Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:22296/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Demecser Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Demecser 634, 415, 246/1,2 , 745, 249, 217 hrsz-ú ingatlanjai
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Demecser Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01769
Postai cím: Kétezer-egy tér 1.
Város: Demecser
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4516
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 42533500
E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com
Fax: +36 42533509
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.demecser.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Demecser 634, 415, 246/1,2 , 745, 249, 217 hrsz-ú ingatlanjai
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója.
A Községi Régi folyás csatorna belterületi szakaszának egyes részeinek tervezett beavatkozása:
• 0+000-0+205 Eredeti állapotra való helyreállítás. Rézsűállékonyság biztosítása füvesítéssel. 205m földmedrű csatorna kialakítása. 

• 0+205-0+942 Mederrekonstrukció. Mederállékonyság biztosítása mederburkoló elemekkel. 737m TB 60/100/80 mederburkoló elemmel ellátott csatorna kialakítása. 

• 0+942-1+054 Zárt vezeték karbantartás jellegű tisztítása. 112m gépi mosatás, javítások elvégzése. 

• 1+054-1+490 Mederrekonstrukció. Mederállékonyság biztosítása mederburkoló elemekkel. 436m TB 60/100/80 mederburkoló elemmel ellátott csatorna kialakítása. 

• 1+490-1+690 Mederrekonstrukció. Rézsűállékonyság biztosítása füvesítéssel. 200m földmedrű csatorna kialakítása. 

Belvíztároló:
A befogadó Nagyhalász-Pátrohai csatornába való késleltetett bevezetés, illetve a vízvisszatartás érdekében a 420 hrsz.-ú területen belvíztározó kerül kialakításra.
A tározó jellemző adatai:
Mérete: 2470 m2 (130 x 19 m)
Terepszint: 98,00 m B.f.
Fenékszint: 95,20-95,40 m B.f.
Mértékadó vízszint: 97,00 m B.f.
Max. vízszint: 97,50 m B.f.
Max. tározótér: 3670 m3
Mértékadó tározótér: 2450 m3
Rézsűhajlás: 1:1,5
Tározóhoz kapcsolódó műtárgyak adatai:
2. sz. Zsilipes műtárgy:
• Helye: 0+508 km
• Mérete: Ø 80 cm
• Hossza: 6,0 m
• Fenékszintje: 95,92 m B.f.
3.sz. Töltő-leeresztő Zsilipes műtárgy:
• Helye: 0+520 km, jobb part
• Mérete: Ø 80 cm
• Hossza: 10,0 m
• Fenékszintje: 95,94 m B.f.
Műtárgyak:
A belvízhálózatba a víz bevezetése és kivezetése általában gravitációsan történhet. Azonban várhatóan előfordul olyan eset, amikor ez nem lehetséges a kialakuló vízszintek miatt. A vízszintek szabályozása, valamint a víz optimális útjának biztosítása érdekében a víz tározóba való be-és kivezetését zsilipes műtárgyakon keresztül valósul meg a 0+508 km-es és a 0+520 km-es szelvényeknél. A két zsilipes műtárgy összehangolt üzemeltetése szükséges ezért azt arra kiképzett kezelő kell, hogy végezze. A zsilipes műtárgyak ø80 előre gyártott betoncsövekből épülnek. A műtárgy felső végén támfal, míg az alsó végénél elzárást biztosító NA 80 HÓD akna épül. Az elzárás csavarorsós acél táblával történik. Az áteresz lezárásaként 30 cm vtg. vb. támfal építendő. A támfalat kétoldali 10x10 cm-es hálós vasalással kell ellátni, legalább Ø8 mm-es betonacélból szerelve. A műtárgy előkészített tükörben kialakított 15 cm vtg. kavicságyazatra és 15 cm vtg. aljzatbetonra építendő. Az áteresz elő- és utófenék kiképzését 4,0-4,0 m hosszan TB 60/100/80 jelű elemekkel irányoztuk elő, 15 cm kavicságyazatra rakva. A műtárgyak előtt és után 4-4 m hosszan a mederburkolatot rézsűburkolattal kell kiépíteni a mértékadó vízszint fölötti legalább 50 cm magasságig. A rézsűburkolat lehet kavicságyazatra rakott 10 cm vastag lapburkolat hézagkiöntéssel. A támfalak mellett vb. korlát, de min. kerékvető kövek beépítése szükséges. Áteresz található a csatorna 0+205Km-es szelvényében. Mérete (ø80 cm), megfelelő tisztítása, javítása szükséges. Zárt vezeték (ø80 cm) található a csatorna 0+942-1+054 Km-es szelvényei között. Hossza 112m. Javítása, gépi mosatása szükséges. Áteresz (ø60 cm) található a csatorna 1+490 Km-es szelvényében. Állaga nem megfelelő, átépítése szükséges.

Mobil szivattyú egység:
Szélsőséges esetben a tározóba való gyors, biztonságos be-és kivezetés nem oldható meg csak a zsilipes műtárgyak megfelelő üzemeltetésével. Ilyenkor a belterület védelme érdekében szivattyús átemelés szükséges. A tervezett tározóhoz mértékadó helyzetben mintegy 700 l/s vízhozam érkezik.
Figyelembe véve:
A tározó mértékadó vízhozam érkezése előtti ürítését és a meder tározóképességét legalább 30 %-os mértékű, azaz 210 l/s mobil szivattyúkapacitás meglétét tartjuk szükségesnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9543 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derkovits u. 119. A.ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 117402696
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Demecser 634, 415, 246/1,2 , 745, 249, 217 hrsz-ú ingatlanjai
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója.
A Községi Régi folyás csatorna belterületi szakaszának egyes részeinek tervezett beavatkozása:
• 0+000-0+205 Eredeti állapotra való helyreállítás. Rézsűállékonyság biztosítása füvesítéssel. 205m földmedrű csatorna kialakítása. 

• 0+205-0+942 Mederrekonstrukció. Mederállékonyság biztosítása mederburkoló elemekkel. 737m TB 60/100/80 mederburkoló elemmel ellátott csatorna kialakítása. 

• 0+942-1+054 Zárt vezeték karbantartás jellegű tisztítása. 112m gépi mosatás, javítások elvégzése. 

• 1+054-1+490 Mederrekonstrukció. Mederállékonyság biztosítása mederburkoló elemekkel. 436m TB 60/100/80 mederburkoló elemmel ellátott csatorna kialakítása. 

• 1+490-1+690 Mederrekonstrukció. Rézsűállékonyság biztosítása füvesítéssel. 200m földmedrű csatorna kialakítása. 

Belvíztároló:
A befogadó Nagyhalász-Pátrohai csatornába való késleltetett bevezetés, illetve a vízvisszatartás érdekében a 420 hrsz.-ú területen belvíztározó kerül kialakításra.
A tározó jellemző adatai:
Mérete: 2470 m2 (130 x 19 m)
Terepszint: 98,00 m B.f.
Fenékszint: 95,20-95,40 m B.f.
Mértékadó vízszint: 97,00 m B.f.
Max. vízszint: 97,50 m B.f.
Max. tározótér: 3670 m3
Mértékadó tározótér: 2450 m3
Rézsűhajlás: 1:1,5
Tározóhoz kapcsolódó műtárgyak adatai:
2. sz. Zsilipes műtárgy:
• Helye: 0+508 km
• Mérete: Ø 80 cm
• Hossza: 6,0 m
• Fenékszintje: 95,92 m B.f.
3.sz. Töltő-leeresztő Zsilipes műtárgy:
• Helye: 0+520 km, jobb part
• Mérete: Ø 80 cm
• Hossza: 10,0 m
• Fenékszintje: 95,94 m B.f.
Műtárgyak:
A belvízhálózatba a víz bevezetése és kivezetése általában gravitációsan történhet. Azonban várhatóan előfordul olyan eset, amikor ez nem lehetséges a kialakuló vízszintek miatt. A vízszintek szabályozása, valamint a víz optimális útjának biztosítása érdekében a víz tározóba való be-és kivezetését zsilipes műtárgyakon keresztül valósul meg a 0+508 km-es és a 0+520 km-es szelvényeknél. A két zsilipes műtárgy összehangolt üzemeltetése szükséges ezért azt arra kiképzett kezelő kell, hogy végezze. A zsilipes műtárgyak ø80 előre gyártott betoncsövekből épülnek. A műtárgy felső végén támfal, míg az alsó végénél elzárást biztosító NA 80 HÓD akna épül. Az elzárás csavarorsós acél táblával történik. Az áteresz lezárásaként 30 cm vtg. vb. támfal építendő. A támfalat kétoldali 10x10 cm-es hálós vasalással kell ellátni, legalább Ø8 mm-es betonacélból szerelve. A műtárgy előkészített tükörben kialakított 15 cm vtg. kavicságyazatra és 15 cm vtg. aljzatbetonra építendő. Az áteresz elő- és utófenék kiképzését 4,0-4,0 m hosszan TB 60/100/80 jelű elemekkel irányoztuk elő, 15 cm kavicságyazatra rakva. A műtárgyak előtt és után 4-4 m hosszan a mederburkolatot rézsűburkolattal kell kiépíteni a mértékadó vízszint fölötti legalább 50 cm magasságig. A rézsűburkolat lehet kavicságyazatra rakott 10 cm vastag lapburkolat hézagkiöntéssel. A támfalak mellett vb. korlát, de min. kerékvető kövek beépítése szükséges. Áteresz található a csatorna 0+205Km-es szelvényében. Mérete (ø80 cm), megfelelő tisztítása, javítása szükséges. Zárt vezeték (ø80 cm) található a csatorna 0+942-1+054 Km-es szelvényei között. Hossza 112m. Javítása, gépi mosatása szükséges. Áteresz (ø60 cm) található a csatorna 1+490 Km-es szelvényében. Állaga nem megfelelő, átépítése szükséges.

Mobil szivattyú egység:
Szélsőséges esetben a tározóba való gyors, biztonságos be-és kivezetés nem oldható meg csak a zsilipes műtárgyak megfelelő üzemeltetésével. Ilyenkor a belterület védelme érdekében szivattyús átemelés szükséges. A tervezett tározóhoz mértékadó helyzetben mintegy 700 l/s vízhozam érkezik.
Figyelembe véve:
A tározó mértékadó vízhozam érkezése előtti ürítését és a meder tározóképességét legalább 30 %-os mértékű, azaz 210 l/s mobil szivattyúkapacitás meglétét tartjuk szükségesnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 176
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 117402696
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NYÍR-FLOP-HOLDING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derkovits u. 119. A.ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a közöttük létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb a munkaterület átadását követő 176 napon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációk a kialakítandó záportározó előtt lévő zsiliprendszer részeként egy meglévő közmű kiváltást tartalmaznak. Vállalkozó a szerződés teljesítése keretében a NYÍRSÉGÍVZ ZRT-vel a kapcsolatot felvette, és a szolgáltató tájékoztatása, illetőleg az általuk adott tervek nem egy, hanem több szívó vezetéket tartalmaznak a hozzájuk tartozó erősáramú és adatátviteli kábelekkel egyetemben.
A közmű kiváltási munkákat kizárólagosan csak a Nyírségvíz ZRt. végezheti.
A közmű kiváltás Vállalkozó önhibáján kívüli okból és harmadik fél közreműködésének igénybevétele miatt az eredetileg tervezett véghatáridő előtt nem megvalósítható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 117402696 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 117402696 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben