Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:21471/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8600 Siófok, Bakony utca 02. –7365/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉSK Innovációs Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47443684
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pistár Péterné
Telefon: +36 84504261
E-mail: beruhazas@siofok.hu
Fax: +36 84504261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.siofok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.siofok.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 Baross G. SZKI energ.
Hivatkozási szám: EKR000222682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 Baross G. SZKI energ.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600 Siófok, Bakony utca 02. –7365/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
 A beruházás feladata a vonatkozó épület energetikai korszerűsítése és a projektarányos akadálymentesítés megoldása; nem építési engedélyköteles tevékenységek, ennek keretében:
 Meglévő 2 emelet és tetőtér beépítéses fő és földszintes tornatermi épület energetikai korszerűsítése, 1 db mozgássérültek számára is alkalmas vizesblokk kialakítása és a kazánrész átépítése.
 Az épület külső homlokzati falán lévő csempeburkolatok leverése, a homlokzati, szerkezeti szerep nélküli acél osztópilléreknek, a külső nyílászárók és a tornaterem kopolit üvegfalának, lapos teteje vízszigetelésének, a kazán rókatorkának, a leendő akadálymentes wc tetőzetének és a külső rámpák fal felőli mellvédfalainak bontása, a falak utólagos hőszigetelése miatt az esővíz levezető csatornák áthelyezése szükséges, a meglévő faburkolatos eresz- párkányzat tűzvédelmi okok miatt bontandó.
 A jelenlegi vízszigetelés kiegészítése: az újonnan kialakításra kerülő akadálymentes wc-nél és a tornaterem északi mellvédfalának utólagos felfalazásánál a meglévő vízszigeteléssel folytonosított bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni vízszigetelése.
 A tornaterem utólagos hőszigetelése okán a lapostető teljes felújítása (hőszigetelése és) bitumen lemezes vízszigetelése, a meglévő beton folyóka lapostető vízszigetelésével folytonosított vízszigetelése.
 Az épület összes külső nyílászárójának cseréje, külső határoló felületeinek utólagos hőszigetelése, a nyílászáró cserénél nem változnak a nyílás áthidalások. A földszinten és az I. és II. emeleten az új nyílászárókat az utólagos hőszigetelés belső oldalának síkjába kell elhelyezni. A tetőtéri ablakoknál az új ablakokat a parapettfal középtengelyébe kell elhelyezni, így biztosítva vízorrot, kismértékű csapóeső elleni védelmet és árnyékolást. A tetősíkból kiemelkedő ablakok mindegyik felületén ezt terveztük, így a nyílászárók mérete az új belső felületekhez igazodóan fog alakulni. Előzetesen kétoldalt, s felülről is 15-15 cm-rel csökken a névleges mérete.
 A főbejárat és a mellékbejáratok előtt is rámpa megközelítés található. A főbejárat marad a továbbiakban is az akadálymentes megközelítés helye. Az ajtók kialakításánál az AK. tervfejezet előírásait betartandók.
 Belső nyílászárók: az akadálymentes vizesblokk és kazánház belső munkáit érinti, ZK típusú, acél saroktokos, felületkezelt, kifelé nyíló belső ajtók helyezendők el. Az akadálymentesség előírásainak megfelelő színbeli eltérésekre tekintettel kell lenni.
 Homlokzati felületek utólagos hőszigetelése: A meglévő falfelületek javító vakolása, majd beruházói- kivitelező- tervezői egyeztetés alapján véglegesített utólagos hőszigetelési rendszer előírásai szerinti ragasztott, dübelezett, üvegszövet hálóval erősített, finomszemcsés nemes vakolat fedőfelületű rendszer kiépítése. A nyílászárók felett min. 20 cm magas, legalább 90 kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi besorolású sáv kialakítása. A nyílászárók mellett minimum 30 cm-es védősáv kialakítása. Biztosítani kell, hogy minden felület az épülettől kifelé lejtsen. Az épület villámhárító rendszere miatt a hőszigetelés levezetések 50-50 cm-es környezetében csak tűzálló hőszigetelés készítése lehetséges. A tornateremnél és déli és északi falfelületek esetében lehet normál EPS lapokat alkalmazni. A meglévő párkányzat fa burkolatának bontása és a meglévő szerkezethez erősített, fémlemez burkolati rendszer kiépítése tervezett.
 Válaszfalak: a kazánnál és az akadálymentes vizesblokknál készül 10 cm-es Porotherm válaszfal téglafal.
 Tető és padlásfödém utólagos hőszigetelése: A ferde falaknál a belső oldali burkolatok bontását, a meglévő rétegek ellenőrzését, majd befelé terveztük az új rétegrend felépítését. A nyílászárók végleges méretét csak egy pontos előzetes feltárást követően lehet lepontosítani! A padlástérnél a pontos feltárást követően kell elhelyezni az energetikai tervfejezet szerinti, összesen (meglévő és újonnan elhelyezésre kerülő) 25 cm-es vastagságot.
Folyt.: II.2.8) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15275 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 Baross G. SZKI energ.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉSK Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52786026
Postai cím: Mandula Utca 14/A
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@epiteszem.hu
Telefon: +36 20 / 3708985
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172092732
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600 Siófok, Bakony utca 02. –7365/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
 A beruházás feladata a vonatkozó épület energetikai korszerűsítése és a projektarányos akadálymentesítés megoldása; nem építési engedélyköteles tevékenységek, ennek keretében:
 Meglévő 2 emelet és tetőtér beépítéses fő és földszintes tornatermi épület energetikai korszerűsítése, 1 db mozgássérültek számára is alkalmas vizesblokk kialakítása és a kazánrész átépítése.
 Az épület külső homlokzati falán lévő csempeburkolatok leverése, a homlokzati, szerkezeti szerep nélküli acél osztópilléreknek, a külső nyílászárók és a tornaterem kopolit üvegfalának, lapos teteje vízszigetelésének, a kazán rókatorkának, a leendő akadálymentes wc tetőzetének és a külső rámpák fal felőli mellvédfalainak bontása, a falak utólagos hőszigetelése miatt az esővíz levezető csatornák áthelyezése szükséges, a meglévő faburkolatos eresz- párkányzat tűzvédelmi okok miatt bontandó.
 A jelenlegi vízszigetelés kiegészítése: az újonnan kialakításra kerülő akadálymentes wc-nél és a tornaterem északi mellvédfalának utólagos felfalazásánál a meglévő vízszigeteléssel folytonosított bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni vízszigetelése.
 A tornaterem utólagos hőszigetelése okán a lapostető teljes felújítása (hőszigetelése és) bitumen lemezes vízszigetelése, a meglévő beton folyóka lapostető vízszigetelésével folytonosított vízszigetelése.
 Az épület összes külső nyílászárójának cseréje, külső határoló felületeinek utólagos hőszigetelése, a nyílászáró cserénél nem változnak a nyílás áthidalások. A földszinten és az I. és II. emeleten az új nyílászárókat az utólagos hőszigetelés belső oldalának síkjába kell elhelyezni. A tetőtéri ablakoknál az új ablakokat a parapettfal középtengelyébe kell elhelyezni, így biztosítva vízorrot, kismértékű csapóeső elleni védelmet és árnyékolást. A tetősíkból kiemelkedő ablakok mindegyik felületén ezt terveztük, így a nyílászárók mérete az új belső felületekhez igazodóan fog alakulni. Előzetesen kétoldalt, s felülről is 15-15 cm-rel csökken a névleges mérete.
 A főbejárat és a mellékbejáratok előtt is rámpa megközelítés található. A főbejárat marad a továbbiakban is az akadálymentes megközelítés helye. Az ajtók kialakításánál az AK. tervfejezet előírásait betartandók.
 Belső nyílászárók: az akadálymentes vizesblokk és kazánház belső munkáit érinti, ZK típusú, acél saroktokos, felületkezelt, kifelé nyíló belső ajtók helyezendők el. Az akadálymentesség előírásainak megfelelő színbeli eltérésekre tekintettel kell lenni.
 Homlokzati felületek utólagos hőszigetelése: A meglévő falfelületek javító vakolása, majd beruházói- kivitelező- tervezői egyeztetés alapján véglegesített utólagos hőszigetelési rendszer előírásai szerinti ragasztott, dübelezett, üvegszövet hálóval erősített, finomszemcsés nemes vakolat fedőfelületű rendszer kiépítése. A nyílászárók felett min. 20 cm magas, legalább 90 kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi besorolású sáv kialakítása. A nyílászárók mellett minimum 30 cm-es védősáv kialakítása. Biztosítani kell, hogy minden felület az épülettől kifelé lejtsen. Az épület villámhárító rendszere miatt a hőszigetelés levezetések 50-50 cm-es környezetében csak tűzálló hőszigetelés készítése lehetséges. A tornateremnél és déli és északi falfelületek esetében lehet normál EPS lapokat alkalmazni. A meglévő párkányzat fa burkolatának bontása és a meglévő szerkezethez erősített, fémlemez burkolati rendszer kiépítése tervezett.
 Válaszfalak: a kazánnál és az akadálymentes vizesblokknál készül 10 cm-es Porotherm válaszfal téglafal.
 Tető és padlásfödém utólagos hőszigetelése: A ferde falaknál a belső oldali burkolatok bontását, a meglévő rétegek ellenőrzését, majd befelé terveztük az új rétegrend felépítését. A nyílászárók végleges méretét csak egy pontos előzetes feltárást követően lehet lepontosítani! A padlástérnél a pontos feltárást követően kell elhelyezni az energetikai tervfejezet szerinti, összesen (meglévő és újonnan elhelyezésre kerülő) 25 cm-es vastagságot.
Folyt.: II.2.8) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172092732
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉSK Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52786026
Postai cím: Mandula Utca 14/A
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@epiteszem.hu
Telefon: +36 20 / 3708985
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. Jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítési határideje: 2018. október 30. napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Módosult szerződéses feltételek:
2.1. Jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítési határideje: 2018. december 15. napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában az alábbiakat rögzítette:
"A szerződés teljesítésének ideje 120 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítési véghatárideje 2018.10.31. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (120 naptári nap) nem haladhatja meg."
Figyelemmel arra, hogy a fentebb jelzettek fennállnak, továbbá arra, hogy a szerződés minden ajánlattevő számára megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, Megrendelő a szerződést jogszerűen módosíthatja a Kbt. 141. § (4) a) pontjában meghatározottaknak megfelelően. A módosítással érintett szerződéses feltételek nem rendelkeznek olyan módosításokról, amelyek megválzotatnák a szerződés általános jellegét.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 172092732 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 172092732 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben