Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:21832/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dédestapolcsány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3643 Dédestapolcsány, Ságvári u. 31. sz. hrsz.: 999.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:N&N Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dédestapolcsány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19622
Postai cím: Petőfi Sándor út 21
Város: Dédestapolcsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3643
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács László
Telefon: +36 48501030
E-mail: dedes@t-online.hu
Fax: +36 48501031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dedestapolcsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Községháza és a Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése Dédestapolcsányban a TOP-3.2.1-15-BO1-2016- 00006 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3643 Dédestapolcsány, Ságvári u. 31. sz. hrsz.: 999.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése
Az épület felújítása az alábbi főbb munkákat tartalmazza:
külső nyílászárók cseréje 37 db,
utólagos lábazat-, fal-, födém- é s tetőszerkezetek szigetelése (260m2, a padlásfödémen külső homlokzati falon 401 m2,
napelemes rendszer telepítése 16,24 kWp teljesítmény, 18kW teljesítményű inverter akadálymentesítés, épületgépészet felújítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5794 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: N&N Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kuruc út 5.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20158423
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor út 21., hrsz.: 243
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése
Az épület felújítása az alábbi főbb munkákat tartalmazza:
külső nyílászárók cseréje 37 db,
utólagos lábazat-, fal-, födém- é s tetőszerkezetek szigetelése (260m2, a padlásfödémen külső homlokzati falon 401 m2,
napelemes rendszer telepítése 16,24 kWp teljesítmény, 18kW teljesítményű inverter
akadálymentesítés, épületgépészet felújítása (1 db mozgáskorlátozott wc kialakítása ). kültéri akadálymentes parkoló (1 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23112237
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: N&N Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kuruc út 5.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a szerződés megkötését követően felmerült okok miatt a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalmat az alábbi pontokon módosítják:
A nyílászárók kibontása láthatóvá vált, hogy az áthidaló/kiváltó szerkezetek sérültek, hiányoznak. Az áthidaló szerkezetek sérülései és/vagy hiánya miatt az eredeti szerződés tárgyát képez új ablak beépítése nem lehetséges, ezért új áthidalók elhelyezése szükséges.
A meglévő, sérül áthidalók és ablakok kibontása után a puha kőből készült falazat sérült, laza elemeit el kellett távolítani és a sérül falazatot helyreállítása szükséges.
A régi kapcsolt gerébtokos ablakok bontása után, a külső és belső ablakkávák közötti jelentős méretkülönbséget az új ablakokra szerelt toktoldókkal együtt sem lehet kialakítani, ezért az üregek kifalazással történő javítása szükségszerű.
A lábazat fölött mintegy 1,0 m magasságban a talajnedvesség elleni szigetelés hibájából adódóan a falszerkezeten vizesedés tapasztalható. A vakolat eltávolítása és lélegző vakolattal történő vakolása szükséges a szigetelés elhelyezése előtt.
A hivatkozott okok miatt a szerződés 5.1. pontban meghatározott összege nettó 2.953.814 + ÁFA összeggel megnövelésre kerül.
A Felek rögzítik, hogy a módosításra a Kbt. 141. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került sor. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
EREDETI SZERZŐDÉS:
5.1 Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a Szerződéses műszaki tartalom megvalósítását nettó 20.158.423 Ft + ÁFA, azaz nettó Húszmillió-százötvennyolcezer-négyszázhuszonhárom Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj ellenében végzi el.
Megrendelő a vállalkozói díj összegéből nettó 20.158.423 Ft + ÁFA, azaz nettó Húszmillió-százötvennyolcezer-négyszázhuszonhárom Forint + ÁFA vállalkozói díj összeget a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 azonosító számú pályázat keretében elszámolható költségként számol el. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
A kivitelezési munka nem engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá. Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.
6.1 A Vállalkozó a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli - teljes összege 10%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdés rendelkezései alapján.
Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
A Vállalkozó a teljesítés során a pénzügyi-műszaki ütemtervben meghatározott készültségi fokot elérve 4 (négy) db számla (3 db részszámla és a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla) nyújtható be.
Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 2. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 3. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 75%át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A végszámla a 100%-os készültségi fokot elérve nyújtható be a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik, a 2014-2020 programozási időszakban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint.

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉS
2.1 A Felek Megállapodnak, hogy a szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
5.1 Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a Szerződéses műszaki tartalom megvalósítását nettó 23.112.237 Ft + ÁFA, azaz nettó Huszonhárommillió-száztizenkettőezer-kettőszázharminchét Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj ellenében végzi el.
Megrendelő a vállalkozói díj összegéből nettó nettó 23.112.237 Ft + ÁFA, azaz nettó Huszonhárommillió-száztizenkettőezer-kettőszázharminchét Forint + ÁFA vállalkozói díj összeget a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 azonosító számú pályázat keretében elszámolható költségként számol el. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
A kivitelezési munka nem engedélyköteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjánnem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá. Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.
2.2. A Felek a szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
6.1 A Vállalkozó a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli - teljes összege 10%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdés rendelkezései alapján.
Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
A Vállalkozó a teljesítés során a pénzügyi-műszaki ütemtervben meghatározott készültségi fokot elérve 4 (négy) db számla (3 db részszámla és a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla) nyújtható be.
Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 2. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 3. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 75%át elérő megvalósult teljesítés eseténaz eredeti teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A végszámla a 100%-os készültségi fokot elérve nyújtható be az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának és a 1. számú szerződés módosítás keretében meghatározott vállalkozói díj növekmény együttes összegének megfelelő forint összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik, a 2014-2020 programozási időszakban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint.
2.3 A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. számú mellékletében szereplő műszaki tartalmat az 1. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
2.4 A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 2. számú mellékletében szereplő Kivitelezési és számlázási ütemtervet az 1. számú szerződésmódosítás 2. számú mellékletében foglalt kivitelezési és számlázási ütemterv szerint módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek a szerződés megkötését követően felmerült okok miatt a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalmat az alábbi pontokon módosítják:
A nyílászárók kibontása láthatóvá vált, hogy az áthidaló/kiváltó szerkezetek sérültek, hiányoznak. Az áthidaló szerkezetek sérülései és/vagy hiánya miatt az eredeti szerződés tárgyát képez új ablak beépítése nem lehetséges, ezért új áthidalók elhelyezése szükséges.
A meglévő, sérül áthidalók és ablakok kibontása után a puha kőből készült falazat sérült, laza elemeit el kellett távolítani és a sérül falazatot helyreállítása szükséges.
A régi kapcsolt gerébtokos ablakok bontása után, a külső és belső ablakkávák közötti jelentős méretkülönbséget az új ablakokra szerelt toktoldókkal együtt sem lehet kialakítani, ezért az üregek kifalazással történő javítása szükségszerű.
A lábazat fölött mintegy 1,0 m magasságban a talajnedvesség elleni szigetelés hibájából adódóan a falszerkezeten vizesedés tapasztalható. A vakolat eltávolítása és lélegző vakolattal történő vakolása szükséges a szigetelés elhelyezése előtt.
A hivatkozott okok miatt a szerződés 5.1. pontban meghatározott összege nettó 3.148.439 + ÁFA összeggel megnövelésre kerül.
A szerződés 2. számú mellékletét képező Számlázási és kivitelezési ütemtervben az 1. számú résszámla kiállításának időpontja módosításra kerölt.
A Felek rögzítik, hogy a módosításra a Kbt. 141. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került sor. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20158423 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23112237 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben