Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:21574/2018
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Felső-Szabolcsi Kórház
Teljesítés helye:4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dream Way Global Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Szabolcsi Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK02320
Postai cím: Árpád utca 26.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvardakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisvardakorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napelemes rendszer tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Napelemes rendszer tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45000000-7
45223800-4
09331000-8
09332000-5
71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkáinak elvégzése a KEHOP-5.2.11-16-2016-00081 kódszámú „Felső Szabolcsi Kórház fotovoltaikus rendszerének fejlesztése” című pályázat keretében
1. Napelemes rendszer tervezése és engedélyeztetése
Az alább meghatározott napelemes rendszer megtervezése, engedélyeztetése, és kiviteli tervek készítése (az ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez).
2. Napelemes rendszer telepítése
Rendszerméret: 200 kWp
Napelemes rendszer típus: polikristályos napelem
Inverter: Áramszolgáltató által jóváhagyott összesen 200 kVA névleges teljesítményben
Napelemek típusa: polikristályos napelem
Műszaki elvárások: polikristályos napelem panel: min. 15,28 % hatásfok
Teljesítmény tolerancia típusonként: -0/+2,5%
Cella típus: polikristály
Érték Áfa nélkül: nem kerül megadásra.
A részletes műszaki leírást, feltételeket, árazatlan költségvetési kiírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Az alábbi II.2.5) pont szerinti hivatkozott értékelési szempont:
5. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki összesen min. 10 db beruházás vonatkozásában szakmai irányítási (vezetői) tapasztattal rendelkezik napelemes rendszerek kivitelezési munkálatai megvalósítása tekintetében (igen/nem)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00081 kódszámú „Felső Szabolcsi Kórház fotovoltaikus rendszerének fejlesztése” című pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11325 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Napelemes rendszer tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkáinak elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dream Way Global Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szondi u. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: globalmedia@t-email.hu
Telefon: +36 302257005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93150000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45223800-4
09331000-8
09332000-5
71000000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkáinak elvégzése a KEHOP-5.2.11-16-2016-00081 kódszámú „Felső Szabolcsi Kórház fotovoltaikus rendszerének fejlesztése” című pályázat keretében
1. Napelemes rendszer tervezése és engedélyeztetése
Az alább meghatározott napelemes rendszer megtervezése, engedélyeztetése, és kiviteli tervek készítése (az ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez).
2. Napelemes rendszer telepítése
Rendszerméret: 200 kWp
Napelemes rendszer típus: polikristályos napelem
Inverter: Áramszolgáltató által jóváhagyott összesen 200 kVA névleges teljesítményben
Napelemek típusa: polikristályos napelem
Műszaki elvárások: polikristályos napelem panel: min. 15,28 % hatásfok
Teljesítmény tolerancia típusonként: -0/+2,5%
Cella típus: polikristály
Érték Áfa nélkül: nem kerül megadásra.
A részletes műszaki leírást, feltételeket, árazatlan költségvetési kiírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Az alábbi II.2.5) pont szerinti hivatkozott értékelési szempont:
5. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki összesen min. 10 db beruházás vonatkozásában szakmai irányítási (vezetői) tapasztattal rendelkezik napelemes rendszerek kivitelezési munkálatai megvalósítása tekintetében (igen/nem)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93150000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dream Way Global Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szondi u. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
E-mail: globalmedia@t-email.hu
Telefon: +36 302257005
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A napelem panel vonatkozásában egyenértékű termékcserét. A telepítésre kerülő új, egyenértékű napelem panelek: S-Energy SN 60 cell.
A beruházás Megrendelő székhelyén belül konkrétan az alábbi helyrajzi számokon valósul meg: napelem panelek lokalizációja: 3553/3 hrsz.; csatlakozási pont lokalizációja 3553/16 hrsz.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: LOKALIZÁCIÓ
A teljesítés során megkezdődött Megrendelő telephelyének felmérése, a napelemes rendszer lokalizációjának meghatározása. Vállalkozó a lokalizáció meghatározása során Megrendelő teljes telephelyét megvizsgálta (érin¬tett helyrajzi számok: 3553/16, 3545/17, 3553/3). Vállalkozó eredetileg Megrendelővel egyeztetve a 3545/17 hrsz. ingatlanon található épület tetején kívánta elhelyezni a napelemes rendszer paneljeit, míg a 3553/16 hrsz. ingat-lanon kívánta kiépíteni a csatlakozási pontot az áramszolgáltató felé. A napelemes rendszer paneljeihez szüksé¬ges felületet a hivatkozott épület tetőszerkezete biztosította volna, ellenben a tetőszerkezet részletes statikai vizsgálata során megállapítást nyert , hogy a tetőszerkezet jelentós átalakítása, megerősítése lenne szükséges, mely beruházás vonatkozásában a szerződés fedezetet nem biztosít. Tervező ezt követően alternatív telepítési helyszíneket vizsgált meg, kapcsolódó szolgáltatói egyeztetéseket lefolytatta. A javasolt beruházási helyszín tény-legesen a 3553/3 hrsz. alatti ingatlant érinti (mely ingatlan a megrendelői székhely ingatlancsoport részét képezi), a javasolt telepítés módja: talajra elhelyezett tartószerkezeten rögzített napelemes rendszer. Ezen megoldási javaslat a Megrendelőnek megfelel a szabad felület rendelkezésre áll, a kapcsolódó szolgáltatói hozzájárulás" időközben beszerzésre került. Ezen telepítési helyszínen többletköltség (pótmunka) nélkül a beruházás megvaló¬sítható.
PANELTIPUS
Vállalkozó 2018.04.18. napján Kérelmet nyújtott be, melyben a kapcsolódó ajánlatban megajánlott Korax Ks-280M típusú napelemes panelek helyett S-Energy típusú napelemes panelek beszerelésének jóváhagyását kérte a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § rendelkezéseivel összhangban. Indokolás: a megajánlott napelem panel a piacon nem érhető el (a vonatkozó forgalmazói nyilatkozat" mellékelten csatolásra kerül). A műszaki egyenérté-kűség igazolása érdekében a kapcsolódó dokumentációt átadta, annak megfelelősségét a Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrizte, szakmailag megfelelőnek elfogadja, jelen okiratot a műszaki ellenőr ennek igazolására aláírá-sával látja el.
A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:
Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak egyenértékű paneltípust, és a teljesítési hely pontosítását érinti, amelyek megváltozása nem eredményez sem költségváltozást, sem határidő módosítást, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.
A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a hivatkozott paraméteren kívül más szerződéses tartalmat nem érint.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 93150000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 93150000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben