Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:22111/2018
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:SZE telephelyei és a hallgatói toborzás megvalósítását illetően az ügynök által választott ország.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ügynöki tevékenység-Külföldi hallgatók toborzása
Hivatkozási szám: EKR000039792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SZE – külföldi hallgatók toborzása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: SZE telephelyei és a hallgatói toborzás megvalósítását illetően az ügynök által választott ország.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő (továbbiakban: ajánlattevő/ügynök) feladata a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: SZE) felvételi követelményeinek megfelelően képzett külföldi állampolgárságú hallgatók toborzása a SZE angol nyelven indított képzési programjaira. Ha a jelentkező csak a szakmai felvételi feltételeknek felel meg, de a nyelvieknek nem, akkor a SZE javasolja a féléves nyelvi előkészítőn való részvételt, melyre önmagában hallgatót toborozni nem lehet. Ajánlattevő feladata: pontos és részletes tájékoztatás biztosítása a SZE angol nyelvű képzéseiről, képzési díjairól, a hallgatói jelentkezési folyamatról, az ehhez szükséges benyújtandó dokumentumokról a jelentkezők részére. Szintén az ajánlattevő feladatai közé tartoznak a hallgató magyarországi tanulmányi célú vízumigényléséhez szükséges dokumentumok összeállításával kapcsolatos teendők.
A feladatok részletes ismertetése és a jelentkező hallgatók által fizetendő díjak a Műszaki leírásban találhatóak meg.
Ajánlattevő akkor teljesítette a Szerződés feltételeit és csak akkor tett eleget teljes mértékben a
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ha a jelentkező hallgatók az összes, a jelentkezéshez és a regisztrációhoz szükséges kötelező dokumentumot benyújtották, teljes egészében befizették a kötelező díjakat (egy teljes tanévre) és költségtérítéseket, és a hallgatók teljes jelentkezési és beiratkozási folyamata lezárult.
Teljesítésigazolás kiállítására egy évben két alkalommal, tárgyév május 31. és szeptember 30. nappal kerül sor.
A szerződés keretösszege a szerződés időtartamára: nettó 60 millió Ft + Áfa. Amennyiben a szerződés időtartamán belül a keretösszeg előbb kimerül, akkor a szerződés a keretösszeg kimerülésével megszűnik, kivéve amennyiben ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő közös egyetértésével a Kbt. 141.§ (2) bek. b) pontja alapján módosítja a szerződéses keretösszeget. Amennyiben a szerződés lejártáig a keretösszeg nem merül ki, a szerződés a keretösszeg teljes felhasználásáig meghosszabbítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12685 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZE – külföldi hallgatók toborzása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65113437
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: tothe@sze.hu
Telefon: +36205905044
Internetcím(ek): (URL) www.univgyor.hu
Fax: +3696503458
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: SZE telephelyei és a hallgatói toborzás megvalósítását illetően az ügynök által választott ország.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő (továbbiakban: ajánlattevő/ügynök) feladata a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: SZE) felvételi követelményeinek megfelelően képzett külföldi állampolgárságú hallgatók toborzása a SZE angol nyelven indított képzési programjaira. Ha a jelentkező csak a szakmai felvételi feltételeknek felel meg, de a nyelvieknek nem, akkor a SZE javasolja a féléves nyelvi előkészítőn való részvételt, melyre önmagában hallgatót toborozni nem lehet. Ajánlattevő feladata: pontos és részletes tájékoztatás biztosítása a SZE angol nyelvű képzéseiről, képzési díjairól, a hallgatói jelentkezési folyamatról, az ehhez szükséges benyújtandó dokumentumokról a jelentkezők részére. Szintén az ajánlattevő feladatai közé tartoznak a hallgató magyarországi tanulmányi célú vízumigényléséhez szükséges dokumentumok összeállításával kapcsolatos teendők.
A feladatok részletes ismertetése és a jelentkező hallgatók által fizetendő díjak a Műszaki leírásban találhatóak meg.
Ajánlattevő akkor teljesítette a Szerződés feltételeit és csak akkor tett eleget teljes mértékben a
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ha a jelentkező hallgatók az összes, a jelentkezéshez és a regisztrációhoz szükséges kötelező dokumentumot benyújtották, teljes egészében befizették a kötelező díjakat (egy teljes tanévre) és költségtérítéseket, és a hallgatók teljes jelentkezési és beiratkozási folyamata lezárult.
Teljesítésigazolás kiállítására egy évben egy alkalommal, beiratkozási időszak végét (tárgyév szeptember 30.) legfeljebb 13 napon belül kerül sor.
A szerződés keretösszege a szerződés időtartamára: nettó 60 millió Ft + Áfa. Amennyiben a szerződés időtartamán belül a keretösszeg előbb kimerül, akkor a szerződés a keretösszeg kimerülésével megszűnik, kivéve amennyiben ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő közös egyetértésével a Kbt. 141.§ (2) bek. b) pontja alapján módosítja a szerződéses keretösszeget. Amennyiben a szerződés lejártáig a keretösszeg nem merül ki, a szerződés a keretösszeg teljes felhasználásáig meghosszabbítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65113437
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: tothe@sze.hu
Telefon: +36205905044
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696503458
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés alább jelzett pontjai helyébe a következő szövegrészek lépnek: V.5.3. pontja helyébe: Az Egyetem az adott szak felv. köv. figyelembevételével dönt a jelentkezők felvételéről. A hallg. jogv. létrejöttének további feltétele, hogy a felvételt nyert hallg. a reg. díjat, az 1. tanévre vonatkozó tandíjat, valamint koll. elhelyezés esetén, ha nem rendelkezik igazolhatóan más szállással az 1. havi koll. díjat az Egyetem Pénzügyi Ig. által visszaig. az Egyetem részére megfizesse szeptember 15-ig, vagy ha a reg. időszakot az Egyetem módosítja, akkor az újonnan megállapított határidőig. Nyelvi előkészítő esetén a jogv. létrejöttének feltétele, hogy a hallg. a reg. díjat, a nyelvi előkészítő szemeszterére vonatkozó tandíjat, valamint koll. elhelyezés esetén, ha nem rendelkezik igazolhatóan más szállással az 1. havi koll. díjat az Egyetem Pénzügyi Ig. által visszaig. az Egyetem részére megfizesse szeptember 15-ig, illetve ha a reg. időszakot az Egyetem módosítja, akkor az újonnan megállapított határidőig. Az Egyetem vállalja, hogy a sikeres felv. döntést követően az 1. tanévre vonatkozó tandíjról, vagy a nyelvi előkészítő szemeszterére vonatkozó tandíjról, ill. koll. elhelyezés esetén az 1. havi koll. díjról szóló Díjbekérőt, a Megbízott által reg. jelentkezők adatai alapján, a reg.-tól számított 5 napon belül kiállítja és e-mailen elküldi Megbízott és a jelentkező számára. V.5.6. pontja helyébe: Az Egyetem vállalja, hogy évente (féléves) angol nyelvi előkészítő tanf. indít a szakmai felv. vizsgán megfelelt, de a nyelvi felmérésen nem megfelelő nyelvtudást ig. felvett hallg. számára. A meghirdetett szakok, illetve doktori képzések indításáról a felv. köv.-nek megfelelt jelentkezők létszámának függv. az Egyetem Rektora dönt. A szerződés V.5.7. pontja törlésre kerül. VI.6.2. pontja helyébe: Megbízott gondoskodik az Egyetem által kínált képzések bemutatásáról. Megbízott minden év szeptember 15-ig, ill. ha a reg. időszakot az Egyetem módosítja, akkor az újonnan megállapított határidőig az Egyetem által a Megbízott számára biztosított Internetes reg. felületen regisztrálja az általa toborzott hallg. A reg. időszak az Egyetem döntése alapján változtatható, erről az Egyetem az admissions.sze.hu oldalon tájékoztatást ad. VI.6.6. pontja helyébe: Megbízott minden általa toborzott és sikeresen beiskolázott hallg. után az 1. számú melléklet szerinti képzések 1. félévére befizetett tandíjából az alábbi sikerdíjra jogosult: A képzésre 200 felvett és beiratkozott külföldi államp. hallg.-ig az I. féléves időszakos kedv. tandíj %-a: 32% A képzésre felv. és beiratkozott külföldi állampolg. hallg. esetében 201. főtől az I. féléves időszakos kedv. tandíj %-a: 34% A felsőoktatási szakokra felvett, de a nyelvi köv.-nek nem megfelelt, így a nyelvi előkészítő képzésre felvett és arra beiratkozott külföldi állampolg. hallg. esetében a SZE részére befizetett angol nyelvi előkészítő kurzus féléves tandíjának 34%-a jár mint sikerdíj. Ezen felül a felsőoktatási szakok I. féléves időszakos kedv. tandíjának fentiek szerinti megfelelő %-a is jár, mint sikerdíj. VI.6.8. pontja helyébe: A beiratkozási időszak vége minden év szeptember 30. A beiratkozási időszak végétől az Egyetem indokolt esetben eltérhet, erről az Egyetem köteles a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni. Azon hallg. esetében, akik a beiratkozási időszaktól eltérő időpontban iratkoznak be, a beiratkozási időszak lezárásának az adott hallg. beiratkozásnak napját kell tekinteni. A beiratkozási időszak lezárásáról a következő munkanapon a Megbízó kimutatást készít az általa toborzott hallg.-ról és az általuk vagy nevükben befizetett tandíjról, melyet megküld a Megbízónak. Nyelvi előkészítő képzés esetén járó sikerdíj elszámolására is a felsőoktatási szakra történő beiratkozást követően van lehetőség. XII. 12.5. pontja kiegészül: A Megbízott minden, az alvállalkozói által a teljesítésbe bevonni kívánt, tudomására jutott további közreműködőről köteles a Megbízót tájékoztatni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A mód. nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbesz. eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy más nyertes ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. A módosítás nem változtatja meg a szerz. gazd. egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára. A mód. a szerz. tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A módosítás szakmai indokai: A Megbízó folyamatos nemzetközi aktivitást folytat, melynek keretében már a 2018/2019-es tanévre is toborzott külföldi hallg. ügynökök bevonásával. Az erre a tanévre folytatott toborzási tev. eredménye és problémái csak a szerz. megkötését követően jelentkeztek. A 2018/2019-es tanévre vonatkozó beiratkozási időszakot követően sor került a tevékenység felülvizsgálatára a hat. növelése érdekében. A felülvizsgálat alapján szükségessé vált a szerz.módosítása a gördülékenyebb megval. érdekében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben