 2,5 bar lefúvatási nyomású 3/4"-os rugóterhelésű lefúvató biztonsági szelep szükséges két darab, egy az előremenőbe, egy pedig a visszatérőbe. A fűtési rendszerben uralkodó nyomás ellenőrzésére 4,0 bar méréshatárú feszmérőt terveztünk. A kazán szabályozása Vitotronic 100 FC1 szabályozóval történik. Az épületben kialakított fűtési körök programozott fűtésszabályozását Honeywell CM 707 programozható fűtésszabályozóval történik. A fűtésszabályozó a hozzá tartozó
fűtőkör szivattyúját napi, illetve heti program szerint vezérli.
A fűtési köröket egymáshoz képest hidraulikailag be kell szabályozni, ezt a körönként elhelyezett beszabályzó szeleppel kell elvégezni. A szabadon szerelt fűtési vezetékeket KAIFLEX ST 13 mm vtg. csőhéj szigeteléssel lesznek ellátva.
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 10,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű a garázs (szín) épület tetőfelületére telepített 40 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a K2 rendszer lemezfedéshez kialakított elemeiből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni.
A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 20,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Nyugati tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A napelem táblák számossága miatt két tetőfelültre lehet elhelyezni a szükséges mennyiséget. A tartószerkezet a K2 rendszer cserépfedéshez kialakított elemeiből áll.
A napelem táblák összesen 4 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval két helyen kell ellátni. A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056

II.2.1) Elnevezés:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5553 Kondoros Damjanich u. 3. 1215/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium energetikai korszerűsítése:
Fűtéskorszerűsítés:
Az épület utólagos szigetelése és a nyílászárók cseréje miatt a hőigény jelentősen csökkent, ezért a jelenleginél kisebb kazán teljesítmény lett betervezve. A központi fűtést 2 db Viessmann Vitodes 200-W-B2HA-60 típusú kazán biztosítani fogja. A meglévő szolgálati lakás gázüzemű berendezései, a meglévő vízmelegítő és a tornaterem gázkazánja nem kerül felújításra. A tervezés csak az iskola épület fűtési kazánjaira terjed ki. Az épület gáznyomás-szabályozóját és a gázmérőjét a lecsökkent gázfogyasztás miatt le kell cserélni. Kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, tervezési, szakhatósági átadással, radiátorok szerelése, fűtési vezetékek szerelésével.
Világítás korszerűsítése: A világítótesteket le kell szerelni, helyettük a terv szerinti helyekre a megadott lámpatestek szerelendők. A lámpatestek közvetlenül mennyezetre, oldalfalra kerülnek. Vezetékezésük a helység meglévő kötésdobozától vezetékcsatornában történik. A lámpatesteket LED fényforrásokkal kellellátni, ami jelentős energia megtakarítást eredményez. Az inverteres lámpákhoz külön töltőszálat kell.
20 kW-os napelemes rendszer telepítése:20 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a KORAX rendszer lapostetőre történő telepítésre alkalmas kialakított elemeiből áll. A táblák közvetlen villámcsapás elleni védelme megoldott, illetve felfogókkal kell kiegészíteni.
Rendőrség és szolgálati lakások energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, ajtók és garázskapu teljes cseréje történne korszerű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkra rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban futhat a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó. A lábazatra 100 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A borított gerendás padlásfödémre 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést terveztek. A szigetelés 100 mm vastagságban körbeöleli a térdfalat is. A garázs a meglévő tetőszerkezetre szerelt ferde síkú szigetelt mennyezetet kap, 150 mm szarufák közötti és 50 mm alsó zárlécezés közötti szigeteléssel ellátva. A mennyezetre alulról párazáró fólia és gipszkarton burkolatot kerül 24/48 mm-es lécvázra szerelve. A jelenlegi szaruzat alsó sík tekintetében jelentkező egyenetlenségeit rendezni kell az oldalukhoz rögzített deszkákkal. A mennyezet szerelése csak a rendezett alsó síkra történhet.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzihorganyzott acél síklemez kivitelű. Az ereszcsatornák lefolyó csövei a homlokzati szigetelés előtt eltávolítandók, majd azt követően javítva vagy teljesen új horganyzott acél elemek formájában visszahelyezendők.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe helyszíni egyeztetés során dől el. A nyílászárók fehérek.
Az épületben jelenleg a fűtést konvektorokkal oldották meg, melyek elbontásra kerülnek. A közlekedő helységbe egy darab VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül, mely gondoskodik az épület fűtéséről és használati meleg víz ellátásáról. A szolgálati lakásokban hasonló képen konvektorok kerültek elhelyezésre, elbontásra kerülnek és lakásonként 1-1 db VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye épületének energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, és ajtók teljes cseréje történne korszerű, fa tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. Az észak-keleti homlokzaton lévő kétszárnyú acélkapu ipari gyorskapura lesz cserélve, mely könnyed, gyorsan mozgatható, és a kompakt spirálvasalat által redőnyszerűen felgördíthető, tehát a szerkezet a jelenlegi kávában megoldható, nem érinti a mennyezetet.
A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkhoz rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban fusson a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó.
A lábazatra 150 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A padlásfödém könnyűszerkezetes, azonban a „műhely 1” felett jelenleg nincs födém, a térelhatárolást maga a szigeteletlen tető képezi, a „műhely 2” és a „műhely 3” felett van álmennyezet, ezek viszont bizonytalanok, utólagos szigetelés fogadására alkalmatlanok - bontandók.
A műhelyek felett új, az acél szelemenekhez és a szarufákhoz függesztett aluprofilos tűzgátló gipszkarton álmennyezet készül.
A teljes födémfelület 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést kap.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzi horganyzott acél síklemez kivitelű.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe és a nyílászárók színe helyszíni egyeztetés során dől el.
Megújuló energia: Az épület villamos energia fogyasztását ~45 %-ban a betervezett napelemek fedezik. A korszerűsítendő iroda-műhely épület tetőfelületei kedvezőtlen tájolásúak, és részben árnyékoltak, ezért a tervezett 40 db polikristályos napelem a szomszédos műhelyépület D-i tájolású tetőfelületére kerül elhelyezésre.
Fűtéskorszerűsítés: 1 db VIESSMANN Vitoligno 100-S típusú fa elgázosító kazán 1beépítése szükséges. Teljesítménye:40 kW. Kazán tartozékai: termikus túlfűtés elleni védelem, visszatérő vízhőmérséklet emelő egység, huzatszabályzó. Vitocell 100-E, SVPA puffer tartály; V=1000 liter 1 db. A tervezett fűtés zárt rendszerű. A tervezett faelgázosító kazán beépített tágulási tartállyal nem rendelkezik, ezért tágulási tartályt kell beépíteni, aminek 80 l az űrtartalma. Az esetleges túlnyomás levezetésére 2,5 bar lefúvatási nyomású 3/4"-os rugóterhelésű lefúvató biztonsági szelep szükséges két darab, egy az előremenőbe, egy pedig a visszatérőbe. A fűtési rendszerben uralkodó nyomás ellenőrzésére 4,0 bar méréshatárú feszmérőt terveztünk. A kazán szabályozása Vitotronic 100 FC1 szabályozóval történik. Az épületben kialakított fűtési körök programozott fűtésszabályozását Honeywell CM 707 programozható fűtésszabályozóval történik. A fűtésszabályozó a hozzá tartozó
fűtőkör szivattyúját napi, illetve heti program szerint vezérli.
A fűtési köröket egymáshoz képest hidraulikailag be kell szabályozni, ezt a körönként elhelyezett beszabályzó szeleppel kell elvégezni. A szabadon szerelt fűtési vezetékeket KAIFLEX ST 13 mm vtg. csőhéj szigeteléssel lesznek ellátva.
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 10,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű a garázs (szín) épület tetőfelületére telepített 40 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a K2 rendszer lemezfedéshez kialakított elemeiből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni.
A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 20,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Nyugati tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A napelem táblák számossága miatt két tetőfelültre lehet elhelyezni a szükséges mennyiséget. A tartószerkezet a K2 rendszer cserépfedéshez kialakított elemeiből áll.
A napelem táblák összesen 4 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval két helyen kell ellátni. A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056

II.2.1) Elnevezés:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Liget u. 2. 11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium energetikai korszerűsítése:
Fűtéskorszerűsítés:
Az épület utólagos szigetelése és a nyílászárók cseréje miatt a hőigény jelentősen csökkent, ezért a jelenleginél kisebb kazán teljesítmény lett betervezve. A központi fűtést 2 db Viessmann Vitodes 200-W-B2HA-60 típusú kazán biztosítani fogja. A meglévő szolgálati lakás gázüzemű berendezései, a meglévő vízmelegítő és a tornaterem gázkazánja nem kerül felújításra. A tervezés csak az iskola épület fűtési kazánjaira terjed ki. Az épület gáznyomás-szabályozóját és a gázmérőjét a lecsökkent gázfogyasztás miatt le kell cserélni. Kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, tervezési, szakhatósági átadással, radiátorok szerelése, fűtési vezetékek szerelésével.
Világítás korszerűsítése: A világítótesteket le kell szerelni, helyettük a terv szerinti helyekre a megadott lámpatestek szerelendők. A lámpatestek közvetlenül mennyezetre, oldalfalra kerülnek. Vezetékezésük a helység meglévő kötésdobozától vezetékcsatornában történik. A lámpatesteket LED fényforrásokkal kellellátni, ami jelentős energia megtakarítást eredményez. Az inverteres lámpákhoz külön töltőszálat kell.
20 kW-os napelemes rendszer telepítése:20 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a KORAX rendszer lapostetőre történő telepítésre alkalmas kialakított elemeiből áll. A táblák közvetlen villámcsapás elleni védelme megoldott, illetve felfogókkal kell kiegészíteni.
Rendőrség és szolgálati lakások energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, ajtók és garázskapu teljes cseréje történne korszerű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkra rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban futhat a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó. A lábazatra 100 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A borított gerendás padlásfödémre 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést terveztek. A szigetelés 100 mm vastagságban körbeöleli a térdfalat is. A garázs a meglévő tetőszerkezetre szerelt ferde síkú szigetelt mennyezetet kap, 150 mm szarufák közötti és 50 mm alsó zárlécezés közötti szigeteléssel ellátva. A mennyezetre alulról párazáró fólia és gipszkarton burkolatot kerül 24/48 mm-es lécvázra szerelve. A jelenlegi szaruzat alsó sík tekintetében jelentkező egyenetlenségeit rendezni kell az oldalukhoz rögzített deszkákkal. A mennyezet szerelése csak a rendezett alsó síkra történhet.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzihorganyzott acél síklemez kivitelű. Az ereszcsatornák lefolyó csövei a homlokzati szigetelés előtt eltávolítandók, majd azt követően javítva vagy teljesen új horganyzott acél elemek formájában visszahelyezendők.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe helyszíni egyeztetés során dől el. A nyílászárók fehérek.
Az épületben jelenleg a fűtést konvektorokkal oldották meg, melyek elbontásra kerülnek. A közlekedő helységbe egy darab VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül, mely gondoskodik az épület fűtéséről és használati meleg víz ellátásáról. A szolgálati lakásokban hasonló képen konvektorok kerültek elhelyezésre, elbontásra kerülnek és lakásonként 1-1 db VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye épületének energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, és ajtók teljes cseréje történne korszerű, fa tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. Az észak-keleti homlokzaton lévő kétszárnyú acélkapu ipari gyorskapura lesz cserélve, mely könnyed, gyorsan mozgatható, és a kompakt spirálvasalat által redőnyszerűen felgördíthető, tehát a szerkezet a jelenlegi kávában megoldható, nem érinti a mennyezetet.
A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkhoz rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban fusson a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó.
A lábazatra 150 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A padlásfödém könnyűszerkezetes, azonban a „műhely 1” felett jelenleg nincs födém, a térelhatárolást maga a szigeteletlen tető képezi, a „műhely 2” és a „műhely 3” felett van álmennyezet, ezek viszont bizonytalanok, utólagos szigetelés fogadására alkalmatlanok - bontandók.
A műhelyek felett új, az acél szelemenekhez és a szarufákhoz függesztett aluprofilos tűzgátló gipszkarton álmennyezet készül.
A teljes födémfelület 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést kap.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzi horganyzott acél síklemez kivitelű.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe és a nyílászárók színe helyszíni egyeztetés során dől el.
Megújuló energia: Az épület villamos energia fogyasztását ~45 %-ban a betervezett napelemek fedezik. A korszerűsítendő iroda-műhely épület tetőfelületei kedvezőtlen tájolásúak, és részben árnyékoltak, ezért a tervezett 40 db polikristályos napelem a szomszédos műhelyépület D-i tájolású tetőfelületére kerül elhelyezésre.
Fűtéskorszerűsítés: 1 db VIESSMANN Vitoligno 100-S típusú fa elgázosító kazán 1beépítése szükséges. Teljesítménye:40 kW. Kazán tartozékai: termikus túlfűtés elleni védelem, visszatérő vízhőmérséklet emelő egység, huzatszabályzó. Vitocell 100-E, SVPA puffer tartály; V=1000 liter 1 db. A tervezett fűtés zárt rendszerű. A tervezett faelgázosító kazán beépített tágulási tartállyal nem rendelkezik, ezért tágulási tartályt kell beépíteni, aminek 80 l az űrtartalma. Az esetleges túlnyomás levezetésére 2,5 bar lefúvatási nyomású 3/4"-os rugóterhelésű lefúvató biztonsági szelep szükséges két darab, egy az előremenőbe, egy pedig a visszatérőbe. A fűtési rendszerben uralkodó nyomás ellenőrzésére 4,0 bar méréshatárú feszmérőt terveztünk. A kazán szabályozása Vitotronic 100 FC1 szabályozóval történik. Az épületben kialakított fűtési körök programozott fűtésszabályozását Honeywell CM 707 programozható fűtésszabályozóval történik. A fűtésszabályozó a hozzá tartozó
fűtőkör szivattyúját napi, illetve heti program szerint vezérli.
A fűtési köröket egymáshoz képest hidraulikailag be kell szabályozni, ezt a körönként elhelyezett beszabályzó szeleppel kell elvégezni. A szabadon szerelt fűtési vezetékeket KAIFLEX ST 13 mm vtg. csőhéj szigeteléssel lesznek ellátva.
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 10,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű a garázs (szín) épület tetőfelületére telepített 40 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a K2 rendszer lemezfedéshez kialakított elemeiből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni.
A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 20,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Nyugati tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A napelem táblák számossága miatt két tetőfelültre lehet elhelyezni a szükséges mennyiséget. A tartószerkezet a K2 rendszer cserépfedéshez kialakított elemeiből áll.
A napelem táblák összesen 4 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval két helyen kell ellátni. A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056

II.2.1) Elnevezés:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Hősök tér 5. 2022 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium energetikai korszerűsítése:
Fűtéskorszerűsítés:
Az épület utólagos szigetelése és a nyílászárók cseréje miatt a hőigény jelentősen csökkent, ezért a jelenleginél kisebb kazán teljesítmény lett betervezve. A központi fűtést 2 db Viessmann Vitodes 200-W-B2HA-60 típusú kazán biztosítani fogja. A meglévő szolgálati lakás gázüzemű berendezései, a meglévő vízmelegítő és a tornaterem gázkazánja nem kerül felújításra. A tervezés csak az iskola épület fűtési kazánjaira terjed ki. Az épület gáznyomás-szabályozóját és a gázmérőjét a lecsökkent gázfogyasztás miatt le kell cserélni. Kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, tervezési, szakhatósági átadással, radiátorok szerelése, fűtési vezetékek szerelésével.
Világítás korszerűsítése: A világítótesteket le kell szerelni, helyettük a terv szerinti helyekre a megadott lámpatestek szerelendők. A lámpatestek közvetlenül mennyezetre, oldalfalra kerülnek. Vezetékezésük a helység meglévő kötésdobozától vezetékcsatornában történik. A lámpatesteket LED fényforrásokkal kellellátni, ami jelentős energia megtakarítást eredményez. Az inverteres lámpákhoz külön töltőszálat kell.
20 kW-os napelemes rendszer telepítése:20 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a KORAX rendszer lapostetőre történő telepítésre alkalmas kialakított elemeiből áll. A táblák közvetlen villámcsapás elleni védelme megoldott, illetve felfogókkal kell kiegészíteni.
Rendőrség és szolgálati lakások energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, ajtók és garázskapu teljes cseréje történne korszerű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkra rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban futhat a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó. A lábazatra 100 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A borított gerendás padlásfödémre 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést terveztek. A szigetelés 100 mm vastagságban körbeöleli a térdfalat is. A garázs a meglévő tetőszerkezetre szerelt ferde síkú szigetelt mennyezetet kap, 150 mm szarufák közötti és 50 mm alsó zárlécezés közötti szigeteléssel ellátva. A mennyezetre alulról párazáró fólia és gipszkarton burkolatot kerül 24/48 mm-es lécvázra szerelve. A jelenlegi szaruzat alsó sík tekintetében jelentkező egyenetlenségeit rendezni kell az oldalukhoz rögzített deszkákkal. A mennyezet szerelése csak a rendezett alsó síkra történhet.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzihorganyzott acél síklemez kivitelű. Az ereszcsatornák lefolyó csövei a homlokzati szigetelés előtt eltávolítandók, majd azt követően javítva vagy teljesen új horganyzott acél elemek formájában visszahelyezendők.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe helyszíni egyeztetés során dől el. A nyílászárók fehérek.
Az épületben jelenleg a fűtést konvektorokkal oldották meg, melyek elbontásra kerülnek. A közlekedő helységbe egy darab VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül, mely gondoskodik az épület fűtéséről és használati meleg víz ellátásáról. A szolgálati lakásokban hasonló képen konvektorok kerültek elhelyezésre, elbontásra kerülnek és lakásonként 1-1 db VIESSMANN 26 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.
Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye épületének energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, és ajtók teljes cseréje történne korszerű, fa tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. Az észak-keleti homlokzaton lévő kétszárnyú acélkapu ipari gyorskapura lesz cserélve, mely könnyed, gyorsan mozgatható, és a kompakt spirálvasalat által redőnyszerűen felgördíthető, tehát a szerkezet a jelenlegi kávában megoldható, nem érinti a mennyezetet.
A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkhoz rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban fusson a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó.
A lábazatra 150 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A padlásfödém könnyűszerkezetes, azonban a „műhely 1” felett jelenleg nincs födém, a térelhatárolást maga a szigeteletlen tető képezi, a „műhely 2” és a „műhely 3” felett van álmennyezet, ezek viszont bizonytalanok, utólagos szigetelés fogadására alkalmatlanok - bontandók.
A műhelyek felett új, az acél szelemenekhez és a szarufákhoz függesztett aluprofilos tűzgátló gipszkarton álmennyezet készül.
A teljes födémfelület 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést kap.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzi horganyzott acél síklemez kivitelű.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe és a nyílászárók színe helyszíni egyeztetés során dől el.
Megújuló energia: Az épület villamos energia fogyasztását ~45 %-ban a betervezett napelemek fedezik. A korszerűsítendő iroda-műhely épület tetőfelületei kedvezőtlen tájolásúak, és részben árnyékoltak, ezért a tervezett 40 db polikristályos napelem a szomszédos műhelyépület D-i tájolású tetőfelületére kerül elhelyezésre.
Fűtéskorszerűsítés: 1 db VIESSMANN Vitoligno 100-S típusú fa elgázosító kazán 1beépítése szükséges. Teljesítménye:40 kW. Kazán tartozékai: termikus túlfűtés elleni védelem, visszatérő vízhőmérséklet emelő egység, huzatszabályzó. Vitocell 100-E, SVPA puffer tartály; V=1000 liter 1 db. A tervezett fűtés zárt rendszerű. A tervezett faelgázosító kazán beépített tágulási tartállyal nem rendelkezik, ezért tágulási tartályt kell beépíteni, aminek 80 l az űrtartalma. Az esetleges túlnyomás levezetésére 2,5 bar lefúvatási nyomású 3/4"-os rugóterhelésű lefúvató biztonsági szelep szükséges két darab, egy az előremenőbe, egy pedig a visszatérőbe. A fűtési rendszerben uralkodó nyomás ellenőrzésére 4,0 bar méréshatárú feszmérőt terveztünk. A kazán szabályozása Vitotronic 100 FC1 szabályozóval történik. Az épületben kialakított fűtési körök programozott fűtésszabályozását Honeywell CM 707 programozható fűtésszabályozóval történik. A fűtésszabályozó a hozzá tartozó
fűtőkör szivattyúját napi, illetve heti program szerint vezérli.
A fűtési köröket egymáshoz képest hidraulikailag be kell szabályozni, ezt a körönként elhelyezett beszabályzó szeleppel kell elvégezni. A szabadon szerelt fűtési vezetékeket KAIFLEX ST 13 mm vtg. csőhéj szigeteléssel lesznek ellátva.
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 10,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű a garázs (szín) épület tetőfelületére telepített 40 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a K2 rendszer lemezfedéshez kialakított elemeiből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni.
A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 20,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 80 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel Nyugati tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A napelem táblák számossága miatt két tetőfelültre lehet elhelyezni a szükséges mennyiséget. A tartószerkezet a K2 rendszer cserépfedéshez kialakított elemeiből áll.
A napelem táblák összesen 4 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval két helyen kell ellátni. A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
845 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Békés-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 3.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Épcenter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabai út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35990430
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Liget u. 2. 11 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye épületének energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere: A régi ablakok, és ajtók teljes cseréje történne korszerű, fa tok- és szárnyszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel (4-16-4-16-4 LOW-E, argontöltetű) ellátott nyílászárók beépítése által. Az észak-keleti homlokzaton lévő kétszárnyú acélkapu ipari gyorskapura lesz cserélve, mely könnyed, gyorsan mozgatható, és a kompakt spirálvasalat által redőnyszerűen felgördíthető, tehát a szerkezet a jelenlegi kávában megoldható, nem érinti a mennyezetet.
A nyílászárók beépítése a jelenlegi külső homlokzati síkhoz rendezve történik.
Homlokzati szigetelés: Az épület a teljes homlokzaton 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm vastagságban fusson a nyílászárók elé a beépítési hézagot takarandó.
A lábazatra 150 mm XPS szigetelés kerül.
Padlásfödém szigetelés: A padlásfödém könnyűszerkezetes, azonban a „műhely 1” felett jelenleg nincs födém, a térelhatárolást maga a szigeteletlen tető képezi, a „műhely 2” és a „műhely 3” felett van álmennyezet, ezek viszont bizonytalanok, utólagos szigetelés fogadására alkalmatlanok - bontandók.
A műhelyek felett új, az acél szelemenekhez és a szarufákhoz függesztett aluprofilos tűzgátló gipszkarton álmennyezet készül.
A teljes födémfelület 2 x 100 mm kőzetgyapot szigetelést kap.
Bádogos szerkezetek: A nyílászárók párkánya tűzi horganyzott acél síklemez kivitelű.
Homlokzati anyaghasználat: A homlokzati vakolat színe és a nyílászárók színe helyszíni egyeztetés során dől el.
Megújuló energia: Az épület villamos energia fogyasztását ~45 %-ban a betervezett napelemek fedezik. A korszerűsítendő iroda-műhely épület tetőfelületei kedvezőtlen tájolásúak, és részben árnyékoltak, ezért a tervezett 40 db polikristályos napelem a szomszédos műhelyépület D-i tájolású tetőfelületére kerül elhelyezésre.
Fűtéskorszerűsítés: 1 db VIESSMANN Vitoligno 100-S típusú fa elgázosító kazán 1beépítése szükséges. Teljesítménye:40 kW. Kazán tartozékai: termikus túlfűtés elleni védelem, visszatérő vízhőmérséklet emelő egység, huzatszabályzó. Vitocell 100-E, SVPA puffer tartály; V=1000 liter 1 db. A tervezett fűtés zárt rendszerű. A tervezett faelgázosító kazán beépített tágulási tartállyal nem rendelkezik, ezért tágulási tartályt kell beépíteni, aminek 80 l az űrtartalma. Az esetleges túlnyomás levezetésére 2,5 bar lefúvatási nyomású 3/4"-os rugóterhelésű lefúvató biztonsági szelep szükséges két darab, egy az előremenőbe, egy pedig a visszatérőbe. A fűtési rendszerben uralkodó nyomás ellenőrzésére 4,0 bar méréshatárú feszmérőt terveztünk. A kazán szabályozása Vitotronic 100 FC1 szabályozóval történik. Az épületben kialakított fűtési körök programozott fűtésszabályozását Honeywell CM 707 programozható fűtésszabályozóval történik. A fűtésszabályozó a hozzá tartozó
fűtőkör szivattyúját napi, illetve heti program szerint vezérli.
A fűtési köröket egymáshoz képest hidraulikailag be kell szabályozni, ezt a körönként elhelyezett beszabályzó szeleppel kell elvégezni. A szabadon szerelt fűtési vezetékeket KAIFLEX ST 13 mm vtg. csőhéj szigeteléssel lesznek ellátva.
Megújuló energia hasznosítása:
A létesítmény adottsága miatt alkalmas napelemek telepítésére. A meglévő tetőfelületeken jól tájolhatók a napelemek. Ezért tervezzük egy 10,0 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű a garázs (szín) épület tetőfelületére telepített 40 db 265 W-os napelemből, a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, közel déli tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A tartószerkezet a K2 rendszer lemezfedéshez kialakított elemeiből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni.
A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35.990.430.-
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Békés-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 3.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Épcenter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabai út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A projekt indikátorai kerültek módosításra
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az indikátorok módosítását az indokolja, hogy a támogatási szerződés aláírását követően a támogató Magyar Államkincstár további pontosításokat kért a projekt indikátoraival kapcsolatban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35990430 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35990430 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben