Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:21105/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Mohácsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7700, Mohács Szepessy tér 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SH-BAU Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohácsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67921157
Postai cím: Szabadság Utca 4-6.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Käszné Lebő Zsuzsanna
Telefon: +36 69795206
E-mail: mohacs@kk.gov.hu
Fax: +36 69795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/mohacs
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu/mohacs
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.3-17-2017-00030/31/32/33/34/35/36/37
Hivatkozási szám: EKR000179342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Versend EFOP-4.1.3-17-2017-00030
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03000000-1
További tárgyak:44621100-0
45112700-2
45210000-2
45212200-8
45212213-2
45212290-5
45233250-6
45236119-7
45261310-0
45261910-6
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331100-7
45410000-4
45420000-7
45421131-1
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7700, Mohács Szepessy tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium felújítása
A beruházás során az alábbi helyiségek kialakítása, korszerűsítése valósul meg:
A felújítandó épület alapterülete 3034 m2
- A részletes mennyiségeket a tárgyalás után módosított műszaki dokumentumok tartalmazzák.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
Tervezési feladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladatát nem képezik.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő kivitelezési munka vonatkozásában örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik, de a kivitelezés során az anyaghasználat örökségvédelmi hatósággal történő egyeztetése ajánlatadó kötelezettsége.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka ezen részajánlati körben engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00034

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16950 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Versend EFOP-4.1.3-17-2017-00030
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SH-BAU Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26197247
Postai cím: Pécsi Út 74
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: shbau@shbau.hu
Telefon: +36 202116609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 111004106
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03000000-1
További tárgyak:44621100-0
45112700-2
45210000-2
45212200-8
45212213-2
45212290-5
45233250-6
45236119-7
45261310-0
45261910-6
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331100-7
45410000-4
45420000-7
45421131-1
45421160-3
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7700, Mohács Szepessy tér 6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium felújítása
A beruházás során az alábbi helyiségek kialakítása, korszerűsítése valósul meg:
A felújítandó épület alapterülete 3034 m2
- A részletes mennyiségeket a tárgyalás után módosított műszaki dokumentumok tartalmazzák.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
Tervezési feladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladatát nem képezik.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő kivitelezési munka vonatkozásában örökségvédelmi engedéllyel rendelkezik, de a kivitelezés során az anyaghasználat örökségvédelmi hatósággal történő egyeztetése ajánlatadó kötelezettsége.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka ezen részajánlati körben engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 111004106
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SH-BAU Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26197247
Postai cím: Pécsi Út 74
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: shbau@shbau.hu
Telefon: +36 202116609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a közöttük létrejött szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára – az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: legkésőbb 2018. október 20. - a szerződés aláírásától számítva azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. november 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
"VI.2.2) A módosítás okai" folytatása:
Az akadályközlésben a Vállalkozó rögzítette, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció részét képező építészethez kapcsolódó árazatlan költségvetésben, illetve a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben a 36-002-13-0410851 tételszám alatt szereplő „Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolat felújításához weber.san presto 100 gúz, Kód: SPR100” val egyenértékű. a 36-012-2.1.1.2-0410852 tételszám alatt szereplő „Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 3 cm vastagságban weber.san presto 200 javítóvakolat, fehér, Kód: SPR200”al egyenértékű és a 36-012-3-0410850 tételszám alatt szereplő „Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban weber.san presto 300 simítóvakolat fehér, Kód: SPR300” al egyenértékű” építőanyagok beszerzése a gyártó által igazoltan 2018 novemberi végi határidővel teljesíthető.
Fenti okok miatt a Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő nem tartható.
Az akadályoztatásra tekintettel fennállnak a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a szerződéses ár nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozótól 2018. október 12. napján akadályközlés tárgyú megkeresés érkezett a Megrendelőhöz, amelyben a Szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását kérte. Az akadályközlés az építési naplóban is rögzítésre került.
Folytatás a VI.2.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 111004106 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 111004106 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A tárgyi eljárás 5. részajánlati körének vonatkozásában megötött vállalkozási szerződés 2. számú módosításra is sor került, azonban az EKR rendszerben Ajánlatkérő a korábbi hirdetmény megjelenését megelőzően a 2. számú módosításról szóló tájékoztató hirdetményt nem tudja feladni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben