Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:22511/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Üröm Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2096 Üröm, Gábor Áron sétány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Üröm Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93565141
Postai cím: Iskola U. 10.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfalvi István
Telefon: +36 202248736
E-mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: futópálya építése Üröm község területén 1.
Hivatkozási szám: EKR000860532018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gábor Áron utca aszfalt burkolatának, szegélyének bontása, aszfaltvágással 43. futópálya szakaszon. Átl. 30 cm vtg.-gal, részlettel szerinti futópályaszakasz számára kikerülő anyag elszállításával, lerakóhelyi díjal együtt, kompletten készen 68nm.*Tükörkiemelés G0-(G68=P0) szakaszon változó szélességű gumiburkolatú futópályánál átl. 0,305 m-rel (A futópálya kiemelt!) tükörkészítéssel együtt kompletten készen. gumiburkolat területe: 1230 nm. Elszállítással lerakóhelyre díjakkal kompletten készen: 361 köbméter.*
Padkakészítés futópálya mindkét oldalán részletterv szerinti kivitellel deponált, gyom és gyökérmentes termőtalaj felhasználásával G0-(G68=P0) szakaszon finom tereprendezéssel együtt, 1,35%-os lazulással számolva futópálya folyómétere hosszon ~910fm.*
Geotextilia fektetése G0-(G68=P0) pályaburkolat tükörbe burkolatminta szerint pl.: Guttatex 200 gr-os, vagy ezzel műszakilag egyenértékű termék 1800nm.*
20 cm vtg. 5/25 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg futópálya Gábor Áron utcai szakaszához (Tr gamma 90%-ra tömörítve) 246köbméter*
Fagyálló, gumi futófelület átl. 35-40 mm vtg.-gal (Epoxi műgyanta kötésű, vízáteresztő, salakvörös szinű SBR gumi) 11-45 pályaszakaszokon, pályakimutatás alapján 1230 nm.*
Bebetonozott kertiszegély (20 cm magasságú elemekkel) szürke színnel futópálya szakaszok szerinti elosztásban burkolatok és zöldfelület határára, részletrajzok szerinti kivitellel: C10-32 FN beton sávalappal, 10 cm homokos kavics aljzattal; kerti szegély pl.: LEIER Quartz kerti szegély 20 cm magas vagy ezzel műszakilag egyenértékű termék 1950 fm.*
Betontuskóba állított Kresztáblatartó oszlopok közlekedési táblákkal felszerelve kompletten készen (Kresz tábla oszlop:6 db, horganyzott, 60x3500 mm-es oszlop, táblák: horganyzott lemez és fényvisszaverő fólia HI 600x0, táblarögzítő bilincsekkel együtt)*
KERTÉSZET: Termőtalaj terítése hozott, bevizsgált anyagból tervezett levendulakiültetések számára 20 cm vtg.-gal (126,78 m2) 26 köbméter*
Levendula cserjék telepítése korábban terített új termőtalajba, ültetőgödör ásással, kikerülő talaj helyszíni szétteregetésével Lavandula angustifolia C2 20/30: 507 db*
Gyepesítés sík területen gereblyével történő magágykészítéssel, 4 dkg/m2, rézsűn 6 dkg/m2 "Sport" fűmagkeverék kiszórásával, talajba verésével, kezeléssel, locsolással folyamatosan az első kaszálásig (talajterítéssel érintett területek: padka a futópálya mindkét oldalán, G0-(G68=P0) szakaszon minden futópálya és közút szegélye közötti 1 m-nél keskenyebb padkán, egyéb esetben átl. 0,4 m-rel kb. , valamint a futópálya patak felöli oldalán átl. 0,40 m-es szélességgel 500 nm*
továbbá egyéb kapcsolódó építési és kertészeti munkák a KD és árazatlan költségvetési kiírás szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: futópálya építése Üröm község területén 1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2096 Üröm, Gábor Áron sétány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gábor Áron utca aszfalt burkolatának, szegélyének bontása, aszfaltvágással 43. futópálya szakaszon. Átl. 30 cm vtg.-gal, részlettel szerinti futópályaszakasz számára kikerülő anyag elszállításával, lerakóhelyi díjal együtt, kompletten készen 68nm.*Tükörkiemelés G0-(G68=P0) szakaszon változó szélességű gumiburkolatú futópályánál átl. 0,305 m-rel (A futópálya kiemelt!) tükörkészítéssel együtt kompletten készen. gumiburkolat területe: 1230 nm. Elszállítással lerakóhelyre díjakkal kompletten készen: 361 köbméter.*
Padkakészítés futópálya mindkét oldalán részletterv szerinti kivitellel deponált, gyom és gyökérmentes termőtalaj felhasználásával G0-(G68=P0) szakaszon finom tereprendezéssel együtt, 1,35%-os lazulással számolva futópálya folyómétere hosszon ~910fm.*
Geotextilia fektetése G0-(G68=P0) pályaburkolat tükörbe burkolatminta szerint pl.: Guttatex 200 gr-os, vagy ezzel műszakilag egyenértékű termék 1800nm.*
20 cm vtg. 5/25 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg futópálya Gábor Áron utcai szakaszához (Tr gamma 90%-ra tömörítve) 246köbméter*
Fagyálló, gumi futófelület átl. 35-40 mm vtg.-gal (Epoxi műgyanta kötésű, vízáteresztő, salakvörös szinű SBR gumi) 11-45 pályaszakaszokon, pályakimutatás alapján 1230 nm.*
Bebetonozott kertiszegély (20 cm magasságú elemekkel) szürke színnel futópálya szakaszok szerinti elosztásban burkolatok és zöldfelület határára, részletrajzok szerinti kivitellel: C10-32 FN beton sávalappal, 10 cm homokos kavics aljzattal; kerti szegély pl.: LEIER Quartz kerti szegély 20 cm magas vagy ezzel műszakilag egyenértékű termék 1950 fm.*
Betontuskóba állított Kresztáblatartó oszlopok közlekedési táblákkal felszerelve kompletten készen (Kresz tábla oszlop:6 db, horganyzott, 60x3500 mm-es oszlop, táblák: horganyzott lemez és fényvisszaverő fólia HI 600x0, táblarögzítő bilincsekkel együtt)*
KERTÉSZET: Termőtalaj terítése hozott, bevizsgált anyagból tervezett levendulakiültetések számára 20 cm vtg.-gal (126,78 m2) 26 köbméter*
Levendula cserjék telepítése korábban terített új termőtalajba, ültetőgödör ásással, kikerülő talaj helyszíni szétteregetésével Lavandula angustifolia C2 20/30: 507 db*
Gyepesítés sík területen gereblyével történő magágykészítéssel, 4 dkg/m2, rézsűn 6 dkg/m2 "Sport" fűmagkeverék kiszórásával, talajba verésével, kezeléssel, locsolással folyamatosan az első kaszálásig (talajterítéssel érintett területek: padka a futópálya mindkét oldalán, G0-(G68=P0) szakaszon minden futópálya és közút szegélye közötti 1 m-nél keskenyebb padkán, egyéb esetben átl. 0,4 m-rel kb. , valamint a futópálya patak felöli oldalán átl. 0,40 m-es szélességgel 500 nm*
továbbá egyéb kapcsolódó építési és kertészeti munkák a KD és árazatlan költségvetési kiírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás a futópálya gumiburkolatára, de legalább 36 hónap. A 72 hónap, és annál magasabb időtartam a maximális pontszámot kapja. 30
2 jótállás a futópályán kívüli építési/telepítési munkákra, de legalább 36 hónap. A 72 hónap, és annál magasabb időtartam a maximális pontszámot kapja. 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó Ft-ban) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: futópálya építése Üröm község területén 1.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az egyedüli ajánlattevő ajánlata meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet (Kbt. 73. § (1) bek. e.) pont)
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ovi kertrendeszet kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80244046
Postai cím: Rákóczi Utca 51
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23443448213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges