Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:21801/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ebes Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4211 Ebes belterület 425/4 425/6 külterület: az érintett külterületi szakaszok helyrajzi számainak felsorolása karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumokban található.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ebes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19076595
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Ebes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Karsai Mária
Telefon: +36 52565048
E-mail: ebesoffice@t-online.hu
Fax: +36 52565075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ebes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút fejlesztése Ebesen
Hivatkozási szám: EKR000084002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút fejlesztése Ebesen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4211 Ebes belterület 425/4 425/6
külterület: az érintett külterületi szakaszok helyrajzi számainak felsorolása karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumokban található.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Kerékpárút fejlesztése Ebesen című" című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 azonosítószámú
projekt kivitelezése
Útépítés: szakaszhatárok: külterületi szakasz: 0+000-3+697 km. szelvények között,
lakott területi szakasz: 0+000-1+406 km. szelvények között.
A kerékpárút a Hajdúszoboszló – Ebes külterületi határától indul, kezdeti szakaszán felhasználva a
4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz forgalomba helyezését követően felhagyott, kisforgalmú
mezőgazdasági útként meghagyott régi nyomvonal burkolatát. A további szakaszon a nyomvonal kijelölése a
jelenlegi 4-es út tengelyétől mért 32,0 m-es távolságon kívül történt. Az Önkormányzat az építéssel érintett területeket megvásárolta, a területek építésre rendelkezésre állnak.
A tervezett kerékpárút a 4. sz. főút – 48101 jelű Ebesi bekötőút csomópontjánál meglévő gyalogátkelőhely
mellett keresztezi a 4. sz. főutat, s a továbbiakban az Ebes Fő utca – Rákóczi utca nyomvonalán meglévő
gyalogjárda kiszélesítésével összevont gyalog-kerékpárútként kerül kialakításra.
Csapadékvíz-elvezetés: kiviteli tervdokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11180 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút fejlesztése Ebesen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: 52-530-592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 52-530-593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 249015500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4211 Ebes belterület 425/4 425/6
külterület: az érintett külterületi szakaszok helyrajzi számainak felsorolása karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumokban található.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Kerékpárút fejlesztése Ebesen című" című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 azonosítószámú
projekt kivitelezése
Útépítés: szakaszhatárok: külterületi szakasz: 0+000-3+697 km. szelvények között,
lakott területi szakasz: 0+000-1+406 km. szelvények között.
A kerékpárút a Hajdúszoboszló – Ebes külterületi határától indul, kezdeti szakaszán felhasználva a
4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz forgalomba helyezését követően felhagyott, kisforgalmú
mezőgazdasági útként meghagyott régi nyomvonal burkolatát. A további szakaszon a nyomvonal kijelölése a
jelenlegi 4-es út tengelyétől mért 32,0 m-es távolságon kívül történt. Az Önkormányzat az építéssel érintett területeket megvásárolta, a területek építésre rendelkezésre állnak.
A tervezett kerékpárút a 4. sz. főút – 48101 jelű Ebesi bekötőút csomópontjánál meglévő gyalogátkelőhely
mellett keresztezi a 4. sz. főutat, s a továbbiakban az Ebes Fő utca – Rákóczi utca nyomvonalán meglévő
gyalogjárda kiszélesítésével összevont gyalog-kerékpárútként kerül kialakításra.
Csapadékvíz-elvezetés: kiviteli tervdokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 249015500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: +36 52530592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530593
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
I.2. Teljesítés helye:
4211 Ebes belterület 425/4, 425/6 hrsz. külterület: 08/5, 011/118, 011/122, 015/5, 015/127, 015/155, 015/130, 015/133, 015/136, 015/139, 015/142, 015/145, 015/149, 015/105, 015/18, 018/121, 018/124, 018/126, 018/129, 018/132, 018/109, 08/6, 08/10, 08/12, 08/13 hrsz.
Módosított:
I.2. Teljesítés helye:
4211 Ebes belterület 425/4, 425/6 hrsz. külterület: 08/5, 011/118, 011/122, 015/5, 015/127, 015/155, 015/130, 015/133, 015/136, 015/139, 015/142, 015/145, 015/149, 015/105, 015/18, 018/121, 018/124, 018/126, 018/129, 018/132, 018/109, 08/6, 08/10, 08/12, 08/13, 011/114. hrsz.
Indokolás: az eljárást megindító dokumentumokban adminisztrációs hiba miatt nem került feltüntetésre a megvalósítás helyszínei között a 011/114 hrsz., ugyanakkor a műszaki dokumentumokban és a támogató okiratban is szerepel. A Közreműködő Szervezet elvárásainak megfelelően jelen szerződésmódosításban az adminisztrációs hiba korrigálásra kerül.
Eredeti:
Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 119. § (1) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 50 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Módosított:
Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 119. § (1) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 50 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Indokolás: az eljárást megindító dokumentumokban adminisztrációs hiba miatt Ajánlatkérő került az igényelt előleg kifizetőjeként feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy tárgyi projekt szállítói finanszírozású, az előleg kifizetését a kifizetésre köteles szervezet teljesíti. A Közreműködő Szervezet elvárásainak megfelelően jelen szerződésmódosításban az adminisztrációs hiba korrigálásra kerül.
Eredeti:
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 252 863 960,- Ft
azaz: nettó kétszáznegyvenkilencmillió-tizenötezer-ötszáz 00/100 forint.
A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Módosított:
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Elszámolható költségek:
Nettó vállalási ár: 251 472 460,- Ft
Nem elszámolható költségek (kátyúzás):
Nettó vállalási ár: 1 391 500,- Ft
Összesen:
Nettó vállalási ár: 252 863 960,- Ft
azaz: nettó kétszáznegyvenkilencmillió-tizenötezer-ötszáz 00/100 forint.
A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Indokolás: FOLYTATÁS A VII.1) További információk PONTBAN.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 252863960 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 252863960 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Indokolás: a Közreműködő Szervezet elvárásainak megfelelően a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek megbontása szükséges a vállalkozási szerződésben.
A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. alapján történt, mely esetben a VI.2.2) pontban foglaltak vizsgálata és a VI.2.2) pont kitöltése nem releváns.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben