Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:21411/2018
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33057813
Postai cím: Köves Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina
Telefon: +36 12896265
E-mail: kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu
Fax: +361 2847657
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.delpestikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000906542018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000906542018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: őrzésvédelmi és portaszolgálati feladatok
Hivatkozási szám: EKR000906542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzésvédelmi és portaszolgálati feladatok elvégzése 36 hó határozott időtartamban vállalkozási szerződés keretében a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére 3 telephelyen
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Köves utcai telephely
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1204 Budapest Köves utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű (36 hónapos) vállalkozási szerződés keretei között az alábbi telephelyek őrzés védelmi, portaszolgálati és személyvédelmi feladatainak ellátása, tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő valamint riasztó/vagyonvédelmi rendszer kezelése.
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Központi telephely (1204 Budapest, Köves u. 1):
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet központi telephely: 120 038 m2. Itt helyezkedik el a hotelépület és a vele zárt folyosós rendszerben összekötött pszichiátriai épület, nővérszálló, főbejárati, mentő- és teherporták, a műszaki ellátás 7 db épülete.
Főporta: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 2 fő portás (1 szolgálatvezető, valamint 1 fő járőr), továbbá munkanapokon nappali műszakban, 1 fő biztonsági vezető;
Nővérszálló: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás
Központi épület Információs pult: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás
Elmeépület porta: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás
Gazdasági porta (gépkocsi bejáró): heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás
Mentő porta (mentő és gépkocsi porta): heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 2 fő portás
Tűzporta: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő nem alkalmazza a kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Ady Endre utcai Szakrendelő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet XX. Ady Endre utcai Szakrendelő (1201 Budapest, Ady E. u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű (36 hónapos) vállalkozási szerződés keretei között az alábbi telephelyek őrzés védelmi, portaszolgálati és személyvédelmi feladatainak ellátása, tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő valamint riasztó/vagyonvédelmi rendszer kezelése.
XX. Ady Endre utcai Szakrendelő (1201 Budapest, Ady E. u. 1.)
• Porta szolgálat: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás; 2 fő járőr

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő nem alkalmazza a kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Csepeli telephely
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Csepeli telephelyén (1211 Budapest, Déli u. 11.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű (36 hónapos) vállalkozási szerződés keretei között az alábbi telephelyek őrzés védelmi, portaszolgálati és személyvédelmi feladatainak ellátása, tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő valamint riasztó/vagyonvédelmi rendszer kezelése:
Csepeli telephely (1211 Budapest, Déli u. 11.):
Porta szolgálat: heti 7 nap / 24 órás szolgálatban 1 fő portás; 3 fő járőr
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő nem alkalmazza a kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.szerinti és a (2) bek.szerinti kizáró okok valamelyike fennáll,az eljárásból kizárásra kerül az az Ajánlattevő,Alvállalkozó,az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet,aki részéről a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.A Kbt. 67. § (1) bek.szerint nyilatkoznia kell az Ajánlattevőnek a 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan és a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia, és - adott esetben - a 62. § (1) bek. k) pont kc) alpontra vonatkozóan nyilatkoznia.A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Kr 17. § (1)-(2) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlatkérő a Kr. írtak szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektonikus adatbázisokból.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. tv,68/2012.(XII.14.)BMr.,
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet.Igazolt teljesítés kiegyenlítése:1997.évi LXXXIII. tv.9/A.§,Ptk.6:130.§(1)-(2) bek,Kbt.135.§ (1),(5)-(6) bek. szerint havonta, HUF-ban. Ha AT- olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen, hibásan teljesít, vagy a szerződés meghiúsul, kötbér fizetésre kötelezi magát. Részletes fizetési feltételek és szerződést erősítő kötelezettségek a csatolt szerződéstervezetben. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában (Kbt. 35. § (8)-(9) bek.). Szerződést bontó feltétel (Ptk. 6:116 § (2) bek.),ha AK fenntartója által AK-t is érintő központosított vagy közös közbeszerzés valósul meg a szerződés lejárta előtt.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kamat, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér,késedelmi kötbér.
A mellékkötelezettségek szabályait részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
Részletezés a karakterkorlát miatt a csatolt ajánlati felhívásban van.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Minden rész esetén:ponttartomány minden értékelési szempont esetén:0-10.A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányul az eljárás minden rész esetében.Fordított arányosítás:1 rész: 1. , 2. rész: 1., 3.rész: 1. részszempont.(nettó ajánlati ár),Egyenes arányosítás:1 rész: 2., 3., 2. rész: 2., 3.rész: 2. részszempont.(szakemberek többlettapasztalata)
Részletezése karakterkorlát miatt a csatolt közbeszerzési dokumentumban és ajánlati felhívásban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)csatolandó dokumentumok listája a közbeszerzési dokumentumban (KD) 2)Hiánypótlás:kbt.71.§ szerint.3)Ajánlati biztosíték: AK az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti,melynek összege 3.000.000,- Ft,minden rész esetében amire az AT ajánlatot tesz.A teljesítésének szabályai Kbt. 54.§ (2) bek. szerint.AK számlaszáma:MÁK10023002-00317210-00000000.Ajánlati biztosíték dokumentumainak az eljárás KÉ azonosító számát és a rész számát amire fizet tartalmaznia kell.4)FAKSZ:Dr. Dóra Tímea,lajstrom:00973 5000 Szolnok,Damjanich u.1.,5) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.6)AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges feltételeket a KD tartalmazza.7)Helyszíni bejárás:2018.12.17.-én10:00 óra.Találkozási hely:Ajánlatkérő székhelye:1204 Bp. Köves u.1.Főigazgatói titkárság.8) szerződés megkötésének feltétele, hogy az AT (közös ajánlattétel esetén elegendő legalább egy AT) csatolja a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy rendelkezik - vagy nyilatkozatát az ajánlattevőnek, hogy legalább a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog - az alábbi (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási rendszerekkel: • MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007).• MSZ 27001:2014, MDZ 14001:2015.,9)Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.(EKR)10.)Irányadó jog:2015. évi CXLIII.tv., és kapcsolódó rendeletek, és a 424/2017.(XII.19.)Kr. 12.) AK az AT alkalmasságának feltételeit (M.1., M.2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.13.)AK a KD-ban közli azoknak a szervezeteknek a nevét,akiktől AT a Kbt. 73. § (4) bek.szerinti tájékoztatást kaphat.13)Alternatív/többváltozatú ajánlat lehetősége:nem.14)AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy árképzésük során a hatályos Korm. r. szerinti,a személy-vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó rezsióradíjat vegyék figyelembe! 15)III.1.4. folytatása:A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső Alvállalkozót.A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-re tekintettel az AT-nek az ajánlatban csak a nyilatkozatot kell benyújtani a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában,az igazolásokat az ajánlatban nem,csak a Kbt. 69. § (4) bek.szerinti felhívásra kell csatolni.AK elfogadja azt is,ha AT a 321/2015.(X.30.)Kr. 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -EEKD-t nyújt be,ha az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.Előírt alkalmassági követelmények és megkövetelt igazolási mód az 1-3. részek esetén:M.1.A 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(3)bek.a) alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett egészségügyi intézményben végzett,legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése a közbeszerzés tárgyára(őrzésvédelmi és portaszolgálati feladatok ellátására)vonatkozóan.Referenciaként az kerül elfogadásra, ami szerződésszerűen teljesített,min.24 hónapot elérő,napi 24 órás őrzésvédelmi és portaszolgálati feladatok ellátására vonatkozik.Egy referencia az 1-3.részek esetében minden rész esetén felhasználható ha több részre tesz az ajánlattevő ajánlatot.Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referencia követelménynek való megfelelés igazolása elég az AT alkalmasságának megállapításához.A referenciát min.az alábbi tartalommal kell csatolni:teljesítés ideje kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap),a szerződést kötő másik fél megnevezése,a szolgáltatás tárgya,és mennyisége (teljes időtartam és napi óraszám a szerződés időtartama alatt),referenciát adó neve,elérhetősége(e-mail/tel).16.) Bontást az EKR rendszer elektronikusan végzi el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.2. III.1.4. és VI.3.15.folytatása:,és nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést az AT konzorciumban végezte,az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban(%)vett részt.A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó:a Kbt. 65. § (6)-(7),321/2015.(X.30.) Kr. 24 § (1) bek.,22.§ (5) bek.Az alkalmassági követelmények igazolása a Kbt.114.§(2) bek. szerint, az ajánlatban az alkalmasság körében csak egyszerű nyilatkozatot kell tenni.Alkalmatlan az ajánlattevő ha :M1.nem rendelkezik AF feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett, szerződésszerűen teljesített , legalább összefüggően 24 hónapot elérő, napi 24 órás őrzésvédelmi és portaszolgálati feladatok ellátására vonatkozó referenciával az 1-3. részek vonatkozásában. egy vagy több szerződéssel igazolható minden rész esetében.Egy referencia az 1-3.részek esetében minden rész esetén felhasználható ha több részre tesz az ajánlattevő ajánlatot.Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referencia követelménynek való megfelelés igazolása elegendő az AT alkalmasságának megállapításához.AK a KD-ben rendelkezik a 321/2015 (X.30.) Kr.21/A.§ és a 22.§ (5) bek. szerinti esetről.Ha az AT több részre is pályázik, minden rész tekintetében meg kell felelni az elvárt referenciának.M.2. 1., 2., 3., részek esetében: A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (3) bek.b.) pont szerint az AT-nek meg kell nevezni azokat a szakembereket,és ismertetnie kell végzettségüket/képzettségüket és szakmai tapasztalatukat,akiket a teljesítésbe be kíván vonni.1. rész esetében min. 9 fő portás,és 1 fő biztonsági vezető,szolgáltatást irányító szakember, a 2. rész esetében min. 1 fő portás,2 fő járőr,3. rész esetében min. 1 fő portás, 3 fő járőr.Alkalmatlan az AT, ha M2. nem rendelkezik az 1. rész esetében: min. 9 fő portással,1 fő biztonsági vezető szolgáltatást irányító szakemberrel akiknek olyan szakembereknek kell lenni,akiknek a 2005. évi CXXXIII. tv.1. § (3) bek. szerinti őrzésvédelmi szakmai tapasztalata a min. 120 hónapot összesen eléri. max.10 fő mutatható be. a 2. rész esetében min. 1 fő portással, 2 fő járőrrel, akiknek olyan szakembereknek kell lenni,akiknek a 2005. évi CXXXIII. tv.1. § (3) bek. szerinti őrzésvédelmi szakmai tapasztalata a min. 18 hónapot összesen eléri. max.3 fő mutatható be.3. rész esetében min. 1 fő portás, 3 fő járőr akiknek olyan szakembereknek kell lenni, akiknek a 2005. évi CXXXIII. tv.1. § (3) bek. szerinti őrzésvédelmi szakmai tapasztalata a min. 24 hónapot összesen eléri. Maximum 4 fő mutatható be.Csatolnia kell az Ajánlattevőnek a szakemberek gyakorlati tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát a szakember által eredetiben aláírva, valamint a képzettségét igazoló okirat másolatát,és a vagyonőri igazolvány másolatát.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)