Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:21621/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunamelléki Református Egyházkerület
Teljesítés helye:Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest, II. kerület, Lórántffy Zsuzsanna u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BOLTÍV Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunamelléki Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15389431
Postai cím: Ráday Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trippon László
Telefon: +36 12121494
E-mail: trippon.laszlo@bmrg.hu
Fax: +36 12121495
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Baár-Madas Református Gimnázium felújítása
Hivatkozási szám: EKR000371902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Baár-Madas Református Gimnázium felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45451100-4
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest, II. kerület, Lórántffy Zsuzsanna u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest II. ker. Lórántffy Zsuzsanna u. 3. szám alatt lévő épületegyüttes [műemléki törzsszáma:15189(279)] terasz és erkély szerkezetek részleges, ütemezett felújítási munkáit kívánja elvégezni Ajánlatkérő. A használaton kívüli erkély és terasz szerkezetek bontása után új tartószerkezetek készítése a feladat az elbontott szerkezetekkel megegyező méretben. A tartószerkezetek megépítése után a vízszigetelési munkák elkészítése a feladat. A szerkezetek burkolása a műemlék épület eredeti burkolataival harmonizáló burkolatok elhelyezésével kerül befejezésre, a műemlék hatóság és az Építész Tervező irányítása mellett. Az erkélyek és teraszok alapterülete 114 m2. Megjegyzendő, hogy a bontási és építési munkákat csak megadott időpontokban lehet elvégezni, a véghatáridőig, tekintettel az intézményben folyó folyamatos oktatási munkára. Ajánlatadónak számolni kell azzal, hogy az év folyamán többször kell hosszabb- rövidebb időre felfüggeszteni a kivitelezési munkákat.
A munka része a statikailag megfelelő állapotú erkélyek állagmegóvó felújítási munkáinak elvégzése, amelynek keretében a megmaradó burkolatra kerül új kent vízszigetelés és burkolat a kiviteli terveknek megfelelően.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14904 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Baár-Madas Református Gimnázium felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BOLTÍV Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52372836
Postai cím: Áchim András Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: boltiv@boltiv.com
Telefon: +36 703247012
Internetcím(ek): (URL) ---
Fax: +36 14010914
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93487959
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45451100-4
További tárgyak:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest, II. kerület, Lórántffy Zsuzsanna u. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest II. ker. Lórántffy Zsuzsanna u. 3. szám alatt lévő épületegyüttes [műemléki törzsszáma:15189(279)] terasz és erkély szerkezetek részleges, ütemezett felújítási munkáit kívánja elvégezni Ajánlatkérő. A használaton kívüli erkély és terasz szerkezetek bontása után új tartószerkezetek készítése a feladat az elbontott szerkezetekkel megegyező méretben. A tartószerkezetek megépítése után a vízszigetelési munkák elkészítése a feladat. A szerkezetek burkolása a műemlék épület eredeti burkolataival harmonizáló burkolatok elhelyezésével kerül befejezésre, a műemlék hatóság és az Építész Tervező irányítása mellett. Az erkélyek és teraszok alapterülete 114 m2. Megjegyzendő, hogy a bontási és építési munkákat csak megadott időpontokban lehet elvégezni, a véghatáridőig, tekintettel az intézményben folyó folyamatos oktatási munkára. Ajánlatadónak számolni kell azzal, hogy az év folyamán többször kell hosszabb- rövidebb időre felfüggeszteni a kivitelezési munkákat.
A munka része a statikailag megfelelő állapotú erkélyek állagmegóvó felújítási munkáinak elvégzése, amelynek keretében a megmaradó burkolatra kerül új kent vízszigetelés és burkolat a kiviteli terveknek megfelelően.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 119101716
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BOLTÍV Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52372836
Postai cím: Áchim András Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: boltiv@boltiv.com
Telefon: +36 703247012
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14010914
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozási szerződés 2.1.1. pontjában rögzített munkák elvégzésén kívül az alábbi 2.1.1. – 2.1.4. pontokban meghatározott munkák elvégzését.
2.1.1. A Vállalkozási szerződésben szereplő ebédlő terasz bauxitbeton lemez szerkezetét tartó 8 darab 50 x 50 cm-es kőanyagú pillér teljes elbontását, helyettük új beton pontalap készítését és új 25 x 25 cm-es vb. pillér váz készítését.
2.1.2. A pillérek alapzatának kiásása a mellette lévő díszmedence szerkezetét is érinti, ezért Megrendelő megrendeli a 45 m2-es medencetér és a körülötte lévő 0,22 x 0,42 m-es medenceszegély részleges bontását.
2.1.3. Megrendelő az előbbiek miatt részleges bontásra ítélt medence „vizes” funkcióját fenntartani nem tudja, ezért megrendeli a medencetér feltöltését termőfölddel és füvesítés készítését.
2.1.4. Megrendelő megrendeli az ebédlő terasz felett lévő négy darab 5,0 m2 -es erkély elbontását. Az erkélyek régi szerkezetének elbontás után új erkélyszerkezetek készítendőek az új statikai terv szerint, HEA vasgerendával gyámolított monolit vb. lemezszerkezettel. Az erkélyek korlátelemei restaurálásra kerülnek és új szigeteléssel ellátott rétegrendet és kő-burkolatot kapnak.
2.2. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 3.3. pontjában rögzített vállalkozói díj összegét nettó 93 487 959 Ft -ról megnövelik a jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjának alpontjaiban megrendelt munkálatok díjával, melyet a Szerződő Felek a Vállalkozó által készített árajánlat és az azon alapuló áregyeztetés után nettó 25 613 757 Ft értékben fogadtak el, így a teljes vállalkozói díj nettó 119 101 716 Ft-ra, bruttó 151 259 179 Ft–ra változik.
2.3. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 6.1. pontjának alpontjaiban meghatározott fizetési ütemezést a vállalkozói díj megváltozása miatt az alábbiak szerint módosítják:
2.3.1. A Vállalkozási szerződés 6.1.4. pontjában a 3. részszámla összege nettó 4 674 395 Ft –ról nettó 9 336 536 Ft –ra módosul.
2.3.2. A Vállalkozási szerződés 6.1.5. pontjában a 4. részszámla összege nettó 10 906 925 Ft –ról nettó 23 978 498 Ft –ra módosul az előleg első 1/3 –ad részének levonása után.
2.3.3. A Vállalkozási szerződés 6.1.6. pontjában az 5. részszámla összege nettó 37 395 160 Ft –ról nettó 42 156 976 Ft –ra módosul az előleg második 1/3 –ad részének levonása után.
2.3.4. A Vállalkozási szerződés 6.1.7. pontjában a végszámla esetében hivatkozott vállalkozói díj alatt a jelen szerződésmódosítás 2.2. pontjában meghatározott összegű, teljes vállalkozói díj értendő.
2.4. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 8.2. pontjában meghatározott késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 280 464 Ft/késedelmes nap értékről 357 305 Ft/késedelmes nap értékre módosítják. A késedelmi kötbér maximális összegét 18 697 592 Ft -ról 23 820 343 Ft -ra módosítják.
2.5. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 5.23.3. pontjában meghatározott 3. ütem kezdési időpontját 2018.12.23 -ról 2018.11.20 -ra módosítják.
2.6. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 8.4. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbér összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 18 697 592 Ft értékről 23 820 343 Ft értékre módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a felvonulási terület szakszerű lezárása után a kivitelezés I. ütemének bontási munkáit elkezdte. Az ebédlő terasz kőburkolatú pilléreinek bontása során derült ki, hogy a pillérek nem belső beton maggal, hanem tisztán kőből készültek, az új monolit vb. teraszlemez nem építhető rá.
Vállalkozó az eltérést jelezte Megrendelő felé, Megrendelő Műszaki ellenőre a kialakult helyzet megoldása érdekében statikus tervező bevonására tett javaslatot, amelyet a Szerződő Felek elfo-gadtak. Statikus tervező a korábban fedett, de a bontás következtében láthatóvá vált szerkezeti ré-szek felmérése után a 2.1.1. – 2.1.3. pontokban meghatározott kiegészítő munkák elvégzésére tett javaslatot.
A Statikus tervező, a Műszaki ellenőr és a Vállalkozó képviselőjével tartott, a terasz állapotát fel-mérő közös bejáráson megállapításra került, hogy az ebédlő terasz felett lévő négy erkély statikai állapota sem megfelelő.
Folytatás a VII.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 93487959 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 119101716 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) pont folytatása:
A kivitelezés tervezéséhez elvégzett állapotfelmérés óta eltelt időben szemrevételezéssel is megállapítható repedések és betonszegély leválások keletkeztek, amelyek balesetveszélyt hordoznak és megkérdőjelezték a régi erkélyszerkezetek további használhatóságát. Valószínűsíthető, hogy az amúgy is koros szerkezetek, a terasz legnagyobb gondossággal végzett bontása során elkerülhetetlen rezonancia miatt tovább károsodtak. A fentieken túl előtérbe kerül az a probléma is, miszerint a restaurált teraszra hulló beton vagy vakolatdarabkák a terasz rendeltetésszerű használatát balesetveszélyessé teszik, valamint károsíthatják a már elkészült munkát. A Statikus tervező a 4 db régi erkélyszerkezet elbontására és új szerkezet építésére tett javaslatot a 2.1.4. pontban meghatározottak szerint.
A Statikus tervező javaslatait az Örökségvédelmi Hatóság ellenőre elfogadta, ezt követően Meg-rendelő a megrendelni kívánt munkák elvégzése érdekében kiegészítő műszaki dokumentációt készíttetett, melynek része volt a kiegészítő munkák árazatlan költségvetési kiírása.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben